Tufft ekonomiskt läge för Vilhelmina – kommunen inför köpstopp
Vilhelmina kommun har det tufft ekonomiskt och tvingas nu införa köpstopp. Foto: Epoch Times-arkivbild


Vilhelmina kommun har det just nu tufft ekonomiskt. På måndagen införde man köpstopp för att komma till rätta med den svåra situationen. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Dyra investeringar har lett till att underskottet för 2018 är historiskt stort. Bland annat finns ett boende för barn med särskilda behov som har en kostnad på 17 miljoner kronor.

– Ja, vi har dragit i handbromsen för inköp som inte har påverkan på medborgare, vård och omsorg och skola och sånt, säger kommunens ekonomichef, Niklas Vilhelmsson, till radiokanalen.

Köpstoppet ses som en kortsiktig lösning. Framöver kommer kommunen att behöva låna pengar. Däremot understryker han att de kommunanställdas löner inte kommer att påverkas.

I en delårsrapport från 2018 skriver kommunen att man står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är framför allt intäkter som man har erhållit under några år som har minskat rejält – en trend som verkar hålla i sig de närmaste åren.

Utbildningsnämndens och socialnämndens underskott för 2018 var 29 respektive 13 miljoner kronor. Samtidigt uppgår kommunens låneskuld till 43 miljoner kronor.  

”Befolkningsutvecklingen fortsätter att vara negativ, vilket leder till att skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att bli lägre under kommande år. Samtidigt som intäkterna minskar så ökar behovet av välfärd, denna kombination är inte förenlig med varandra”, står det att läsa i rapporten.