Pompeo Batonis "Fred och Krig" och fredens gåva
Vad traditionell konst har att erbjuda
Detalj av “Allegori om Fred och Krig” 1776, av Pompeo Batoni. Olja på duk. Art Institute of Chicago.


Den italienska 1700-talskonstnären Pompeo Batonis allegoriska målning kan ge den samtida publiken en välbehövd förståelse av relationen mellan fred och krig. I "Allegori om Fred och Krig" representeras Fred som det feminina, mjuka och behagfulla; Krig som det maskulina, starka och våldsamma. Det är naturen i deras kommunikation som är det mest intressanta.

Krig är fullt rustad, redo för strid. På rustningen finns avbildat en drake, en bagge och ett lejon, vilka ibland associeras till Chimaria, ett mytologiskt väsen som är ett omen för olycka. Krigs svärd är draget ur skidan och han håller upp skölden. Mörkret som omger figurerna ger den här scenen känslan av en stundande katastrof.

Fred i sin mjuka elegans kontrasterar Krigs hårda utseende. Hon är avslappnad och lugn och möter Krigs våldsamma blick med en kärleksfull blick. Hon lägger handen på Krigs svärd, en beröring som ser ut att vara lätt och försiktig men vars tyngd trycker tillbaka Krigs arm. Hon visar honom en olivkvist, en symbol för fred. Krig blir distraherad av Fred. Han har glömt bort konflikten som driver honom och skyddar henne med skölden.

Detalj av “Allegori om Fred och Krig” 1776, av Pompeo Batoni. Olja på duk. Art Institute of Chicago.

Vad betyder allt detta? Fred och krig verkar uppstå i en evig cykel, som talesättet "historien upprepar sig själv" antyder. Alla människor önskar fred. Vi vill alla njuta av livet. Traditionellt sett så respekterar vi livets helighet, med utgångspunkt i vårt eget och sedan utökat till andras. Vi uppskattar och önskar oss fred.

Ändå lyckas konflikter röra om Krigs huvud när Fred inte längre distraherar honom. Fred faller offer för sin egen vaggvisa och somnar under förnöjsamhetens täckmantel, vilket betyder att vi kan falla offer för vår egen bekvämlighet i tider av fred och överflöd, och sedan ägnar vi oss åt beskyllningar och negativitet som obönhörligen leder till våld. Då finner vi konflikter där konflikter kanske inte ens existerar.

Krig och konflikt behöver liksom plantornas rötter jordens motstånd för att växa sig stark och röra sig uppåt mot solen, det verkar vara en nödvändighet om man ser till historien: konflikt kommer fram som ett sätt för människor att röra sig framåt genom kompromisser och beslutsamhet. Men konflikt blir farligt när den hålls vid liv för sin egen skull, eftersom vi stärker vadhelst vi tränar på.

Konflikt i postmodern tid

Denna beskyllningslek verkar vara ständigt närvarande i vår postmoderna existens. Olyckligtvis undviker vi därmed att ta ansvar för våra tillkortakommanden som individer och som delar av en större gemenskap: den förminskar vår tillväxt på båda sätt. Den blir ett farlig spel när fred inte är närvarande för att balansera upp krigets konfliktartade natur.

Det senaste århundradet har man uppmuntrat till konflikt och negativitet som en väg till fred. Man går in för att bekämpa traditionella sociala former, kritiserar dem i hopp om att tänja på den individuella frihetens gränser. Konsekvensen blir dock att man tvärtom begränsar. De negativa kedjorna stramas åt runt dess anhängare som är på väg mot en destination som aldrig fullt ut förklaras. Med andra ord, vårt postmoderna existens uppmuntrar konflikter för att främja utveckling av självet, utan att någonsin förklara hur dessa konflikter kommer att resultera i fred.

“Allegori om Fred och Krig” 1776, av Pompeo Batoni. Olja på duk. Art Institute of Chicago.

Batoni avbildar fredens natur på ett annat sätt: Fred avbildas som oberörd av den konflikt som förkroppsligas av Krig. Fred är inte reaktionär. Fred möter Krig med det som finns i hennes natur: att vara vänlig och behagfull, öppen för försoning och lösningar. Att möta Krig med konflikt och negativitet är bara att vidmakthålla de saker som man vill finna lösningar på. Fred presenterar inte bara några slumpvisa saker utan en gåva full av mening. Gåvan med olivgrenen är en representation av fred, och som sådan är det en del av henne själv. Hon beskyller inte Krig för mörkret som omger dem eller det faktum att hans svärd och sköld är redo för strid. Istället delar hon med sig av sig själv på ett positivt sätt. Krig kan inte undgå att stanna upp.

Hur kan man balansera upp och bra konflikter mjukare med fred? Att utöva fred kräver beslutsamhet och positivitet när man står ansikte mot ansikte med negativitet och konflikt. Den kräver att man hittar en gemensam grund där man kan inleda försoning och lösningar. Den kräver att man ger av sig själv, både i termer av att presentera sina egna perspektiv och i termer av att lyssna på andras perspektiv. Den kräver respekt, kärlek och harmoni som en utövning i sin egna rätt. Den som möter negativitet och konflikt med positivitet och fred kan senare finna att de som en gång var negativa mot dem nu skyddar dem från ont.

Konst har en oerhörd förmåga att belysa det vi inte kan se, så att vi kan fråga oss: "Vad betyder det här för mig och för andra som ser det?" "Hur har det influerat det förgångna och hur kan det influera framtiden?" "Vad säger det om människan?" Detta är några av de frågor jag kommer att undersöka i artikelserien: "Vad traditionell konst har att erbjuda".

Eric Bess är en representativ konstnär som för närvarande doktorerar vid Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts (IDSVA) i Maine, USA.