Kommunalråd i Uppsala gav kinesiska regimen fritt spelrum
Muren går runt vad man tror är ett omskolningsläger där mestadels muslimska minoriteter hålls, utanför Hotan, Xinjiang, den 31 maj 2019. Foto: Greg Baker/AFP via Getty Images


Vid ett möte med deltagare från kultur- och näringsliv i Uppsala fick den kinesiske ambassadören fritt spelrum att skönmåla situationen i provinsen Xinjiang, där en miljon uigurer sitter i omskolningsläger. Ett av kommunalråden spelade en aktiv roll i mötet, men Uppsala kommun tar starkt avstånd från initiativet.

I fredags samlades 23 kulturpersonligheter och småföretagare i Uppsala för ett möte anordnat av Svensk-kinesiska vänskapsföreningen och Nordic Chinese Times. En del i programmet ”Xinjiang Cultural Exhibition” var den kinesiske ambassadörens tal och svar på frågor via videolänk. Här fanns också en mindre utställning med fotografier som visade ett vackert Xinjiang.

Enligt ambassadören skulle utställningen hjälpa svenskar att få en bättre förståelse om Xinjiang och Kina.

I sitt tal sade han bland annat att ”Xinjiang idag åtnjuter sin största blomstring i historien” och att invånarna har fullt skydd för religionsfrihet och utbildning i etniska språk.

Kinesiska ambassadören Gui Congyou under Almedalsveckan, Visby. Foto: Epoch Times-arkivbild

Bilden stämmer dock inte med internationella rapporter som uppskattar att en miljon muslimska uigurer sitter i omskolningsläger i provinsen, eller med vittnesmål om den tortyr som är vardag i lägren. Allt fler rapporter har framkommit om den kinesiska statens förtryck av uigurerna i det autonoma Xinjiang i nordvästra Kina. Nu ska också en oberoende tribunal utreda om det som pågår kan klassas som folkmord.

Stefan Hanna, kommunalråd i Uppsala, var inbjuden av föreningen att bjuda in deltagare och att hålla workshops för att stärka affärsutveckling. Han säger till Epoch Times att föreningens syfte med mötet var att tala om ett kultur- och affärsutbyte med Xinjiangprovinsen. Att man även skulle ställa ut fotografier kände han inte till. Han ser det som att vänskapsföreningen ville sprida visuella intryck från regionen.

På programmet fanns ingen punkt som motsade ambassadörens bild av harmoni och förbättrade förhållanden för invånarna i Xinjiang.

Strategi för att sprida ”den rätta bilden”

Den här typen av satsningar där man oemotsagd skönmålar situationen i ett område i Kina där regimen förtrycker befolkningen har förekommit tidigare. I mars hölls en utställning inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genéve. Arrangemanget var sponsrat av Permanent Mission of China to UN at Geneva och China Society for Human Rights Studies.

I våras sände SVT en dokumentärserie som visade en idyllisk bild av Tibet. Som svar på kritik mot serien, som samproducerats med Kinas statliga tv-bolag CCTV tog Utbildningsradion sedan bort den från sin playtjänst. Nyligen fick medlemmar i svenska Tibetkommittén frågan om att medverka i en liknande filmproduktion för att sprida en god bild av Tibet. Det visade sig att en statlig kinesisk tv-station, CGTN, låg bakom. Tibetkommittén uppmanade sina medlemmar att inte ställa upp på intervjuer.

Ämnet förtryck i Xinjiang är enligt en granskning som tankesmedjan Frivärld nyligen gjorde bland det som är mest känsligt för den kinesiska ambassaden, vilket märks på hur ofta de tillrättavisar svenska personer och medier som uttalar sig kritiskt.

Hade inget ansvar

Hanna säger att han har arbetat med kineser länge och vill främja en god relation och utbyte mellan Sverige och Kina. Hans kunskaper om situationen i just Xinjiang är dock begränsade.

– Jag är absolut ingen expert på förhållandena i Xinjiang.

– Jag vet att det är en region där det regelbundet funnits konflikter mellan folkgrupper under flera hundra år. Sannolikt finns fortfarande folkgruppsslitningar och vissa med önskemål om att bli ett självständigt land.

Efter att ambassadören hade hållit sitt tal på mötet svarade han på frågor. Enligt Hanna handlade det främst om Kinas miljö- och klimatarbete, om deras djurskydds- och djurhållningsarbete, om varför de vill ha ett kulturellt utbyte med Sverige och hur Kina hjälper mindre företag med affärsutbyten.

