Italiens parlamentariker agerar åter mot organhandeln i Kina
Interiören från det italienska parlamentets överhus den 22 april 2015. (Foto: Andreas Solaro/AFP/Getty Images)


Italiens parlament tog nyligen ytterligare ett steg framåt i arbetet med att stoppa organhandeln i Kina.

Den 31 juli föreslog åtta parlamentsledamöter från partiet Femstjärnerörelsen en resolution som syftar till att bekämpa illegal organhandel i Kina, och uppmanade till frisläppande av alla samvetsfångar, däribland Falun Gong-utövare.

Resolutionen kräver att italienska diplomater undviker att stå som värdar för konferenser och möten om organtransplantation i länder som inte respekterar internationella konventioner, och att ompröva om kinesiska läkare ska utbildas i transplantationsteknik på italienska sjukhus. Den uppmanar också den italienska regeringen att ompröva Italien och Kinas gemensamma forskningsprogram om transplantationsmedicin.

”Jag fick en rekommendation från Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH; Läkare mot skördande av organ med våld), och jag tyckte att det var lämpligt att anta den här resolutionen så att Italien kan hjälpa till med detta”, säger Emanuele Scagliusi, den förste undertecknaren av resolutionen och vice ordförande i senatens Utskott för mänskliga rättigheter i Italiens deputeradekammare.

DAFOH är en medicinsketisk stödgrupp som arbetar för att öka medvetenheten om illegal organtransplantation.

Italienska deputeradekammarens justitiekommission kommer att diskutera resolutionen i höst. ”Vi trycker på för att den ska godkännas så snart som möjligt”, säger Scagliusi.

”Resolutionen skulle bidra till att undvika italiensk delaktighet” i Kinas organstölder, skrev den kände internationelle människorättsadvokaten David Matas i ett e-postmeddelande. ”Resolutionen som sådan kan inte lösa detta problem. Men det är ett steg i rätt riktning”, tillade han.

År 2006 var Matas och förre kanadensiske riksdagsledamoten David Kilgour de första att utreda anklagelser om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina. Falun Gong är en traditionell kinesisk meditationsmetod som har förföljts i Kina sedan juli 1999.

Italienska parlamentsledamöter har tidigare vidtagit åtgärder för att inskränka oetiskt förfarande i samband med organtransplantation i landet. I mars 2014 antog den italienska senatens Utskott för mänskliga rättigheter en resolution mot organstölder.

I mars i år godkände senaten ett lagförslag som strängt bestraffar dem som är inblandade i handel med organ som skördats från levande personer. De som befinns skyldiga kan dömas till upp till 12 års fängelse, och böter som varierar från 50 000 till 300 000 €.

Oroande tal

Kinas organtransplantationschef och tidigare biträdande hälsominister, Huang Jiefu, sade under en presskonferens i Hongkong den 21 juli att över 12 000 organtransplantationer kommer att utföras i Kina i år från en väntelista på mer än 30 000 personer, ett ”tankeväckande” uttalande eftersom Kina inte följer internationella normer för organdonation, skrev DAFOH:s vd direktör Torsten Trey via e-post.

”Många organ som kommer in i detta system har anskaffats genom sjukhuspersonal som går till patienter som ligger på sin dödsbädd och erbjuder deras anhöriga ekonomisk ersättning motsvarande en årslön. Detta tillvägagångssätt strider mot WHO:s riktlinjer, som förbjuder ekonomiska incitament i utbyte mot organdonationer”, skrev Trey.

”För det andra, om människor registrerar sig frivilligt som organdonatorer brukar de inte avlida inom 1 eller 2 år. Så att förklara 12 000 transplantationer med ett offentligt organdonationssystem som är endast 3 till 4 år gammalt är misstänkt: det tyder på att det kinesiska organdonationssystemet bygger på tvång”, tillade han.

Faktum är att fastän den kinesiska regimen sade att den skulle upphöra med att skörda organ från avrättade fångar i januari, så har den inte antagit någon lag för att genomdriva detta löfte, sade Trey. Fram till dagen då samvetsfångar, såsom Falun Gong, inte förföljs av den kinesiska regimen, är det mycket troligt att dessa utfrysta grupper kommer att fortsätta att fungera som en källa till organ, tillade han.

Bevis

Forskare som undersöker organstölder, som David Matas, David Kilgour och undersökande journalisten Ethan Gutmann, har samlat bevis för att offentliga sjukhus och militärsjukhus i Kina ägnar sig åt att döda samvetsfångar, främst Falun Gong, och avlägsna deras organ och sälja dem för en vinst till köpare i Kina och utomlands. Flera läkare och personal på sjukhus har öppet erkänt under anonyma telefonsamtal från Matas och Kilgours forskargrupp, att de har tillgång till organ från Falun Gong-utövare, och garanterat att de är av bra kvalitet.

I ”The Slaughter” (”Slakten”), Gutmanns bok om organstölder som publicerades tidigare i år, dokumenterar han samstämmiga berättelser från Falun Gong-utövare som tvingas genomgå blodtester när de sitter i arbetsläger eller fängelser.

Matas och Kilgour beräknar att ungefär 40 000 Falun Gong-utövare har förlorat sina liv på grund av organstölderna och Gutmann sätter antalet till 65 000. Alla tre är överens om att det faktiska antalet kan vara mycket högre.

Italien är inte det enda landet som försöker stoppa organhandeln. Taiwans parlament, den lagstiftande Yuan, antog ett tillägg till sina organtransplantationslagar den 12 juni, vilket gör att patienter som söker organtransplantationer utomlands och de läkare som rekommenderar dem, hålls ansvariga för de organ som de får, särskilt om de anskaffas genom olagliga metoder.

Översatt från engelska