Vita Huset varnar för nedstängning som “extremt skadligt”
Kostsamt för människors ekonomi och allmänhälsa
President Donald Trump går från Vita Huset, den 2 oktober 2020. Foto: Drew Angerer/Getty Images


Samtidigt som coronavirusfallen ökar världen över varnar tjänstemän vid Vita Huset för att göra en andra nedstängning. De säger att det är “extremt skadligt” för den allmänna hälsan och ekonomin i det långa loppet.

– Det vetenskapliga samfundet världen över på högsta nivå är mycket eniga i vad presidenten har sagt i flera månader, sade en tjänsteman vid administrationen till media den 12 oktober.

Sedan mars har Donald Trumps policies varit centrerade kring att skydda personer i högriskgrupper som äldre och sårbara, att öppna skolor och att återställa samhället, sade tjänstemannen.

Presidentens policy ligger i linje med vad “ledande epidemiologer och experter på hälsopolicies har sagt – vilket är att nedstängningar inte slår ut viruset; nedstängningar är extremt skadligt”.

Internationell deklaration

Förra veckan skrev ett antal forskare inom medicin och folkhälsa, samt läkare under Great Barringtondeklarationen, som säger att “nuvarande nedstängningspolicies skapar förödande effekter för allmänhälsa på kort och lång sikt”.

Fram till den 12 oktober hade över 8 700 folkhälsoexperter, 22 000 läkare och 380 000 medborgare världen över skrivit under deklarationen. Bland de som skrivit under finns Dr Martin Kulldorff, professor i medicin vid Harvard University; Dr Sunetra Gupta, professor vid Oxford University; och Dr Jay Bhattacharya, professor vid Stanford University Medical School.

Deklarationen säger att “Att vidta åtgärder för att skydda sårbara borde vara det centrala målet i hälsoresponsen av covid-19. De som inte är sårbara borde genast tillåtas fortsätta sitt normala liv.”

Även världshälsoorganisationen har uttryckt oro över nedstängningsåtgärder. WHO:s särskilda sändebud för covid-19 har uppmanat världens ledare att sluta använda nedstängning som främsta kontrollmetod mot spridandet av KKP-viruset (kinesiska kommunistpartiet), även känt som det nya coronaviruset.

– Vi i världshälsoorganisationen rekommenderar inte nedstängning som främsta åtgärd för kontroll av viruset, sade David Nabarro till The Spectator i en intervju som sändes den 8 oktober.

Belastar vård och allmänhälsa

Tjänstemannen vid Trumpadministrationen sade att nya nedstängningar är på gång i olika delstater i USA, och att man överväger det på ytterligare ställen. Men de här åtgärderna har direkta kostnader för hälsovården, varnade han.

Till exempel “kom data ut att 46 procent av de sex mest förekommande cancertyperna i USA inte diagnostiserades i jämförelse med förra året”.

De förlängda nedstängningarna skulle kunna resultera i minskat antal barnvaccinationer, färre cancerscreeningar och -behandlingar, och försämrad psykisk hälsa, enligt hälsoexperter.

En annan tjänsteman vid administrationen varnade för negativa effekter på grund av försämrad ekonomi till följd av nedstängningarna.

– Det finns äldre litteratur som säger att en procents ökning i arbetslöshet är kopplat till en en-procentig ökning av självmord, sade han.

Han säger att låginkomstfamiljer är mer påverkade av den här frågan med tanke på jobb som gått förlorade under mars och april.

Dessutom omfattar nedstängningarnas negativa påverkan även en ökad ojämlikhet i inkomster och en ökning av barnmisshandeln, sade han.

Fokuserar på att rädda liv

Trump har upprepade gånger fått kritik för hur han hanterat pandemin och tonat ner virusets allvar. Efter hans diagnos blev han även anklagad för att göra Vita Huset till en "hotspot" för covid.

Tjänstemannen menar att det är svårt att få bort all smitta. 

– Trots strikta försiktighetsåtgärder som vi alla sköter mycket noga här, så är viruset inte fullständigt borta, sade tjänstemannen.

– Vi kan inte få bort alla fall. Så det vi gör är att fokusera på att rädda liv eftersom vi har lärt oss mycket om viruset.

Tjänstemannen sade att dödligheten har minskat med 85 procent sedan toppen i mars och april. Sedan dess har även sjukhustiden och antalet dödsfall på sjukhus gått ner signifikant.

Ivan Pentchoukov bidrog till rapporteringen.

Följ Emel på Twitter: @mlakan

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.