Socialförvaltningen i Malmö ligger back med 160 miljoner kronor


För några veckor sedan såg socialförvaltningens budget i Malmö stad ut att spricka med 160 miljoner. Nu tvingas man till akuta besparingar på över 300 miljoner kronor, skriver Sydsvenskan.

Det är framför allt gängkriminella ungdomar, över 2 800 hemlösa och över 9 000 familjer som lever på ekonomiskt bistånd som har skapat ett stort hål i arbetsmarknads- och socialförvaltningens budget, skriver tidningen.

Tidigare skrev Sydsvenskan att Malmö stad tvingats köpa akuta sovplatser på hotell, vandrarhem och campingstugor till en kostnad av 162 miljoner kronor. Detta enbart under 16 månader för att lösa situationen för stadens hemlösa, varav en stor del är nyanlända.

”Omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet, bostadsbrist och många människor på flykt har under de senaste åren lett till utmaningar för nämndens verksamheter och kostnadsökningar inom till exempel hemlöshet och ekonomiskt bistånd”, kunde man läsa i Arbetsmarknads- och socialförvaltningens delårsrapport som kom ut för en månad sedan.

Förra året gick staden back med 186 miljoner kronor.

Gängskjutningarna i staden i somras har inneburit stora kostnader. Man lyfte bort minst tolv ungdomar från gatorna och placerade dem på institution eftersom de låg i riskzonen för gängkriget, skriver tidningen.

Kommunstyrelsen sköt därmed till 22 extra miljoner till socialförvaltningen. Men det har inte räckt. Förvaltningen har tidigare under året tvingats till en mängd besparingar för att få kontroll på budgeten.

– De åtgärderna motsvarar besparingar på runt 70–80 miljoner kronor, säger förvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson, till Sydsvenskan.

Fram till 2020 tvingas man nu alltså till akuta besparingar på över 300 miljoner. Till följd av detta har man nu lämnat in en lista på 15 punkter som ska presenteras för politikerna i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Bland annat ska köp av privat öppenvård för barn och unga minskas. Minst 500 Malmöbor ska erbjudas tillfälliga jobb inom kommunen i stället för att leva på ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag. Strukturellt hemlösa som har egen inkomst, exempelvis de som bor på hotell eller vandrarhem, ska betala delar av boendekostnaden själva.