Kalla viruset vid dess rätta namn: 'KKP-viruset'

En kinesisk pojke kramar en släkting innan han ska stiga på ett tåg på Pekings tågstation i Peking, Kina, den 21 jan, 2020. Foto: Kevin Frayer, Getty Images


Det har tvistats om vad man ska kalla det virus som orsakat den pågående världspandemin. Kinesiska kommunistpartiet (KKP) föredrar "det nya coronaviruset”. Andra har kallat det ”Wuhan-viruset”, efter dess ursprungsplats, vilket är vanligt när man namnger sjukdomar.

Epoch Times anser att ett mer passande namn är ”KKP-viruset”, och uppmuntrar andra att också använda det här namnet.

Att kalla det för KKP-viruset lägger ansvaret på Kinesiska kommunistpartiet för att med sin likgiltighet inför människoliv ha orsakat en pandemi som försatt miljoner människor världen över i fara, hittills dödat hundratusentals och skadat ekonomin på sätt som vi fortfarande är långt ifrån att se de fulla konsekvenserna av.

Kommunistregimen visste redan tidigt i december att viruset hade börjat spridas i staden Wuhan, men valde att hålla inne med informationen i sex veckor. Man grep människor som försökte varna för faran och anklagade dem för att ”sprida rykten”. Man aktiverade Kinas enorma censurapparat för att hindra informationsspridning både i traditionella och sociala medier.

Det som kunde ha stoppats tilläts i stället tyst att spridas över hela Kina. I stället för att ge människor en chans att skydda sig lät man dem drabbas. Antalet döda i Kina är sannolikt storleksordningar större än vad KKP hittills har uppgett. I slutet av januari kom rapporter om att krematorierna i Wuhan arbetade dygnet runt, sju dagar i veckan, för att hantera den enorma mängden kroppar.

 

Vårdpersonal i skyddsdräkter rullar in en patient på det nybyggda temporära sjukhuset Columbus Covid 2 vid Gemellisjukhuset i Rom den 16 mars, 2020. Foto Andreas Solaro, AFP via Getty Images

Samtidigt har de åtgärder som vidtagits för att sätta Wuhans befolkning i karantän varit fullständigt omänskliga. Portar till flerfamiljshus har svetsats igen. Man har byggt tillfälliga ”sjukhus” som i praktiken fungerade som fängelser för dem som antogs vara smittade av viruset. Många av dem som hade oturen att låsas in på dessa platser, utan medicinsk behandling och endast minimalt med mat, hölls bara kvar där tills de dog.

Genom att ljuga om den fara som Kina stod inför agerade KKP så som det alltid agerar. KKP:s förhärskande berättelse är att partiet är ”storslaget, fantastiskt och felfritt”. Närvaron av det dödliga KKP-viruset i Wuhan, liksom SARS-viruset 2003, passar inte in i den berättelsen. Och precis som i fallet med SARS var KKP:s första svar även denna gång förnekelse.

Men förnekelse är inte en acceptabel reaktion i en sådan här situation. Omvärlden behöver få veta varifrån viruset kom, men KKP har konsekvent mörkat, uppvisat bristande transparens och låtit bli att dela med sig av viktig information.

Det finns till exempel oro för att viruset kan ha spridits från Wuhan Institute of Virology, Kinas enda så kallade P4-laboratorium för att arbeta med lättöverförda patogener som kan orsaka dödliga sjukdomar. Eftersom de officiella uppgifterna om virusets ursprung har starkt ifrågasatts, har frågan kommit upp om KKP-viruset kan ha läckt ut från institutet.

KKP:s reaktion på detta har varit att på klassiskt kommunistiskt manér bemöta anklagelserna med absurda motanklagelser, och försökt sprida ett narrativ om att viruset i själva verket spritts från USA, något som väckt förvirring och löje världen över. USA:s President Donald Trump har bemött detta genom att medvetet kalla viruset för ”Kina-viruset”.

Epoch Times hänvisar till det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen COVID-19, som KKP-viruset eftersom det var det kinesiska kommunistpartiets mörkning och dåliga hantering av utbrottet gjorde det möjligt för viruset att spridas över hela Kina och i förlängningen skapa en global pandemi.

KKP:s anklagelser mot USA är troligtvis främst ämnade för den inhemska publiken. KKP offrade det kinesiska folket genom sitt första förnekande av viruset, och nu försöker de offra dem en andra gång, genom att skjuta över ansvaret för sina handlingar på andra.

Här ser vi också varför begreppet ”KKP-viruset” inte bara är mer rättvisande, utan också nödvändigt: Det skiljer offren från förövaren. Människorna i Wuhan och Kina i allmänhet är offer för den arrogans och inkompetens som Kinesiska kommunistpartiet uppvisat under den här pandemin.

Namnet "KKP-viruset" ger också en tydlig varningssignal: Flera länder som står KKP nära har varit de som drabbats hårdast av viruset. Iran, en nära allierad till KKP, har drabbats mycket hårt, liksom Italien, som är den enda G7-nation som formellt anslutit sig till det så kallade "nya sidenvägen"-projektet. I kontrast till detta kan man se hur Hongkong och Taiwan, två platser där många av invånarna av hävd är enormt skeptiska till all information från KKP, har agerat därefter och fått relativt få smittade, trots sin närhet till utbrottet.

Slutligen påminner begreppet "KKP-viruset" världens människor om att själva källan till viruset är ond i sig. Det här är ett kommunistvirus, och med namnet "KKP-viruset" vill Epoch Times påminna världen om vad botemedlet mot denna ondska är: att lösa upp KKP.

Översättningen uppdaterades 2020-05-01.

Detta är en översatt ledartext från amerikanska Epoch Times, som har börjat referera till coronaviruset som orsakat den nuvarande pandemin till "The CCP virus", efter den engelska förkortningen av Kinesiska kommunistpartiet. Det är en konvention som även svenska Epoch Times kommer att använda sig av hädanefter. /Reds Anm

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.