Folktribunal konstaterar att organstölder har skett i Kina
Hamid Sabi var rättsligt ombud och sir Geoffrey Nice ordförande vid folktribunalen om organplundring i Kina som genomfördes 8-10 december i London. Foto: Justin Palmer


Den oberoende folktribunal som i tre dagar har tagit del av vittnesmål och expertutlåtanden konstaterar i ett enhälligt preliminärt utlåtande att organstöld från samvetsfångar i Kina har skett ”i en betydande omfattning”.

Det är ovanligt med preliminära utlåtanden från folktribunaler, men detta gjordes den 10 december med förhoppningen att det kan rädda oskyldiga liv från att offras i Kina.

– Publicitetens syre kan göra det möjligt för det verkliga livets syre att fortsätta flöda för dem som annars kan bli dödade, sade tribunalens ordförande sir Geoffrey Nice, som tidigare varit åklagare i FN:s krigsbrottstribunal för före detta Jugoslavien, där Slobodan Milosevic åtalades.

Det slutliga utlåtandet presenteras till våren, och i det ska tribunalens medlemmar ta ställning till om brott mot den internationella lagstiftningen har begåtts, vilka gärningsmännen är, liksom hur stort antalet offer för organstölderna är.

Fram till dess är det öppet att framföra ytterligare bevis. Det gäller även för den kinesiska regimen, vilken hittills inte svarat på inbjudan att delta i utredningen.

Folktribunalens öppna förhör genomfördes under tre dagar i London. Foto: Justin Palmer

Kinatribunalens offentliga förhör inleddes i London 8 december och pågick i tre dagar, under vilka fler än 30 vittnen, däribland flyktingar, utredare och läkare presenterade obehagliga uppgifter.

– Anklagelsen är att många grupper, däribland Falun Gong-utövare, uigurer, vissa kristna och vissa buddistiska grupper har tagits till fånga, regelbundet undersökts i syfte att utröna om de är medicinskt lämpliga, för att sedan, när tiden är inne, få sina organ borttagna. Enligt vissa redogörelser sker det utan bedövning, under väldigt hemska former, innan organen transplanteras in i en mottagare, sade Hamid Sabi, rättsligt ombud för tribunalen, innan förhören inleddes.

Vissa i publiken kunde inte hålla tillbaka tårarna när vittnena redogjorde för sina upplevelser. Flera flyktingar som sade sig ha flytt från förföljelse i Kina berättade hur de först fängslades och torterades för att sedan genomgå hälsokontroller.

Ett vittne återgav smärtsamma minnen av tortyr, som bland annat bestod av att bli fastkedjad i golvet i över tio timmar, utsatt för elchocker och tvångsmatad i 58 dagar. Efter det blev hon sexuellt trakasserad av både brottslingar och poliser i fängelset.

Hamid Sabi, rådgivare till tribunalen, på första dagens förhör i De Vere Grand Connaught Rooms i London, den 8 december. (Foto: Justin Palmer)

– De undersökte mig, men de insåg att jag var nära döden, sade kvinnan.

Hon utövade den andliga metoden Falun Gong, som har förföljts brutalt i Kina sedan 1999.

Ett annat vittne berättade hur hon i fångenskap röntgades tillsammans med 50 andra Falun Gong-utövare och den ansvarige läkaren sade att "de här Falun Gong-utövarna, deras bröstkorgar är mycket rena".

En färsk rapport från Freedom House kom fram till att det finns ”trovärdiga bevis som visar att fängslade Falun Gong-utövare med start i början av 2000-talet dödades i stor skala för deras organs skull.”

Rapporten sade även att ”organtransplantationsindustrin i Kina är enorm och fortsätter att växa, trots att antalet dödsdömda och avrättade fångar han minskat under det senaste årtiondet”.

Tribunalen bestod av sju medlemmar med erfarenhet från internationell rätt, medicin, företagande, internationella relationer och kinesisk historia och leddes av sir Geoffrey Nice.

Enver Tothi, uigurisk kirurg, berättade hur han 1995 i Kina tvingades ta organ från en fånge som fortfarande levde, efter order från sina överordnade.

– Det finns ett uttryck som lyder ”för bra för att vara sant”. I detta fall är det ”för illa för att vara sant”, sade han i en intervju efter att han hade avgett sitt vittnesmål.

– Jag hoppas att detta skickar en allvarlig varning till de kinesiska ledarna om att de saker ni gör mot ert folk har Hitler tidigare provat, så prova inte dem, för en dag kommer ni att stå inför rätta i denna domstol.

Folktribunaler upprättas vanligen av offer för allvarliga brott när de internationella instanserna inte utreder frågan.