Storbritannien pressas att bojkotta vinter-OS
Röster i Storbritannien höjs för att vinter-OS 2022 inte ska hållas i Kina på grund av regimens allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images


Bojkotta vinter-OS i Peking, är budskapet till den brittiska regeringen från politiker i utrikesutskottet. De anser att det kinesiska kommunistpartiets människorättsbrott innefattar folkmord och brott mot mänskligheten. 

Storbritanniens utrikesminister, Dominique Raab, pressades på tisdagen av utrikesutskottet att bojkotta de olympiska spelen i Peking på grund av den kinesiska regimens förtryck av den uiguriska befolkningen i Xinjiang i nordvästra Kina.

På frågan om Storbritannien borde delta i vinter-OS 2022 i Kina, med tanke på den stora mängd bevis som framkommit om den kinesiska regimens människorättskränkningar, svarade Raab att han inte helt uteslöt en bojkott av spelen. 

– Generellt sett är min instinkt att skilja sport från diplomati och politik. Men man kommer till en punkt där det kanske inte är möjligt, sade han.

Raab, som tidigare arbetat som advokat, uttryckte oro för de ökande bevisen för förtrycket mot den uiguriska befokningen i Xinjiang, men menar att det är svårt att få detta klassat som follkmord.

När Tom Tugendhat, orförande i utrikesutskottet, frågade ut Raab om orsaken till detta, svarade han att det är intentionen bakom som är avgörande.

– Utmaningen när det gäller folkmord … är att man måste bevisa, tydligt visa att det inte bara är det att man förintar en minoritet … utan också att man hade för avsikt att förinta den, sade Raab.

Avsiktligt folkmord

Tugendhat menar dock att flera advokater redan lagt fram tillräckliga bevis för att det handlar om ett folkmord.

– Andra advokater, däribland Ben Emmerson, har tagit upp den kulturella förstörelsen, tvångssteriliseringen och många andra aspekter som bevis för  den här avsikten som du talar om, sade han och tillade:

– Uppenbarligen finns det en skillnad, om än liten, mellan er båda – hur mycket mer bevis tror du att du behöver?

Raab svarade att man alltid kan hitta advokater eller forskare som inte håller med om det som regeringen gör, men att faktum kvarstår att det inte bara är en fråga om att visa att de är utsatta.

– Det är fastställt att de som minoritet har utsatts, säger han.

Samtidigt påpekar han att en anklagelse om folkmord kräver en rad mycket specifika bevisbördor och utlöser en mängd konsekvenser.

Raab poängterade dock att trots att den exakta juridiska benämningen har betydelse, så borde det inte hindra ett fördömande av de skrämmande saker som pågår, och att dessa handlingar är i strid med det ansvar som kommer med att vara medlem i det internationella samfundet.

Tugendhat fortsatte att pressa utrikesministern och sade att äktheten i den information som framkommit om Kinas övergrepp mot uigurer, motiverar en klassificering som folkmord.

– Det är uppenbart att de interneringsläger vi ser, tvånget med det kinesiska språket och tystandet av uigurernas språk … tyder på att det är en specifik grupp som är utsatt på grund av sina kulturella, religiösa och sociala traditioner, och inte bara en minoritet, sade han.

IOC bör ompröva sitt beslut

Trycket på Storbritannien att bojkotta vinter-OS i Peking kommer efter det att ”The World Uyghur Congress (WUC)”, i augusti uppmanade Internationella Olympiska Kommittén (IOC) att ompröva sitt beslut om att hålla vinterspelen 2022 i Peking.

Till skillnad från Raab anser WUC att den information som framkommit om Kinas övergrepp mot uigurerna är tillräckliga bevis för att ett folkmord pågår.

I sitt formella klagomål till IOC:s etiska kommission säger de att IOC har "handlat i strid med den olympiska stadgan genom att inte ompröva sitt beslut att hålla OS 2022 i Peking, när det finns styrkta bevis på att folkmord och brott mot mänskligheten pågår mot uigurer och andra turkiska muslimer, [som begås] av Folkrepubliken Kina.”

”Vi hoppas att etikkommittén kommer att ta tag i den här frågan som vi har lagt fram för dem och uppmana till att OS 2022 flyttas om internationella brott fortsätter att begås mot uigurerna”, sade Londonadvokaten Michael Polak, som förberett WUC:s klagomål.

IOC:s svar var att kommittén ”måste förhålla sig neutral till alla globala politiska frågor”.

Skamligt

WUC:s ordförande Dolkun Isa säger att IOC inte längre kan hävda att de inte känner till Kinas folkmord på uigurerna.

– Om den Internationella Olympiska Kommittén tillåter den kinesiska regeringen att vara värd för vinter-OS 2022, kommer det att gå till historien som ett skamligt beslut, säger han.

Epoch Times har tidigare rapporterat om uigurer som suttit fängslade i interneringslägren i Xinjiang, och som berättar att de utsattes för tortyr, tvingades att avsäga sig sin tro och svära lojalitet till kinesiska kommunistpartiet och dess ledare.

Uiguriska kvinnor har också utsatts för tvångssterilisering och tvångsaborter, avslöjar en ny rapport.

Samtidigt har den brittiske människorättsadvokaten Geoffrey Nice, som tidigare ledde Kinatribunalen om storskalig organstöld, vilket fastslogs vara ett brott mot mänskligheten, sammankallat ytterligare en oberoende tribunal för att undersöka om den kinesiska regimens förtryck av uigurerna utgör folkmord eller brott mot mänskligheten.

Tribunalen kommer att inleda sitt arbete under det kommande året och beslutet förväntas komma i slutet av 2021.

Alexander Zhang har bidragit till rapporteringen.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.