Över 27 000 hälsoexperter vill stoppa världens ”nedstängningsstrategi”
Epidemiologerna Martin Kulldorff, Sunetra Gupta och Jay Bhattacharya är initiativtagare till en alternativ åtgärdsstrategi för hanteringen av covid-19. Syftet är att minska de negativa effekterna av den nuvarande strategin, som slår särskilt hårt mot den fattiga och mest utsatta delen av världens befolkning. Foto: Taleed Brown/CC BY-SA 4.0.


Den nedstängningsstrategi som används i större delen av världen för att hindra smittspridningen av covid-19 orsakar skador på samhället och individer som inte går att reparera, anser över 27 000 hälsoexperter. De menar att dessa åtgärder genast måste upphöra.

Fram till den 11 oktober hade drygt 19 000 läkare och 8 000 folkhälsoexperter, tillsammans med över 200 000 människor från hela världen, skrivit under ett uttalande mot att man stänger ner samhällen som en åtgärd för att stoppa spridningen av covid-19.

Den svenske epidemiologen Martin Kulldorff, som är professor i medicin vid Harvard University i USA, står tillsammans med två andra framstående epidemiologer, professor Sunetra Gupta vid Oxford University, och professor Jay Bhattacharya vid Stanford Medical School bakom uttalandet, Great Barringtondeklarationen, som skrevs den 4 oktober i USA.

En av grundprinciperna när det gäller folkhälsan är att man inte kan titta på enbart en sjukdom. Man måste titta på folkhälsan ur ett större perspektiv.

Martin Kulldorff, professor i medicin och epidemiolog, Harvard University

Alternativ årgärdsstrategi

Syftet med initiativet är att nå ut till hela världen med en alternativ åtgärdsstrategi, vilken de kallar ”Riskbaserat skydd”, för att hantera covid-19-pandemin. Detta tillvägagångssätt liknar mycket den ”svenska modellen”.

– Strategin är att skydda de äldre och andra högriskgrupper, samtidigt som man låter yngre människor leva sina normala liv. Då kommer de som smittas innan vi når flockimmunitet vara färre äldre och fler yngre, och då får vi färre dödsfall, säger Kulldorff i en tv-intervju med unherd.com.

I Sverige talar Folkhälsomyndigheten inte lika uttalat om flockimmunitet. Kulldorff och hans kollegor menar dock inte heller att detta är själva strategin, utan snarare ett biologiskt faktum för hur de flesta sjukdomar sprider sig genom en befolkning, och att även med ett effektivt vaccin så är det till sist flockimmunitet man litar till som ett slut på epidemin.

”Vi vet att alla populationer så småningom kommer att nå flockimmunitet … Vårt mål bör därför vara att minimera dödlighet och skadliga följdeffekter på samhället tills vi når flockimmunitet”, säger de i uttalandet.

”Förödande effekter”

Kulldorff anser att den strategi som de flesta länder i världen använder inte har varit bra mot covid-19, och har dessutom orsakat enorm skada på folkhälsan i stort.

– En av grundprinciperna när det gäller folkhälsan är att man inte kan titta på enbart en sjukdom. Man måste titta på folkhälsan ur ett större perspektiv, säger han.

Om det här kan få människor att bara sätta sig upp, se sig omkring och säga: ”Herregud, 130 miljoner människor kommer att svälta ihjäl till följd av det här”

Sunetra Gupta, professor och epidemiolog, Oxford University

I uttalandet talar epidemiologerna om ”förödande effekter” på folkhälsan, både på kort och på lång sikt. Exempelvis nämns lägre vaccinationsgrad hos barn världen över, sämre utfall vid hjärt-kärlsjukdomar, färre cancerscreeningar och ökad psykisk ohälsa.

”Detta är något som kommer att leda till högre överdödlighet under de kommande åren, och det är de lägre samhällsklasserna, unga och barn som kommer att få bära den tyngsta bördan. Att hålla dessa åtgärder på plats tills ett vaccin är tillgängligt kommer att orsaka oreparerbara skador”, säger de.

I intervjun med unherd.com säger Dr Sunetra Gupta att vi borde ha tänkt på all skada som det orsakar världen att bara följa en linje, där enda målet är att hindra viruset. Hon hoppas att det här uttalandet kan få människor att stanna upp och tänka till.

– Om det här kan få människor att bara sätta sig upp, se sig omkring och säga: ”Herregud, 130 miljoner människor kommer att svälta ihjäl till följd av det här”, säger hon.

”Svenska modellen”

I intervjun med Unherd säger Kulldorff att han anser att den ”svenska modellen” har fungerat väl i stort, men betonar att för att förhindra det som Sverige misslyckades med inledningsvis – att skydda de äldre på vård- och äldreboenden – måste man sätta in specifika och noggranna åtgärder på dessa platser.

– På vård- och äldreboenden måste vi ha de [personal] som redan har immunitet, och göra mycket tätare tester än vi gör idag, både på personal och besökare. Dessutom måste det vara en minimal omsättning bland personalen, och de som är över 60 år bör arbeta hemifrån, säger han.

Kulldorff säger vidare att en åldersinriktad strategi är den lämpligaste eftersom, även om alla kan dö av sjukdomen, så är risken för att dö av covid-19 inte bara dubbelt så stor, eller hundra gånger så stor, utan mer än tusen gånger så stor för äldre än för yngre människor.

– Det är på sätt och vis en svaghet hos sjukdomen, och om man har en fiende, som den här pandemin är, måste vi utnyttja den svagheten för att minimera dödstalen och följdskadorna på vårt samhälle och alla människor, säger han.

Med den här strategin kommer hela samhället att gynnas, och alla, även de äldre, kommer så småningom att kunna återgå till ett normalt liv, säger epidemiologerna i uttalandet.

Här följer några av de åtgärder som rekommenderas.

– Enkla hygienåtgärder, som frekvent handtvätt och att stanna hemma när man är sjuk bör utövas av alla.

– Extra stor vikt ska läggas vid att skydda de äldre överlag, särskilt på äldre- och vårdboenden, där specifika försiktighetsåtgärder måste tillämpas.

– Pensionärer som bor hemma bör få matvaror och andra nödvändiga saker levererade till sitt hem. När det är möjligt bör de träffa familjemedlemmar utomhus hellre än inomhus.

– De som inte utgör riskgrupper bör omedelbart få återuppta ett normalt liv.

– Skolor och universitet bör hållas öppna för undervisning på plats, och fritidsaktiviteter, som sport, bör återupptas.

– Unga vuxna med låg risk bör arbeta normalt snarare än hemifrån.

– Restauranger och andra företag bör vara öppna, och konst, musik, sport och andra kulturella aktiviteter bör återupptas.

Läs hela uttalandet här.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.