WHO ger nya besked om covid-testning
PCR-testerna ger inte säkra svar
I ett försök att minska falska positiva PCR-testresultat har WHO ändrat diagnoskriterierna. Bild: WHO:s generalsekreterare Tedros Ghebreyesus. Foto: Fabrice Coffrini/POOL/AFP via Getty Images


Världshälsoorganisationen (WHO) gick nyligen ut med ett nytt direktiv som uppmanar vårdpersonal och experter att inte enbart förlita sig på resultat från PCR-tester för att upptäcka smitta av covid-19. 

I de uppdaterade riktlinjerna som publicerades den 20 januari säger WHO att laboratorieexperter och hälso- och sjukvårdspersonal måste ta hänsyn till patientens historia och epidemiologiska riskfaktorer vid sidan av PCR-testet när de ställer diagnos för covid-19.

”De flesta PCR-tester ska användas som ett hjälpmedel för diagnos”, skriver de, och betonar vikten av att samtidigt ta hänsyn till tidpunkt för provtagning, kliniska observationer, patienthistoria, eventuella smittkontakter och epidemiologisk information med mera för att fastställa covid-19-diagnos.

Dessa nya riktlinjer kan innebära att betydligt färre dagliga smittfall bekräftas runtom i världen.

Vidare säger WHO att när andelen av befolkningen som har covid-19 är låg, ökar risken för att provsvaret felaktigt visar positivt.

Enligt hälsoorganisationens nya rekommendationer ska ett svagt positivt PCR-test, som inte överensstämmer med den kliniska sjukdomsbilden, säkerställas genom att man tar ett nytt prov och gör om testet.

Dessa nya riktlinjer kan innebära att betydligt färre dagliga smittfall bekräftas runtom i världen.

Enligt nya direktiv från WHO ska PCR-testet inte användas som enda diagnosverktyg för att bekräfta covid-19. Foto: Jonathan Nackstrand

Sverige varnade i höstas

I Sverige tog Folkhälsomyndigheten upp den här problematiken, som nu lyfts av WHO, redan i september i ett dokument riktat till laboratorier och andra aktörer som använder PCR-tester för att upptäcka covid-19. I sina nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 skriver de dessutom:

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret, och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.” 

Orsaken till att WHO väntade i över ett år med att gå ut med de nya direktiven är oklar. 

Den studie som i början av 2020 framhöll PCR-testning för covid-19 är känd som ”Corman-Drosten-artikeln”. Den 13 januari lyfte WHO fram studiens PCR-testprotokoll som det främsta diagnostiska verktyget för covid-19 – detta redan innan studien hade granskats och publicerats i den europeiska medicinska tidskriften Eurosurveillance den 23 januari.

PCR-testet kan ge falsk bild

Flera forskare och läkare har dock länge uttryckt oro för en alltför stor tilltro till, och felanvändning av, PCR-testerna. 

Den 29 november 2020 publicerade Pieter Borger, expert inom molekylärgenetik, tillsammans med ett internationellt forskarlag, ”Corman Drosten review report”, som är en expertgranskning av studien.

Forskarna hävdar att studien innehåller en mängd allvarliga brister, som har lett till en ”världsomfattande feldiagnos av infektioner tillskrivna SARS-CoV-2 (det virus som orsakar covid-19)” och hårda ”lockdowns”, vilka för med sig negativa effekter på individen och samhället.

Borger och hans forskarlag tar bland annat upp att då testet varken kan visa specificitet mot just SARS-Cov-2 eller utesluta att det är andra coronavirus som upptäcks; att det inte heller har förmågan att skilja mellan ett inaktivt virusfragment (orsakar ej infektion) och ett intakt virus (orsakar infektion), så är testet ”olämpligt som ett specifikt diagnostiskt verktyg för att identifiera SARS-Cov-2-virus.” 

Enligt Andrei Muchnik, talesperson på WHO, står  organisationen dock fortsatt fast vid sina rekommendationer vad gäller Corman-Drosden-artikeln. 

– Corman-metoden, i olika format, har validerats flera gånger av flera laboratorier inom och utanför WHO:s nätverk", säger han till Epoch Times.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.  

Fakta

PCR-tekniken

– PCR (eng. Polymerase Chain Reaction) är en metod som uppfanns 1983 av den amerikanske forskaren och biokemisten Kary Mullis (1944-2019). 1993 fick han tillsammans med Michael Smith Nobelpriset i kemi för arbetet med PCR-tekniken.

– Metoden gör det möjligt att få fram stora mängder DNA från en ytterst liten mängd. Idag är PCR den vanligaste metoden för att analysera DNA, och är en viktig och ofta oumbärlig teknik som används i forskningslaboratorier för flera olika syften. Exempelvis inom rättsmedicin, diagnostisering av ärftliga sjukdomar, genanalys och genforskning.

– Mullis har ingen koppling till de PCR-tester som används för att diagnosticera covid-19 idag.

Källa: wikipedia.com