Förtryckta grupper samarbetar mot kommunistpartiets folkmord
Protester världen över på Kinas nationaldag
Vid manifestationen mot det kinesiska kommunistpartiet fanns bland andra mongoler, uigurer och tibetaner. Stockholm den 1 oktober 2020. Foto: NTD


På Kinas nationaldag den 1 oktober samlades människor över hela världen för att stödja olika förtryckta grupper i Kina. Under parollen ”Resist China” anordnade organisationer i över 60 städer manifestationer där de tillsammans uppmärksammade förtrycket från sin gemensamma motståndare – det kinesiska kommunistpartiet, KKP.

Petra Lindberg, ordförande i Supporting Human Rights in China, SHRIC, fanns på plats i Stockholm. Hon säger att det finns en sak som är rättvis i Kina.

– Det är att alla blir på ett eller annat sätt utsatta för kommunistpartiets förtryck, även vanliga medborgare, som inte kan utöva sina rättigheter, som vi tar för givet här.

Hon betonar att Kinas nationaldag egentligen är ett firande av att Mao Zedong utropade Folkrepubliken Kina 1 oktober 1949. Sedan dess har det kinesiska kommunistpartiet förtryckt minoriteter, olika troende grupper och andra oliktänkare.

Arrangör av dagens manifestation var Shinjilt Khered, från Inre Mongoliet, eller Södra Mongoliet, som de själva säger. Han betonar allvaret i KKP:s förtryck i Kina.

– Det som händer nu på 2000-talet, det är ett kulturellt folkmord; man får inte acceptera det.

Nyligen infördes begränsningar av det mongoliska språket i skolorna i Inre Mongoliet, och det ska nu ses som ett andraspråk. Resultatet blev att 30 000 elever skolstrejkar och till följd av protester har 5 000 mongoler gripits. Khered, liksom hans folk, är nu oroliga över att barnen i framtiden inte ska kunna tala och föra vidare mongoliskan, en del i det kulturella arvet.

Protestmarsch i Stockholm: “Skydda mongoliska barnens rättigheter”

I Inre Mongoliet bor ungefär 4,6 miljoner mongoler, men det senaste greppet mot dem är bara en del i det förtryck man har utstått sedan det blev en autonom region 1947, säger han.

Shinjilt Khered arrangerade Resist China-manifestationen i Stockholm, 1 oktober 2020. Foto: NTD

Mattias Björnerstedt, ordförande i svenska Tibetkommittén, pekar på rapporter som visar omfattningen av förtrycket mot människor i Kina. De berättar om de över en miljon uigurer som sitter i omskolningsläger, där de utsätts för tvångssterilisering och tvångsaborter, och en ny rapport som visar att tusentals tibetaner har satts i arbetsläger. Han nämner också rapporter om handel med organ från oliktänkande som blivit fängslade.

– Det här är bortom all kritik. Det här måste Sverige och EU agera mot, annars är det snart för sent.

Organstöld på order från högsta ort

Sedan 2006 har det kommit rapporter om storskalig organstöld i Kina. I mars i år slog en oberoende tribunal fast, efter 18 månaders utredning, att statligt sanktionerad organstöld på samvetsfångar, ”bortom rimligt tvivel”, har ägt rum i åratal "i en omfattande skala" och fortfarande äger rum i dag. Den största andelen av organen kommer från fängslade utövare av den förföljda qigongmetoden Falun Gong.

I slutet av 90-talet gjorde KKP uppskattningen att antalet Falun Gong-utövare i Kina var 70-100 miljoner.

Enligt rapporten var det före detta regimledaren Jiang Zemin som direkt beordrade organstöld från Falun Gong-utövare.

Även andra grupper i Kina utsätts för organstöld, men tribunalen kunde inte dra slutsatsen att fängslade uigurer är en del i systemet. De säger dock att deras sårbarhet för att "användas som organbank är ... uppenbar."

Tribunalen leddes av människorättsadvokaten Sir Geoffrey Nice. Nyligen sammankallade han till utredning av om den kinesiska regimens förtryck av uigurerna i Xinjiang ska klassas som folkmord eller brott mot mänskliga rättigheter.

