Slöseriombudsmannen: Malmös kommunikatörer sprider propaganda


Malmö använder sig av kommunala kommunikatörer som förskönar bilden av staden och sprider politiska budskap, enligt Skattebetalarnas Slöseriombudsman, Johan Gustafsson. I en debattartikel i Kvällsposten skriver han att det är hög tid att de styrande slutar att slösa med skattebetalarnas pengar.

Nyligen utsågs Göteborgs 236 kommunala kommunikatörer som det näst största slöseriet 2018 i Slöseriombudsmannens tävling, ”Årets värsta slöseri”.

Snäppet värre

Men enligt Gustafsson är Malmö snäppet värre med sina 205 kommunala kommunikatörer som kostar skattebetalarna över 125 miljoner kronor varje år. I relation till antalet invånare är staden 50 procent fler än i Göteborg.

Den granskande lokala journalistiken har krympt samtidigt som antalet offentligt anställda kommunikatörer har ökat. Enligt honom leder detta till att det blir svårare att granska den kommunala verksamheten.

Han lyfter fram Magnus Fredriksson, docent vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, som tidigare har sagt till SVT:

”Vi har kunnat se i vår forskning att framför allt nationella förvaltningsmyndigheter i väldigt stor utsträckning försöker organisera sin verksamhet så att de blir en form av grindvaktsfunktion i relation till tjänstemän och ledning.”

Guvstafsson skriver att journalister i Göteborg har vittnat om att de kommunala kommunikatörerna har försvårat granskning av den kommunala verksamheten. Samtidigt har de publicerat positiva nyheter i samband med att medier rapporterat negativa nyheter om staden.

Politiska budskap

Enligt honom har man även i Malmö stad svårt att förhålla sig neutralt till information då man sprider politiska budskap.

Ett exempel på detta var, menar han, när staden i november presenterade att Liberalerna bildar mittenstyre med Socialdemokraterna. I ett pressmeddelande hade staden skrivit att L och S ”för Malmös och Malmöbornas bästa beslut att bryta den osunda blockpolitiken”.

Ett annat exempel som han lyfter fram var när man i december presenterade den nya budgeten som ”stram” men att ”Mycket går år rätt håll”. Samtidigt ökade anslagen med 1,1 miljarder kronor.

”Det är ett demokratiskt problem när det offentliga försöker påverka medborgarnas åsikter eller bilden invånarna har av politikerna som styr. Men det är faktiskt ännu värre när de styrande blandar ihop rollerna och använder den kommunala förvaltningen för att sprida sina politiska budskap”, skriver Johan Gustafsson i debattartikeln.

Han menar att Malmö inte ska använda sig av kommunikatörer för att försköna bilden av staden, och inte heller av ”politiker som glider på sanningen och gör partipolitiska poänger”. I stället, skriver han, att det är ”hög tid att de styrande tar tag i de utmaningar som finns i den kommunala verksamheten och slutar slösa med skattebetalarnas pengar”.