Krönika: Tanklös skräck utan hejd
Tankar från torpet
Vem minns inte alla skrämmande amerikanska filmaffischer med science fiction-motiv från svunna tider?


”Vem som helst kan bära på sporen som spritts av utomjordingar – och du vet inte vem.” Eller: ”Vem har nyligen blivit biten av en zombie, vilka flockas på gatorna?” Och: ”Tänk om även dina närmaste är infekterade av det osynliga hemska!”

När jag läser den senaste uppmaningen från några av våra landsting går åtminstone mina associationsbanor till diverse amerikanska kalkonrullar inom skräck och sci-fi från 1950-talet.

”Utgå från att alla du möter är smittade” är uppmaningen från dessa landsting som också talar om för medborgarna att de ska göra ”personlig lockdown”, alltså personligen stänga ned (!?).

Det finns ingen hejd på hysterin kring en farsot som inte har lett till någon överdödlighet motiverandes denna typ av åtgärder. Fakta är att dödligheten var märkbart lägre under 2020 jämfört med åren kring millennieskiftet och marginellt högre jämfört med ett snitt av fem föregående år.

Allt jag nu säger är givetvis med respekt för drabbade och vetskap om att sjukdomsförloppet kan vara mycket plågsamt och även leda till döden, gällande covid-19.

Efter innevarande års första veckor är vi annars i en period av underdödlighet (jämför medeltal 2015–2019) – det dör färre än normalt! Denna fas inleddes innan vaccinerandet tog fart. Kanske förbättrad sjukvård och alternativt förespråkande av förstärkt immunförsvar, med bra livsföring och vissa tillskott, haft sin betydelse.

Hela händelseförloppet kring pandemin kommer förhoppningsvis att underkastas en fri vetenskaplig forskning. En sådan forskning bör även studera hur många miljoner människor runt världen som redan avlidit eller tagit allvarlig skada av drakoniska nedstängningar.

Det senare gäller framför allt i fattigare länder. Men även i västvärlden har många dött, här genom utebliven vård för andra sjukdomar (”vårdskulden”) men också på grund av rädsla för att uppsöka sjukvården.

Siffrorna som visar rådande underdödlighet i landet kommer från SCB och har ironiskt nog presenterats på nätet av SVT Nyheter/Datajournalistik. Med ”ironiskt” menar jag att SVT annars har varit en starkt bidragande aktör för att piska upp en omotiverad rädsla. En rädsla som i sig kan leda till sjukdomar.

Jag ska ge ett exempel. Förutom text-tv försöker jag minimera tid med SVT, men när hustrun tittade på Fråga doktorn för en tid sedan vaknade jag till. I studion sitter en infektionsläkare och skrämmer människor för att bli smittade via kontaktytor.

Detta är djupt oansvarigt då det finns många människor som inte vågar använda kontanter och som spritar de egna dörrhandtagen efter paketleverans. Aktuell doktor måste ju ha känt till informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida, nämligen att: ”Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt eller via paket och postförsändelser.”

Åsikter som uttrycks i artikeln är skribentens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.