Oberoende tribunal: Kinas regim fortsätter med storskalig organstöld på samvetsfångar
En iscensättning av organstöld i Kina på Falun Gong-utövare, under en manifestation i Ottawa, Kanada, 2008. Foto: Epoch Times


Regeringar och internationella organ kan inte längre blunda för en av de ”värsta grymheter som begåtts” i modern tid, säger experter – i samband med att världens första oberoende rättsliga analys av bevisen för storskalig organstöld i Kina drog slutsatsen att den här skrämmande praxisen fortsätter oförminskat.

En oberoende folktribunal, känd som China Tribunal, släppte den 1 mars sin slutgiltiga dom efter en 18 månaders utredning. Panelmedlemmarna har granskat skriftliga och muntliga bevis, inklusive vittnesmål från över 50 vittnen under två offentliga utfrågningar i december 2018 och april 2019.

I juni förra året presenterade tribunalen sina resultat i London, med slutsatsen att   statligt sanktionerad organstöld på samvetsfångar, ”bortom rimligt tvivel”, hade ägt rum i åratal "i en omfattande skala" och fortfarande äger rum i dag.

Enligt tribunalen kom den största andelen organ från fängslade utövare av den förföljda andliga gruppen Falun Gong.

En Falun Gong-utövare håller ett plakat vid en demonstration på United Nations Plaza den 24 september, 2019. Foto: Eva Fu, The Epoch Times

Falun Gong, även känd som Falun Dafa, som består av stillsamma qigong-övningar samt undervisning utifrån principerna, sanning, godhet och tålamod, har utsatts för en brutal förföljelse av den kinesiska kommunistregimen i mer än två decennier. Hundratusentals utövare har satts i fängelser, arbetsläger och hjärntvättcenter, där mängder har torterats och dödats i ett försök att tvinga dem att avsäga sig sin tro, enligt Falun Dafa Informationscenter.

Tribunalen drog slutsatsen att den kinesiska regimens fortsatta organstöldskampanj utgör brott mot mänskligheten.

"Resultatet visar att väldigt många människor har dött på obeskrivligt hemska sätt utan anledning, att fler kan drabbas på liknande sätt och att vi alla lever på en planet där extrem ondska finns" säger den slutliga 160-sidiga rapporten (pdf), som består av 300 sidor med kompletterande material.

Ordförande i den internationella panelen, Sir Geoffrey Nice QC, ledde tidigare även åtalet mot den före detta jugoslaviska presidenten Slobodan Milosevic för krigsförbrytelser vid Internationella brottmålsdomstolen. I panelen ingick sex ytterligare experter, med erfarenhet från internationell rätt, medicin och transplantationskirurgi, internationella relationer, kinesisk historia och företagande.

Panelmedlemmarna Regina Paulose, ordförande för tribunalen Sir Geoffrey Nice QC, och panelmedlem Nicholas Vetch, under den första dagen av aprilförhören i London den 6 april 2019. Foto: endtransplantabuse.org

Undersökningsresultat

Tribunalen utgick ifrån en rad bevis för att nå sin slutsats, såsom sjukhus som erbjuder extremt korta väntetider – från några dagar till veckor – för organtransplantationer, utbredd blodprovstagning och annan medicinsk undersökning av fängslade Falun Gong-utövare och uigurer, samt tidigare efterforskning i frågan.

"En tillgänglighet [på organ] med sådan kort varsel, kan endast ske om det finns en bank med potentiella levande givare som kan offras på beställning," sade rapporten.

Den fann att blodprovstagning och medicinska undersökningar, såsom ultraljud, radiografiska och fysiska organundersökningar, på fängslade Falun Gong-utövare och uigurer – som inte genomfördes på andra fångar – "är vanliga metoder som används för att bedöma organfunktionen."

”Tribunalen måste fråga sig själv varför ett fängelseshanteringssystem skulle testa någon på [sådana] sätt ... när sådana tester inte krävdes för interneringssyften”, sade rapporten.

Även om tribunalen inte definitivt kunde dra slutsatsen att fängslade uigurer var offer för organstöld, sade den att gruppens sårbarhet för att "användas som organbank är ... uppenbar."

Det uppskattas att upp till 1,5 miljoner uigurer och andra muslimska minoriteter hålls fängslade i interneringsläger i den nordvästra regionen Xinjiang som en del av den kinesiska regimens påstådda nedslag på ”extremism”.

Kinesiska tjänstemäns inblandning

Ett bevis som presenteras i rapporten rör personligen den tidigare regimledaren Jiang Zemin, som direkt beordrade organstöld från Falun Gong-utövare.

Bai Shuzhong, tidigare hälsominister för Kinas militär, sade,”Jiang utfärdade ordern om [att ta organ]”, när han fick frågan av en utredare under ett hemligt telefonsamtal 2014.

