Tribunal slår fast: Kina dödar samvetsfångar och stjäl deras organ

Sir Geoffrey Nice, ordförande i Kinatribunalen, meddelade onsdagen 17 juni vad den kommit fram till. Foto: Justin Palmer


En oberoende folktribunal har efter en årslång utredning enhälligt kommit fram till att kinesiska samvetsfångar har dödats ”i en betydande omfattning” för att deras organ skulle användas i Kinas storskaliga organtransplantationsindustri. Det var budskapet från ordförande Sir Geoffrey Nice vid redovisningen av tribunalens slutsatser i London den 17 juni.

Tribunalen konstaterade också att utövare av den andliga metoden Falun Gong har varit den huvudsakliga källan till organ. Falun Gong består av stillsamma meditationsövningar och är baserad på moralprinciperna sanning, godhet, tålamod. Metoden har i två decennier förföljts brutalt av den kinesiska regimen. Utövare har kastats i fängelse, arbetsläger och hjärntvättscenter, där många har torterats i syfte att få dem att avsäga sig sin tro.

Tribunalen har inte funnit några tecken på att den omfattande infrastrukturen kopplad till Kinas transplantationsindustri har avvecklats. Tillsammans med avsaknaden av tillfredsställande förklaringar till varifrån organen kommer, har detta lett till slutsatsen att organplundringen fortsätter även idag, sade Geoffrey Nice vidare.

Även om man inte har hittat några avgörande bevis för det, så finns det en klar risk att även muslimska uigurer som förföljs i Xinjiangprovinsen utsätts för kommunistregimens organstölder, enligt tribunalen. Experter bedömer att mer än en miljon uigurer och andra muslimska grupper hålls fängslade i läger för politisk indoktrinering.

Sir Geoffrey Nice har varit åklagare i rättegången mot Slobodan Milosevic för folkrättsbrott i det forna Jugoslavien. Utöver honom består tribunalen – historiens första i sitt slag – av sju internationella experter.

"Bortom rimligt tvivel"

I undersökningen kan man också kommit fram till att Falun Gong-utövare bortom rimligt tvivel har utsatts för brott mot mänskligheten.

Fler än 50 vittnen har hörts under tribunalens två utfrågningar.

Tribunalen har utan framgång försökt få kontakt med representanter från Kinas regim, däribland dess ambassad i London och medicinska företrädare.

I tolv månader har tribunalen undersökt huruvida brott har begåtts, och fortsätter att begås, av den kinesiska regimen. Det handlar om att man tar organ ur fortfarande levande samvetsfångars kroppar, utan deras medgivande, för att tjäna pengar på transplantationer – ett förfarande som kan kallas organplundring.

De första larmen om Kinas organplundring kom i början av år 2006. Sedan dess har utredare funnit att Kinas sedan år 2000 snabbt framväxande organtransplantationsindustri kan förklaras med att organen tas med tvång från samvetsfångar, företrädesvis Falun Gong-utövare.

Efter tribunalens första omgång av utfrågningar meddelades i december ett preliminärt beslut, som sade att omfattande organplundring har skett i Kina.

I det slutliga beslutet säger Geoffrey Nice att tribunalen har fått veta saker om Kinas transplantationssystem som lett till den ”ofrånkomliga” slutsatsen att det pågår organplundring i Kina.

Många bevis

Nice sade att det hade framkommit ”en lång rad bevis” som visar att väntetiderna på ett organ i Kina är extraordinärt korta – tidsramar som är omöjliga i system med frivilliga donationer. Som bevis användes bland annat telefonsamtal med kinesiska läkare samt ett vittnesmål från en israelisk läkare som berättade att en av hans patienter kunde få till en hjärttransplantation i Kina med bara två veckors varsel.

Statistiken över genomförda transplantationer i Kina stämmer inte heller överens med antalet organ som tillhandahållits genom landets frivilliga donationssystem. En försiktig analys av infrastrukturen och kapaciteten hos 146 kinesiska sjukhus visar att det genomförs 60 000 till 90 000 transplantationer årligen i Kina – betydligt fler än de 10 000 till 20 000 som Kinas regim påstår.

Överlevande fångar har berättat för tribunalen hur de i fångenskap fick lämna blodprov och genomgå andra medicinska tester som krävs inför att bedöma deras organstatus.

Nice konstaterade att dessa tester var anmärkningsvärda, då fångarna samtidigt utsattes för tortyr, och att de inte heller fick veta resultatet av testerna.

Tribunalen fick enligt Nice också direkta bevis på organplundring. En tidigare kirurg berättade hur han instruerades att ta ut organ ur människor i ett tidigt skede av transplantationsindustrins framväxt.

Enver Tohti i London 17 juni. Foto: Guanqi/The Epoch Times

Enver Tohti berättade hur han tog ut två njurar och en lever från en dödsdömd fånge som hade skjutits i höger sida av bröstet, och ännu var vid liv.

– Jag minns att jag försökte skära i hans hud med min skalpell och det kom blod, vilket tyder på att hjärtat fortfarande slog. Samtidigt försökte han värja sig mot mitt ingrepp, men han var för svag, sade Tohti.

Han berättade vid presskonferensen den 17 juni i att händelsen fortfarande plågar hans samvete.

– Jag går till kyrkor, jag går till moskéer, jag går till tempel för att be för honom, ifall han var muslim eller kristen eller buddist, sade Enver Tohti.

Tribunalen anser att det finns bevis för att den kinesiska regimen har begått brott mot mänskligheten, och även om den inte har funnit bevis för att folkmord verkligen har skett, då man inte har lyckats styrka uppsåt att begå brott, menar tribunalen i sitt slutliga utlåtande att folkmord inte heller kan uteslutas.

Internationella aktörer uppmanas agera

Nu menar tribunalen att regeringar och internationella aktörer ”måste göra sin plikt”, i frågan huruvida den kinesiska regimen har begått brott mot mänskligheten.

Klarar inte makthavarna det anser tribunalen att medborgare måste sätta press på regeringarna.

Slutligen anser tribunalen att regeringar och andra som har kontakt med Kinas regim, inklusive läkare, medicinska enheter, företag och utbildningsinstitutioner "nu måste inse att de, i den omfattning som framgår [av beslutet] samarbetar med en kriminell stat".

Kinas regim har upprepade gånger förnekat anklagelserna om organplundring.

Enligt Sky News skrev Kinas ambassad i London i ett uttalande att ”den kinesiska regeringen följer alltid Världshälsoorganisationens vägledande principer för mänsklig organtransplantation, och har de senaste åren stärkt sin styrning av organtransplantation”.

– Frågan är inte längre huruvida organplundring pågår i Kina, den diskussionen är avklarad. Nu krävs en snabb respons för att rädda dessa människors liv, sade Susie Hughes från The Internationel Coalition to End Transplant Abuse in China, i ett uttalande.

– Vi måste hålla den kinesiska regimen ansvarig för sina brott mot mänskligheten och omedelbart avsluta allt transplantationsrelaterat samarbete med Kina, samt hindra våra egna medborgare från att medverka i transplantationsturism till Kina, sade Hughes.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.