Åtgärder mot organstölder – Linde lägger ansvaret på EU

Utrikesministern får kritik för sin hantering av Kinas organhandel

Utrikesminister Ann Linde vid en pressträff den 26 januari 2021. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet


En oberoende tribunal drog 2019 slutsatsen att samvetsfångar i Kina ”bortom rimligt tvivel” har, och fortsätter att dödas för sina organ ”i en anmärkningsvärd skala”. Utrikesminister Ann Linde svarade nyligen på frågan om hur Sverige agerar.

Den 12 januari antog Storbritannien ett lagförslag för att bekämpa Kinas organhandel. Därmed krävs ett medgivande för all importerad mänsklig vävnad, inklusive organ, förklarar Lord Hunt som lade fram lagen.

Den 15 december lade politiker från USA:s båda partier fram lagförslaget Stop Forced Organ Harvesting Act of 2020.

Markus Wiechel (SD), riksdagsledamot, tycker att Sverige borde följa deras exempel.

– Jag tror att det är viktigt att vara med i en internationell aktion för att fler länder ska följa efter.

– Frågan är särskilt viktig nu när vi ser att Kina blir allt mäktigare och kan göra i stort sett vad som helst utan att omvärlden säger ifrån. Vi kan inte tillåta det. Det är inte bara ett hot mot de människor som drabbas idag, det är ett hot mot hela världen.

"Den vidrigaste formen av brott"

Rapporten Bloody Harvest, 2006, drog slutsatsen att Kinas regering och dess verksamheter i många delar av landet, särskilt på sjukhus, har dödat ett stort antal Falun Gong-samvetsfångar sedan 1999. Vitala organ säljs till höga priser, även till människor utomlands.

– Människor, i det här fallet oftast Falun Gong-utövare, förvaras likt boskap i väntan på att någon ska komma och ta deras organ. De mördas för organens skull. Det här är den vidrigaste formen av brott, säger Wiechel.

Jag tycker att det är skamligt att man från svensk sida inte ens i det här fallet tar ett eget initiativ. 

Markus Wiechel (SD), riksdagsledamot

På hans fråga om vad Sverige gör för att bekämpa den internationella handeln med stulna organ svarar utrikesminister Ann Linde att ”EU har vid ett flertal tillfällen lyft frågan om handel med mänskliga organ i den dialog som regelbundet förs mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter”.

Wiechel tycker att det är bra, men vill att kritiken kopplas till sanktioner. Han anser att Sverige ofta är för försiktiga.

– Vi står inte upp för våra principer och det skadar vårt förtroende. Samtidigt, om vi är tydliga med vad vi vill, då kommer vi att få igenom mer i skarpa fall.

– Jag tycker att det är skamligt att man från svensk sida inte ens i det här fallet tar ett eget initiativ.

Lagförslag mot organhandel

Linde pekar även på Sveriges arbete för att leva upp till Europarådskonventionen mot handel med organ, från 2015. En utredning har gett förslag på lagändringar som krävs, och där en av dem skulle göra det straffbart att använda ett mänskligt organ om man insett att organet tagits tillvara utan samtycke. Flera länder, som Italien, Israel och Spanien, har kriminaliserat transplantationsresor.

Riksdagsledamot Lotta Johnsson-Fornarve (V) har engagerat sig i flera år mot Kinas organhandel. Hon välkomnar en sådan lag.

– Det är viktigt att det är tydligt i lagstiftningen att det är förbjudet.

Hon berättar att Vänsterpartiet i höstas skrev en motion om Kina, där en del handlade om organhandeln.

– Den fick avslag, men det är fortfarande vår syn, säger hon.

Kineserna tycker ju att vi inte ska lägga oss i vad de håller på med. 

Lotta Johnsson-Fornarve (V), riksdagsledamot

Angående att föra dialog med Kina berättar Johnsson-Fornarve om ett möte 2019 med ambassadör Gui Congyou, där hon påtalade Kinas organhandel.

– Jag fick en utskällning och fick höra att det var bara struntprat och osant.

Hon tycker inte att det är värt att träffas igen. Istället vill hon satsa på sanktioner.

– Jag tror att det är det enda som biter. Ord biter inte. Vi kan prata ihjäl oss om mänskliga rättigheter, men så länge det inte får några konsekvenser så händer det ingenting, säger hon.

Hon tycker att vi har ett ansvar för vad som händer i världen.

– Jag ser att det sker sådana enorma övergrepp när det gäller mänskliga rättigheter i Kina på en rad olika områden. Kineserna tycker ju att vi inte ska lägga oss i vad de håller på med. Men vi har uppfattningen att vi har ett ansvar för vad som händer i världen också, säger Lotta Johnsson-Fornarve.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

Kinas organhandel

Efter ett års utredning slog en oberoende folktribunal, ledd av Sir Geoffrey Nice, fast att Falun Gong-utövare är den största källan till organ i Kinas transplantationsindustri, men att risken finns att även muslimska uigurer utsätts.

Falun Gong är en traditionell qigongmetod som blev populär i Kina på 90-talet. Kinesiska myndigheter uppskattade antalet till 70–100 miljoner. Sedan 1999 har utövare förföljts och fängslats i stor skala.

Rapporten Bloody Harvest var en av de första utredningarna av Kinas handel med organ från samvetsfångar. Här finns bland annat telefonsamtal där kinesiska läkare skryter om tillgängligheten av organ från Falun Gong-utövare.

Utredarna David Matas och David Kilgour skriver att allt Peking reagerade på var att två kinesiska städer var felplacerade. De noterar att ”Kinas regering ... faktiskt inte har kunnat motsäga vår rapport på något annat sätt än detta, vilket tyder på att våra slutsatser är riktiga.”

Källa: bloodyharvest.info och se.faluninfo.eu