Ytterligare ett bevis på tjänstemäns direkta inblandning i organstöld avslöjades under ett hemligt telefonsamtal 2016 med Zhu Jiabin, som var chef för 610-byrån i Mudanjiang, en stad i Heilongjiangprovinsen. 610-byrån är en Gestapoliknande hemlig polisstyrka som specifikt inrättades för att utföra förföljelsen av Falun Gong-utövare.

”Jag kallas slaktaren som är specialiserad på levande organstöld. ... Det är inget konstigt, precis som att slakta grisar”, sade Zhu i telefonsamtalet, och tillade, "Efter att ha plockat ut organen säljer jag dem."

Alla telefonsamtal som överlämnats till Kinatribunalen och som ingår i rapporten har "validerats individuellt av oberoende utredare för att säkerställa trovärdighet [av] ursprung och innehåll", enligt tribunalens pressmeddelande.

Tribunalen sade också i rapporten att den är "övertygad om att officiell kinesisk transplantationsstatistik har förfalskats" för att mörklägga organstölden.

2015 sade den kinesiska regimen att den skulle upphöra med att ta organ från avrättade fångar, och uteslutande förlita sig på ett nytt frivilligt donationssystem.

I november förra året fann en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften BMC Medical Ethics att, "Pekings rapporterade organdonationsiffror inte går ihop, och det finns starkt övertygande bevis för att de förfalskas.”

Studien visade att officiella kinesiska siffror inte tycktes vara riktig statistik från donationer, utan snarare data som framställts utifrån en matematisk ekvation.

”Det här kan inte ignoreras längre”

Förespråkare och experter har nu i samband med att tribunalen har offentliggjort sina omfattande upptäcker, uppmanat regeringar och internationella organisationer, som Världshälsoorganisationen och The Transplantation Society, att vidta åtgärder och ställa den kinesiska regimen till svars.

Tribunalens ordförande Nice sade i ett uttalande att domslutet ”bekräftar hur alla människor eller organisationer som interagerar med PRC [Folkrepubliken Kina] i någon som helst omfattning borde medge att de interagerar med en kriminell stat.”

Susie Highes, ordförande för stödgruppen International Coalition to End Transplant Abuse in China (internationell organisation för att stoppa organstöld i Kina), sade:

”Det är inte längre acceptabelt för regeringar, sjukhus, och ledande människorättsorganisationer att säga att det inte finns tillräckligt med bevis. Den enorma uppgiften att gå igenom alla tillgängliga bevis har nu slutförts och finns tillgänglig för alla att se.”

Ethan Gutmann, Kina-analytiker som har undersökt organstöld i över tio år, säger att tribunalens åtagande har utgjort den mest omfattande genomgången hittills i frågan.

– De här människorna satte sig ner och läste igenom allting. Ingen annan kan hävda att de gjort det, säger Gutmann till The Epoch Times.

Han säger att domslutet som har offentliggjorts i en tid när länder arbetar för att stoppa smittan med coronaviruset, som startade i centrala Kina – vilket skulle ha kunnat hindras från att sprida sig om regimen inte hade hemlighållit utbrottets allvar – har gett en bra chans för det internationella samfundet att ”se över vilka vi har samarbetat med här”.

– Kinesiska kommunistpartiet är ingen pålitlig partner på något sätt. De borde svartlistas från den medicinska världen. De borde inte komma till våra konferenser, de borde inte publicera i våra medicinska tidskrifter, säger Gutmann.

– De borde omgående behandlas som paria.

Över tjugotalet akademiska studier om transplanterade organ, skrivna av kinesiska forskare, har avvisats eftersom läkarna inte kunde bevisa att donatorerna hade gett sitt medgivande.

Dr Torsten Trey, vd för den Washington-baserade gruppen Doctors Against Forced Organ Harvesting har uppmanat FN att undersöka organstölden i Kina, med stöd av tribunalens slutsats att det omfattar brott mot mänskligheten under internationell lag.

”Det finns ingenting såsom en fribiljett för Kina, där de kan begå brott mot mänskligheten eller folkmord utan att omvärlden detaljgranskar”, säger Trey i ett e-mejl till The Epoch Times.

David Kilgour, kanadensisk före detta statssekreterare för Asien-Stilla Havsområdet, som har forskat länge i ämnet, berättar för The Epoch Times att länder som har Magnitskij-lagar – lagstiftning som sanktionerar människor som begått brott mot mänskliga rättigheter – borde rikta in sig på kinesiska tjänstemän som är involverade i organstöld. Deras tillgångar borde beslagtas, och de borde förnekas inresevisum, säger han.

– Vi borde visa att vi har ryggrad i den här frågan, säger Kilgour.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.