Åklagaren vill ha fleråriga terrorstraff
De tre terrormisstänkta männen hade förberett sig med stora mängder kemikalier, gasmasker och annan militär utrustning, enligt åtalet. Foto: Säkerhetspolisen/Handout/TT


Åklagaren yrkar på fleråriga fängelsestraff för de tre män som åtalats för att ha planerat ett terrorattentat i Sverige. Han vill också att samtliga sex åtalade i målet utvisas.

Åklagaren anser att förberedelsebrottet motiverar ett fängelsestraff på åtminstone åtta till tio år för de tre huvudmisstänkta männen, 46, 39 och 30 år gamla, om de döms. Till det kommer eventuellt ansvar för terrorfinansieringen.

– Något annat än mycket långa fängelsestraff kan inte bli aktuellt, säger Per Lindqvist.

Han vill också att samtliga sex åtalade utvisas.

– Inte i något fall talar levnadsomständigheterna i tillräcklig styrka mot utvisning. I några fall är anknytningen till Sverige utomordentlig svag, säger Lindqvist.

Under pläderingen i Stockholms tingsrätts säkerhetssal lade han med hjälp av en tidslinje fram hur terrorplaneringen ska ha tagit form.

IS-kontakter

Inledningsvis handlar det om hur de tre terrormisstänkta männen – 46, 39 och 30 år gamla – kom i kontakt med varandra, vilka IS-män de chattar med och hur de utväxlar IS-propaganda sinsemellan. Därefter hur en av dem, 39-åringen, lägger upp bilder på, vad åklagaren anser, är tilltänkta mål, hur 46-åringen tar del av bombinstruktioner och efter detta, ungefär en månad senare, köper ett stort parti kemikalier.

Mot slutet visar åklagaren hur de misstänkta jagar falska pass och att 30-åringen i chattar uppger att han har "ett ärende":

"Det finns ett bröllop hos oss", skriver han.

– Där menar jag att 30-åringen röjer planerna på ett attentat i Stockholm, säger Per Lindqvist.

I dag inleds pläderingarna i terrormålet i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Foto: Ingela Landström/TT

Enligt åklagaren är bröllop ett kodord för attentat.

Han påstår vidare att planerna varit nära ett genomförande.

– Det är mycket lite som återstått, i några fall inget alls, för att åstadkomma skada genom frätning, gas, explosion eller stickvåld, säger Per Lindqvist.

Han framhåller också att det inte krävs samma konkretion för att bevisa ett förberedelsebrott som ett försöksbrott.

– Det finns inte några uppgifter om mot exakt vilka personer, exakt var eller när ett attentat skulle ske. Det krävs inte heller enligt straffbestämmelsen, säger Per Lindqvist.

Kritik från försvaret

Det stora terrormålet mot totalt sex män, från Uzbekistan och Kirgizistan, har pågått sedan januari. Samtliga är åtalade för terrorfinansiering och tre av dem också för förberedelse till terrorbrott.

Männen nekar till alla anklagelser och försvaret har riktat kritik mot åklagarens gärningsbeskrivning och säger att det finns andra förklaringar. Exempelvis har man framhållit att 46-åringen försökt sälja delar av kemikalierna till kommunen, att bilderna i sociala medier togs för att visa vänner hur det ser ut i Sverige och också sagt att pengarna, som enligt åklagaren skickades till IS, skulle till en av deras familjer och krigsoffer.

En av männen, som misstänks för terrorfinansiering, släpptes ur häktet förra veckan. Han ansågs ha suttit av den tid som motsvarar straffvärdet för det brott han åtalats för.

Pläderingarna planeras att avslutas på fredag. Dom brukar meddelas två veckor senare.

(Anja Haglund/TT)

Fakta

De sex åtalade

Man, 39, medborgare i Kirgizistan, bosatt i Stockholmsområdet. Misstänkt för förberedelse till terroristbrott, brukande av falsk urkund och brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Man, 34, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Stockholmsområdet. Misstänkt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Man, 46, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Stockholmsområdet. Misstänkt för förberedelse till terroristbrott, brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och ringa narkotikabrott.

Man, 24, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Jämtland. Misstänkt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Man, 39, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Östergötland. Misstänkt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottlighet i vissa fall.

Man, 30, medborgare i Uzbekistan, bosatt i Stockholmsområdet. Misstänkt för förberedelse till terroristbrott, brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och brukande av falsk urkund.