Debatt: ”Statsministern kan nu rätteligen tituleras historierevisionist”
Sotiris Delis, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna (vä). Än idag marscherar Ryska kommunistpartiets anhängare för att lägga blommor vid Stalins grav på hans födelsedag. Minnesceremoni vid Röda torget i Moskva, 21 december 2020 (hö). Foto: Privat (vä), Alexander Nemenov/AFP via Getty Images (hö)


Dagens Vänsterpartiet (V) som fram till 1990 hette Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) finansierades av Sovjetunionen som en svensk lokalavdelning av moderpartiet i Moskva. Statsminister Stefan Löfvens uttalande om att han aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin tyder på okunnighet, skriver tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, Sotiris Delis.

”Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin”, uttalade Stefan Löfven i DN den 30 mars. 

Stefan Löfvens kommentar om VPK tyder på okunnighet om såväl svensk politisk historia som det egna partiets historiska relation till V. Ett bevis på oförlåtlig omdömeslöshet. Den är inte bara historielös utan vittnar om en söndertrasad demokratisk kompass hos socialdemokratin och statsministern.

Låt oss då friska upp minnet med hjälp av historiska fakta. Vänsterpartiet stammar direkt från det stalinistiska Sveriges kommunistiska parti. 

Det är samma parti som försvarade 30-talets Moskvarättegångar, Ungerns invasion, DDR:s blodiga förtryck Sovjetunionens anfall mot Finland samt ockupationen av Baltikum, Central- och Östeuropa, Tjeckoslovakiens invasion, Gulagterrorn, ja, listan kan göras lång.

VPK, dagens V, var finansierat av Sovjetunionen i rollen som en svensk lokalavdelning av moderpartiet i Moskva.

VPK, dagens V, var finansierat av Sovjetunionen i rollen som en svensk lokalavdelning av moderpartiet i Moskva. Ett tydligt bevis på detta är fastigheten i centrala Stockholm som ägs av V och som betalats av blodspengar från Sovjetunionen. Partiets ”speciella relationer” till Moskva upphörde inte förrän Sovjetunionen självt upphörde att existera.

Vem minns inte CH Hermanssons hyllningar till blodsbesudlade tyrannen Stalin som efter dennes död 1953 lät proklamera att ”Stalins storhet, universalitet som lärare är en fråga om både form och innehåll. Den avhänger av hans ställning som den störste marxisten i vår tid. Att på ett för massorna förståeligt sätt ha förmått framställa marxismens teori, denna den mänskliga utvecklingens ädelsten, det är Stalins storhet som klassens främste ledare”.

VPK stödde aktivt Molotov-Ribbentrop-pakten som ledde till ockupation av de baltiska länderna och Polen av nazisterna. 

Så här kan jag fortsätta men utrymmet tillåter inte detta. 

Det löper en blodstråd genom Vänsterpartiets historia som knappast inger något förtroende beträffande partiets ”demokratiska värderingar” som Sveriges statsminister nu hyllar.

Vi ”tackar” för denna hyllning till Stalin och hans arvtagare från Sveriges statsminister som rätteligen nu kan tituleras historierevisionist.

Frågan som måste ställas till statsminister Löfven är vilken demokratisyn som avspeglas i ett sådant uttalande?

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Vill du väcka debatt i en aktuell fråga? Välkommen att skriva en artikel, 5 000-7 000 tecken med blanksteg. [email protected]

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.