Malmös nattjour för hemlösa avvecklas – staden har dålig ekonomi


Skåne Stadsmission har drivit Malmös nattjour för hemlösa i 18 år efter upphandling med Malmö stad. Men nu kommer verksamheten att upphöra vid årsskiftet på grund av att förutsättningarna i upphandlingen har förändrats.

– Kommunen har troligtvis gjort sina prioriteringar utifrån en stram ekonomi och de erbjuder det de måste utifrån Socialtjänstlagen. Vi väljer dock att stå upp för våra värderingar och syn på hur verksamheter som möter de mest utsatta ska bedrivas, säger Marie Hendra, tillförordnande direktor, i ett pressmeddelande.

Förutsättningarna i det nya uppdraget enligt upphandlingen är bland annat att man får 14 platser istället för 20–25 som det är i dag, åldern höjs från 18–20 år och inga platser till kvinnor får erbjudas.  

Redan nu är man tvungen att neka människor på grund av att det är fullt. Vissa kvällar har man nekat så många som tio personer.

Nattjouren i sin nuvarande form är den enda verksamheten i Malmö som har varit öppen för människor som lever i hemlöshet året om.

Sydsvenskan har tidigare skrivet att Malmö stad tvingas till akuta besparingar på över 300 miljoner kronor.

Det är framför allt gängkriminella ungdomar, över 2 800 hemlösa och över 9 000 familjer som lever på ekonomiskt bistånd som har skapat ett stort hål i arbetsmarknads- och socialförvaltningens budget, skriver tidningen.

”Omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet, bostadsbrist och många människor på flykt har under de senaste åren lett till utmaningar för nämndens verksamheter och kostnadsökningar inom till exempel hemlöshet och ekonomiskt bistånd”, kunde man läsa i Arbetsmarknads- och socialförvaltningens delårsrapport som kom ut för drygt en månad sedan.