Krönika: Fundera och agera uppbyggande

Tankar från torpet

Foto: Bilbo Lantto


För en tid sedan föreslog jag en ny politikskala med polerna Uppbyggande respektive Nedrivande. Tankar kring detta går att göra såväl enkelt (enradingar) som komplext (i filosofiskt sammanhang).

En uppgift för mig är att vara byfilosof och jag blandar gärna så kallat högt med så kallat lågt, i meningen jordnära. Detta är enkelt då allting har medvetande och alla tankar bär energi.

För övrigt är jag stolt över att vara självutnämnd byfilosof. Med undantag för naturvetenskapliga fakulteter är inte dagens akademier så mycket att hänga i julgranen, med sin direkta eller indirekta politisering av verkliga eller inbillade kunskaper.

Som lantis nöjer jag mig heller inte med att prata och teoretisera, utan försöker omsätta idéer i vardaglig praktisk handling. Gammal kunskap lär oss att vi ska bedöma människor efter vad de gör – inte efter vad de säger.

När vi ser den rurala miljön är det fortfarande relativt lätt att hitta uppbyggande krafter här. Organiskt framsprungen gemenskap i grannskap är en mycket värdefull tillgång. Den ger framtidsmöjligheter och är även ett skydd mot att bli lämnad helt ensam.

Vad är tjänster och gentjänster? Högt står den som genuint hjälper utan tanke på motprestation, man kan kalla det god sådd. En viss ”beräkning” är ändå okej i bygemenskapen, om det avses att människor väljer växelverkan med varandra för att lättare klara av dagens mödor, använda varandras olika kunskaper och även ha kul tillsammans.

Beskrivet synsätt har fungerat i långeliga tider hos naturfolk och bondekulturer runt om på jorden. Idag hotas alla kvarvarande av den stora AI-maskinen där undersåtarna ska stöpas i samma form och helt tvingas sätta sin tillit till en världsregering.

Därmed kom vi in på dagens nedrivande krafter i uppbyggandekläder. I ett globalt högmaskinellt samhälle kan inte ens försök till riktig demokrati existera. Den som inte kan eller vill passa in blir fredlös utan att ens ha någonstans att ta vägen.

I det sammanhanget är ordet motstånd lämpat att beskriva vad som behövs. Detta motstånd kan se ut på många olika sätt, förmodligen lika många som det finns människor. Men motstånd är till sin karaktär defensivt.

Därför är det viktigt att alla på allvar börjar fundera över vilket samhälle vi egentligen vill leva i för att samtidigt börja agera i riktning att nå dit. En annan funderare är att skilja på verktyg och maskiner; det finns ju ingen anledning att avhända oss de verktyg vi behöver.

Själv tror jag på små enheter där det finns möjlighet till demokrati och utveckling, små enheter som strävar efter hög självförsörjningsgrad men som frivilligt också samarbetar med andra. Detta behöver inte bli så enormt svårt för oss i Norden utan är något som vi bär med oss sedan forna tider.

Åsikter som uttrycks i artikeln är skribentens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.