”Ett stort steg”

På plats på Mynttorget vid Sveriges riksdag fanns supportrar och representanter för tibetaner, uigurer, mongoler, Falun Gong-utövare, kristna, och demokratikämpar i Hongkong och Taiwan. Resist China är en global kampanj där olika organisationer förenas i arbetet ”för att få ett slut på det kinesiska kommunistpartiets auktoritära regim”. Björnerstedt säger att den enade manifestationen är ett stort steg.

Det har en väldigt symbolisk betydelse för oss och, jag tror, för vår motståndare – kinesiska regimen. 

Mattias Björnerstedt, Svenska Tibetkommittén

– Det har en väldigt symbolisk betydelse för oss och, jag tror, för vår motståndare – kinesiska regimen.

Han poängterar särskilt att aktiviteterna inte är riktade mot det kinesiska folket, utan mot Kinas kommunistregim.

Mattias Björnerstedt, ordförande för Svenska Tibetkommittén, var en av talarna på Mynttorget i Stockholm den 1 oktober, 2020. Foto: NTD

Jamyang Choedon, som är tibetan, menar att det är en historisk händelse att förtryckta grupper går samman på det här viset.

– Om vi gör det tillsammans, som vi alla vet, är vi alltid starkare.

Hon påminner också om hur det såg ut tidigare i historien och om att stämpla tibetaner som en minoritet.

– I moderna tider kallas vi en minoritet i Kina. Det är vi inte. Vårt land var ett fritt land; vårt land var ett eget land. 

”Borde beröra varenda människa”

Trots rapporter med detaljer om övergrepp på mänskliga rättigheter i Kina ser vi inte mycket om det i medier. Björnerstedt lyfter vikten av att det tas upp och tack vare Tibetkommitténs arbete skrivs det mer om det. Men en nyhet som tvångssteriliseringar av uigurer, som går över gränsen för folkmord, tycker han att man borde skriva om ofta.

– Det borde beröra varenda människa.

Visst begås det allvarliga brott mot mänskliga rättigheter även i andra länder, men det gör det inte mindre angeläget att rikta strålkastaren mot Kina, menar han. 

– Det som Kina gör just nu går över alla gränser.

Medan uppskattningsvis en miljon muslimska uigurer i Kinas nordvästra provins Xinjiang sitter i omskolningsläger, utsätts övriga 12 miljoner uigurer för övervakning, demonisering av islam och vad flera kallar – ett kulturellt folkmord.

Enligt kommunistpartiets ledare Xi Jinping har ”glädjen” ... ”fortsatt att öka” i Xinjiang, men ändå har FN:s högkommisionär för mänskliga rättigheter inte fått tillträde till regionen, enligt organisationen Human Rights Watch.

En rapport från Associated Press visar hur regimen har vidtagit åtgärder för att minska födelsetalen bland muslimerna i Xinjiang. Metoderna inkluderar bland annat tvångssterilisering och -aborter.

Shinjilt Khered påminner om att västländer stöttar den kinesiska regimen ekonomiskt på olika sätt.

– De pengar som kinesiska regeringen tjänar från västerlänningar använder de för att sudda ut kulturer, förtrycka människor, tvinga olika regeringar, försöka stoppa frihet, demokrati, och tysta dem.

Tvångsflytt

En undersökning som Reuters har gjort visar att Peking har satt kvoter för massflytt av tibetaner från landsbygden till andra delar av Kina, för att bli en del av Kinas industri. Så många som en halv miljon tibetaner, ungefär 15 procent av befolkningen, kan ha omskolats under första halvan av året, och av dessa har nästan 50 000 flyttats till arbeten i Tibet, medan tusentals har skickats till andra delar av Kina.

– Som jag ser det är det här den starkaste, tydligaste och mest målinriktade attacken på traditionellt, tibetanskt leverne som vi har sett nästan sedan Kulturrevolutionen, säger Adrian Zenz, oberoende forskare på Tibet och Xinjiang, till Reuters.

Det är en påtvingad förändring i livsstil från nomader och bönder, till lönearbete. 

Adrian Zenz, forskare

Zenz har sammanställt information om programmet.

– Det är en påtvingad förändring i livsstil från nomader och bönder, till lönearbete.

Kinas utrikesministerium förnekar delaktighet i tvångsarbete.

Kina tog kontroll över Tibet efter att kinesiska trupper gått in i regionen 1950. Den kinesiska regimen kallar det ”fredlig befrielse av Tibet”.

