Caspar Friedrichs "Vandraren över dimhavet" och det sublimas förvandlingar
Vad traditionell konst har att erbjuda
Detalj av Caspar David Friedrichs "Vandraren över dimhavet" (1818). Olja på duk, 94,8×74,8 cm. Hamburger Kunsthalle.


Caspar David Friedrich (1774-1840) var en tysk romantisk konstnär. Han är mest känd för målningen "Vandraren över dimhavet" vilken föreställer en gentleman som från toppen av ett berg skådar ut över den mystiska och till synes ändlösa horisonten. Långt bort i fjärran ser man bergen sticka upp ur dimman.

Varför är den här målningen betydelsefull? Det är svårt att diskutera den här målningen utan att definiera konceptet sublim.

Dimman i den här målningen representerar det mystiska och himlen representerar det okända. Att resa genom det okända kan göra oss medvetna om vår inre rädsla och osäkerhet. Det är inte så att vi alltid är balanserade och självsäkra när vi går på okänd mark. Så, det första man kan säga om vår upplevelse av det sublima är precis detta: Vår oförmåga till kännedom om det okända eller oändliga kan göra oss medvetna om våra egna rädslor och osäkerheter.

Vi blir emellertid inte så förlamade av rädsla och osäkerhet att vi inte kan uppnå våra mål när vi upplever det sublima. Vi ser att gentlemannens pose är trygg och kontemplerande när han skådar ut över den okända horisonten. Han verkar ha nått målet att ta sig upp på toppen av berget varifrån han kan begrunda resans mysterier så långt och resan som ligger framför honom. Så, det andra man kan säga om vår upplevelse av det sublima har att göra med vår förmåga att komma över våra rädslor och osäkerheter.

Caspar David Friedrichs "Vandraren över dimhavet" (1818). Olja på duk, 94,8×74,8 cm. Hamburger Kunsthalle.

Mannen har redan hittat mod att ge sig ut i det okända. Bakom honom ligger stigen han gått på för att nå bergets topp, och framför honom ligger det mystiska okända som han ännu inte har upplevt. Han har bokstavligt talat klättrat förbi sitt tidigare tillstånd genom att hitta modet att utstå och komma över sina rädslor och osäkerheter. När han höjer sig över det värdsliga börjar han kontemplera det okända och oändliga.

Höjer vi oss över det värdsliga börjar vi kontemplera himlen och det gudomliga, vilket kan förvandla oss och göra oss vördnadsfulla. Så, det tredje man kan säga om upplevelsen av det sublima har att göra med den storslagna och överväldigande omvandling som kommer med att vi möter våra rädslor och osäkerheter.

Friedrichs målning bär ett budskap till oss i modern tid. Vi äts ofta upp av världsliga ting. Den sublima erfarenheten ger oss nya perspektiv. Vi har alla rädslor och osäkerheter. Vi måste emellertid inte nödvändigtvis styras av dem.

När väl de värdsliga tingen som äter upp oss gör oss medvetna om våra rädslor och osäkerheter har vi någonstans, djupt inom oss, förmåga att konfrontera dessa rädslor och osäkerheter och komma över dem. Det som väntar oss är en höjning, vi kan nu begrunda det som vi till synes inte kan känna till: det gudomliga.

Konst har en oerhörd förmåga att belysa det vi inte kan se, så att vi kan fråga oss: "Vad betyder det här för mig och för andra som ser det?" "Hur har det influerat det förgångna och hur kan det influera framtiden?" "Vad säger det om människan?" Detta är några av de frågor jag kommer att undersöka i artikelserien: "Vad traditionell konst har att erbjuda".

Eric Bess är en representativ konstnär som för närvarande doktorerar vid Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts (IDSVA) i Maine, USA.