Att spendera tid ensam i naturen är bra både för den mentala och den emotionella hälsan
Ensamhet inspirerar till reflektion, och naturens skönhet kan återställa klarheten och kopplingen till det andliga.


Människor idag lever i en värld där man måste vara upptagen, produktiv och helst arbeta över för att lyckas. Dessutom har den teknologiska utvecklingen nått så långt att vi konstant är kopplade till andra människor och till en mängd information och underhållning genom sociala medier. Mobiltelefonerna kräver mångas uppmärksamhet både dag och natt med ständiga aviseringar.

Som ett resultat har de naturligt förekommande stunderna av ensamhet och tystnad, som en gång var helt normala, puttats ut från våra liv. Musik, TV-såpor, YouTube, videospel, tweetande och textande har ersatt tysta och avskilda stunder. Tystnad och ensamhet ses alltmer som ”död” eller ”icke produktiv” tid, och att vara ensam får många människor att känna sig obekväma och oroliga.

Det ger en tid och utrymme att ta ett steg tillbaka, utvärdera sitt liv, och att lära sig från sina erfarenheter.

Men även om vissa likställer avskildhet med ensamhet, så finns det en stor skillnad mellan att vara ensam och att vara i ensamhet. Det senare är nödvändigt för den mentala hälsan och för effektivt ledarskap.

Vi studerar och undervisar utomhusutbildning och relaterade områden på flera högskolor och organisationer i North Carolina, tillsammans med andra forskare vid 2nd Nature TREC, LLC. Vi blev intresserade av den vidare innebörden av ensamtid efter att ha studerat avsiktligt utformade ensamupplevelser under olika vildmarksprogram, som de som drivs av Outward Bound. Våra upptäckter visar att ensamtid i naturen är välgörande för många människor på en mängd olika sätt, och är något de önskar att de hade mer av i sina dagliga liv.

Reflektion och utmaning

Under hela två decennier forskade vi på Outward bound och  vildmarksprogrammen vid Montreat College i North Carolina och Wheaton College i Illinois. För varje program studerade vi deltagarnas upplevelser genom att använda flera metoder, inklusive skriftliga undersökningar, gruppintervjuer, en-till-en intervjuer och fältnoteringar. I vissa fall bad vi deltagare åratal senare att titta tillbaka och reflektera över hur programmen hade påverkat dem. Bland annat tillfrågades deltagarna om hur de uppfattade värdet av ensamhet i naturen.

Våra studier visade att personer som deltog i de här programmen gynnades av såväl utomhusmiljön som av upplevelsen av att vara i ensamhet. Dessa upptäckter bygger på tidigare forskning som tydligt visat värdet av att tillbringa tid i naturen.

Forskning inom områden såsom vildmarksterapi och miljöpsykologi har visat att tid utomhus gynnar våra liv på många olika sätt. Det har en terapeutisk effekt, lindrar stress och återställer uppmärksamheten. Ensam tid i naturen kan ha en lugnande effekt på sinnet eftersom det är vackra, naturliga och inspirerande miljöer.

Även att spendera tid i fina statsparker kan ge en del av de positiva effekter som att vara i vildmarksområden, såsom minskade stressnivåer och ökade energinivåer.


Naturen ger även utmaningar som kan sporra personer till kreativ problemlösning och ökat självförtroende. Till exempel upplever en del människor det att vara ensam i naturen, särskilt på kvällen, som en utmanande situation. Måttliga mentala, fysiska och emotionella utmaningar stärker den personliga tillväxten, vilket visar sig i att man blir alltmer bekväm med sig själv när andra inte är med.

När vi undersöker oss själva i förhållande till naturen, andra, och i vissa fall Gud, blir vi mer intonade på de viktiga sakerna i våra liv och den värld vi lever i.

Att vara ensam kan även vara värdefullt på andra sätt. Saker och ting man lägger energi på att trycka undan kan tillåtas komma upp till ytan, och tydliggöra tankar, förhoppningar, drömmar och önskningar. Det ger en tid och utrymme att ta ett steg tillbaka, utvärdera sitt liv, och att lära sig från sina erfarenheter. Att tillbringa tid så här ger kraft att åter engagera sig i familj och vänner, och sina långa arbetsdagar.

”Solo”

Deltagarna i vildmarksexpeditions-programmet får vara med i det vi kallar ”Solo”– egen tid i avskildhet som varar mellan 24 till 72 timmar. Mycket forskning har utförts på ensamhet i naturen eftersom många vildmarksprograms-utbildningar har tagit till sig utbildningsvärdet av avskildhet och tystnad. 

Solo har visat sig vara en av de viktigaste delarna i vildmarksprogrammet av flera olika skäl. Ensamtid skapar en kontrasterande upplevelse till vårt dagliga liv som berikar människan mentalt, fysiskt och emotionellt. När vi undersöker oss själva i förhållande till naturen, andra, och i vissa fall Gud, blir vi mer intonade på de viktiga sakerna i våra liv och den värld vi lever i.


Att reflektera i ensamhet ökar medvetenheten och uppskattningen av viktiga personliga relationer, uppmuntrar till förändringar i livsprioriteringar, och ökar uppskattningen av ensamtid, tystnad och reflektion. Människor får lärdomar som de vill överföra till sina dagliga liv då de haft möjlighet att klargöra, utvärdera och omdirigera sig själva genom att sätta mål för framtiden.

För att kunna leva och leda effektivt är det viktigt att man medvetet tar sig tid för avskild reflektion.

För en del deltagare kan ensamtid i naturen ge en möjlighet att tänka över andliga och/eller religiösa dimensioner av livet. Tid för reflektion, särskilt i naturen, ökar ofta den andliga medvetenheten och får människor att känna sig närmare Gud. Dessutom får de en ökad tro och tillit till Gud. Det sker ofta genom att man får tid för meditation, bön, fasta, studerande av skrifter, dagboksskrivande och tid för reflektion.

Att medvetet dra sig undan 

Oavsett om det kallas ensamtid, avskildhet eller Solo, tycks det klart att människor upplever många fördelar när de drar sig tillbaka från karriärsjakten till en avskild plats där de kan samla sina tankar i stillhet.

För att kunna leva och leda effektivt är det viktigt att man medvetet tar sig tid för avskild reflektion. Annars kommer luckorna i schemat alltid fyllas upp, och till och med människor med de bästa intentionerna kanske aldrig fullt ut inser det liv-givande värdet av att vara ensam.


Brad Daniel är professor i utomhusundervisning på Montreat College, Andrew Bobilya är docent och programchef för parker och rekreationshantering vid Western Carolina University, och Ken Kalisch är docent i utomhusundervisning på Montreat College. Artikeln publicerades ursprungligen på The Conversation.

Mannen köpte ett hus – visste inte att han fick en hund på köpet

Slav under kommunismen