Vill ha total makt

Den kinesiska regimen angriper kultur och andliga tro i Kina. Mattias Björnerstedt säger att kommunistpartiet alltid genom historien har sett andra kulturer, andlighet och religion som ett hot. Syftet är att få ett enat Kina, där alla tänker likadant. Han säger att det inte finns utrymme för kulturer eller trossamfund som uppuntrar till kritiskt tänkande, men att det i grunden handlar om rädsla.

– Kommunistregimen spelar väldigt stark men jag upplever de som väldigt svag och väldigt rädd för människor som tänker annorlunda än vad den gör.

Jamyang Choedon, tidigare vice ordförande i Svenska Tibetkommittén, deltog i manifestationen i Stockholm den 1 oktober 2020. Foto: NTD

Jamyang Choedon säger att KKP:s förtryck inte alls handlar om etnicitet, utan bara är en maktkamp; partiet vill skydda sin makt.

– Allt med kulturen, allt som har med inre ro att göra, att människor mår bra; den delen är alltid någonting som gör att det är farligt för kommunistpartiet. Det är därför de trycker ner.

– Kulturen, språket och mänskliga rättigheter är någonting som har med identitet att göra. Men alla människor är lika mycket värda.

Petra Lindberg förklarar att den enda tro som tillåts i Kina är den på det kinesiska kommunistpartiet.

– De vill ha makt över medborgarna.

Hon säger att det gäller till den grad att de vill ha kontroll över vad som finns både i människors sinne och hjärta. Lindberg liknar det vid samhället i George Orwells roman ”1984” där det bestäms precis vilka ord man får använda och vilka tankar man får ha.

”Påverkar oss alla”

KKP:s maktutövande är dock inte bara ett problem för människor som förtrycks i Kina. De utövar också sin makt utanför Kina.

Lindberg tar som exempel hur de utövar påtryckningar på företag i andra länder för att censurera vad de får kalla Taiwan.

Tillsammans med de andra samlade grupperna vill SHRIC nu att Sveriges regering tar krafttag mot den kinesiska regimen.

– Vi vill att de inför sanktioner mot Kina.

Petra Lindberg, ordförande för Supporting Human Rights in China, talade i Stockholm den 1 oktober 2020. Foto: NTD

Björnerstedt säger att det finns flera skäl till att vi som bor i fria länder borde agera när vi hör om förtrycket i Kina.

– Det är en moralisk plikt för alla fria människor att agera mot detta. Inte bara för människorna inuti Kina, utan även för att våra friheter är hotade just nu.

Bland annat gäller det vår pressfrihet. När svenska journalister skriver sådant som regimen inte gillar blir de uthängda med namn och deras redaktioner blir uppringda, säger han. Samma sak händer politiker.

– Våra politiker som säger minsta sak mot Kina blir uppringda av ambassaden. Det här är helt oförlåtligt egentligen.

Han undrar vad som händer på utrikesdepartementet och i regeringen.

– Inga diplomater eller ambassadtjänstemän skickas hem. Vår regering gör ingenting. Regeringen är lamslagen av rädsla. Man skickar bara nya handelsdelegationer till Beijing för att upprätta nya handelsavtal.

Han anser att det är en skam att vårt land fortfarande bedriver handel med Kina.

– Det innebär inte bara acceptans, det innebär stöd. Vi alla blir medskyldiga till övergreppen.

”Vill inte ha kommunism över sig”

Shinjilt Khered säger att det är dags att agera mot hela världens fiende – KKP.

– Kinas brott mot mänskliga rättigheter, friheter, demokrati går utanför den kinesiska gränsen. De hotar alla nationer.

– Det har stor betydelse att alla reagerar över hela världen. Vi tycker att det är dags att stoppa det kinesiska kommunistpartiet.

Mongoler i Sverige och supportrar vill skydda det mongoliska språket i Inre Mongoliet, Stockholm, den 1 oktober 2020. Foto: NTD

Jamyang Choedon ser hoppfullt på framtiden.

– Jag tror definitivt att kommunistpartiet inte håller längre. Det är dags att de tänker om och tänker på det kinesiska, vanliga folket, som vill ha demokrati. De vill inte ha kommunism över sig.

NTD bidrog till rapporteringen. 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.