Spanien bestraffar illegal organtransplantation
'Blodig skörd' är en noggrann redogörelse för sanna händelser och liknar mest en skräckhistoria. (Bild med tillstånd från Seraphim Editions)


Den 14 mars 2010 rapporterade Spaniens största morgontidning, El Pais, om spanjoren Oscar Garay som led av dödlig levercancer och bara förväntades ha sex till tolv månader kvar i livet. Garay uppfyllde inte kraven för att få en transplantation inom det spanska hälsovårdssystemet. Därför reste han till Kina för att köpa en levertransplantation.

Den 21 november år 2008 begav sig Oscar Garay till Kina och kom två dagar senare till Tianjin. Operationen skulle ske där den 11 december på Sjukhus nummer ett, vars direktör på den tiden hette Shen Zhongyiang. Efter flera delbetalningar på sammanlagt 130 000 dollar fick han en lever på rekordtid, bara 20 dagar. Sjukhuset hade lovat honom före avfärd att det skulle finnas en lever tillgänglig för honom.

Detta verkliga fall styrker existenen av att ett okänt antal mänskliga organ är tillgängliga i Kina. Uppgifterna säger att organen inte bara kommer från avrättade fångar som dömts till dödsstraff – och som inte gett sitt medgivande till att organet togs från deras kropp – i många fall har organen dessutom tagits från oskyldigt fängslade samvetsfångar som dödats för att deras organ behövdes i Kinas illegala organhandel. Där säljs de för tusentals dollar till personer som kommer till Kina under täckmanteln av att vara turister. Pengarna går raka vägen till kommunistpartiets diktatur.

Oscar Garays fall är inte unikt. Enligt uppgifter från Spaniens nationella transplantationsorganisation (ONT) finns det sju fall registrerade där spanska medborgare rest i illegal transplantationsturism. En grov uppskattning ger vid handen att det finns tusentals liknande fall välden runt.

Garay vittnade om hur han blev utsatt för ett auktionsliknande förlopp rörande den lever som några timmar senare skulle opereras in i hans kropp. Han tvingades betala ytterligare 10 000 dollar för att hindra att en annan patient, som också behövde organet, fick det. Det illustrerar hur illa ställt det är med de mänskliga rättigheterna under det Kinesiska kommunistpartiets styre.

Oscar Garay återvände till Spanien den 12 januari 2009, med en illegal lever i sin kropp och en enkel tvåsidig rapport som inte innehöll någon som helst patalogisk information, inte heller fakta om organet som opererats in. På grund av svåra komplikationer efter operationen i Kina, genomgick han behandling i hemlandet. Där sattes han på väntelista för en ny transplantation, som genomfördes den 12 april 2011.

I Oscar Garays fall innebar den illegala lever han köpte i Kina att han sattes upp på väntelistan för transplantation i Spanien. Men, det är stor risk att en oskyldig person mördades i Kina för att man skulle komma över levern och kunna sälja den till högstbjudande. Det innebar också att 130 000 dollar av Oscar Garays familjs besparingar gick åt.

Under tiden jobbade det spanska hälsoministeriet och nationella transplantationsorganisationen fram ett tillägg till brottsbalken som kriminaliserar “dem som förespråkar, uppmuntrar, tillhandahåller eller annonserar anskaffandet eller handeln med mänskliga organ”. Det innefattar även mottagarna av dessa organ, när de känner till organets illegala ursprung. Straffet kan bli tre till tolv års fängelse.

Lagändringen syftar till att stoppa handlingar som kränker de mänskliga rättigheterna, framför allt under Kinesiska kommunistpartiets diktatur, som innebär att oskyldiga personer dödas för att tjäna pengar på att sälja människors inre organ, vilka tagits utan personens medgivande utan genom mord.

På grund av lagändingen fördömdes Oscar Garay den 5 maj 2013 av den spanska transplantationsorganisationen. Orsaken var att han inte bara promotat illegala transplantationer genom att ge intervjuer till flera stora medier, i vilka han inte bara återgav sina upplevelser, utan också erbjöd sig att hjälpa andra som ville resa till Kina.

Oscar Garay vet troligen inte att en transplantationsresa till Kina kan innebära att en oskyldig person mördas på grund av att någon är villig att betala för att få dennes lever, njurar eller hjärta. Det är en verklighet som världen hålls ovetande om under Kinesiska kommunistpartiets diktatur.

Carlos Iglesias, människorättsadvokat, har lämnat in stämningsansökningar i Spanien mot höga ledare inom Kinesiska kommunistpartiet för deras direkta inblandning i förföljelsen av Falun Gong.