Stefan Hanna (-), kommunalråd i Uppsala. Foto: Uppsala kommun

Trots att Stefan Hanna bjöd in deltagare till mötet och kände till att fokus skulle ligga på just Xinjiang, så anser han sig inte ha något ansvar för att åhörarna skulle få en nyanserad bild av situationen i provinsen.

– Ingen visste vad ambassadören skulle prata om.

– Vad som är en objektiv bild kan jag inte uttala mig om. Ur ett svenskt perspektiv är det Sveriges regering, via utrikesdepartementet, som ska föra Sveriges talan på ett kompetent och diplomatiskt sätt. Det är inte lokala Uppsalabors uppgift att göra något liknande i förhållande till en representant för ett annat lands regering.

Att ambassadören ger en positiv bild av förhållandena i Xinjiang och resultatet av den kinesiska statens satsningar där förvånar inte Hanna.

– Alla ambassadörer ger goda bilder av sina länder som de representerar.

Vad gäller den kommande utredningen om folkmord i regionen så välkomnar han den.

– Jag är 100 procent emot övergrepp mot mänskliga rättigheter och 100 procent för demokratiska statsskick. Det är bra att internationella tribunaler utreder misstankar om allvarliga brott mot mänskligheten. De som gör sig skyldiga till sådana brott hoppas jag ställs till svars för de brotten.

”Borde avgå”

Efter valet 2018 fick Stefan Hanna platsen som kommunalråd för att representera Centerpartiet. Strax därefter blev han utesluten, men beslutade att sitta kvar som politisk vilde mandatperioden ut.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) kände inte till att arrangemanget planerades. Att ett kommunalråd har en aktiv roll i ett sådant här arrangemang tycker han inte är passande.

– Det är olämpligt. Han har missbrukat sin ställning som kommunalråd; han borde inte ha gjort det här. Jag tycker att han ska avgå.

När Stefan Hanna haft kontakter med Kina under tidigare år har det inte heller varit sanktionerat av Uppsala kommun, säger Pelling. Han berättar att Hanna gjort en del försök tidigare att hjälpa kinesiska företag.

– Det borde han inte göra, och det har han inget stöd för, vare sig politiskt eller tjänstemannamässigt i kommunen.

Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala. Foto: Uppsala kommun

”Får inte vara blåögd”

Uppsala kommun förhåller sig ganska restriktivt till samarbeten med Kina, säger Pelling. Liksom många andra svenska kommuner blir man ofta kontaktad av kinesiska delegationer som vill besöka Uppsala. Tidigare sade de ja till alla, men nu försöker de att begränsa det. Han menar att man behöver vara försiktig när det gäller kontakten med Kina.

– Man får ju inte vara blåögd. Vi pratar om en diktatur. Det ligger i deras intresse att förmedla en förskönande bild. Det ligger i deras intresse att öka handeln, och i kontakten med sådana regimer så måste man vara oerhört försiktig.

Pelling säger att även om man som Sverige väljer att fortsätta med sin kontakt och sin handel med Kina så finns det ett ansvar.

– Vi har väl alltid haft linjen i Sverige att man ska ha kontakter, man upprätthåller diplomatiska relationer, man fortsätter handla, men man måste vara oerhört tydlig med kritik och man måste vara väldigt försiktig; man får inte hamna i sammanhang där man riskerar att stötta regimen på något sätt. Min bild av det här arrangemanget är att det gick över gränsen.

Han säger att många i kommunledningen är upprörda över händelsen.

– Att sanktionera eller förekomma vid olika evenemang som riskerar att försköna eller ge stöttning till grova kränkningar, det tänker inte vi medverka till.

Strategi för påverkan

Ett av kinesiska kommunistpartiets verktyg för att påverka i andra länder är enhetsfronten. Den jobbar genom bland annat föreningar, medier och personer inom forskning och näringsliv för att skapa nätverk som på olika sätt stödjer kommunistpartiets agenda. Enligt en rapport från Frivärld i somras samarbetar tidningen Nordic Chinese Times, en av arrangörerna av mötet i Uppsala, med Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua och kommunistpartiets tidning Folkets dagblad.

Även om det inte var Hannas avsikt att medverka till att stötta regimen, så har han haft en mycket aktiv roll, säger Pelling. Han tycker att Hanna borde vara mer medveten om diktaturens strategier.

– Det är ju ingen slump att den kinesiska regimen vill ha svenska politiker på den här typen av evenemang och det måste man vara väldigt försiktig med.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.