Pandemilagen: Problem om det görs olika bedömningar
Begränsning av allmänna sammankomster
Bensinupproret fick genomföra en bilkortege i Göteborg, men utan banderoller på bilarna. Polisen närvarade och bedömde det inte som en allmän sammankomst. Foto: Peter Okrasinski


Samtidigt som polisen upplöste Bensinupprorets bilkorteger den första maj kunde Socialdemokraterna genomföra flera bilkorteger. Detta har orsakat debatt. Nyligen ställdes inrikesministern inför frågan om alla är lika inför lagen.

Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) ställde inrikesminister Mikael Damberg (S) till svars med anledning av händelsen.

– Hur kan man utifrån samma lagstiftning landa så olika? frågar Edward Riedl i riksdagsdebatten.

Frågan gällde om utformningen av pandemilagen borde ses över.

– Jag har full förståelse för att det är en ny lagstiftning, den är framtagen väldigt hastigt och det kan vara problematiskt för de enskilda tjänstemän som sedan ska hantera den. Men det bör hanteras på lika sätt.

Edward Riedl (M), riksdagsledamot. Foto: Riksdagen

Fram till den 1 juni begränsade den tillfälliga covid-19-lagen allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer i syfte att begränsa trängsel och därmed smittspridning.

Inrikesministern menar att det är ett problem om det görs olika bedömningar i landet.

– Det finns inget i regelverket som gör skillnad på vad syftet med en demonstration är. Hur bestämmelsen tillämpas i enskilda fall är en fråga för polismyndigheten. Man försöker träffas i tillståndsenheterna för att diskutera så att man hamnar på samma nivå när det gäller tillämpning av regelverket.

Mikael Damberg tillägger att den som anser att något inte gått rätt till kan överklaga och få prövning.

"Försöker verka brett"

Elisabeth Larsson, jurist vid Länsstyrelsen Stockholm, säger att det är svårt att känna till alla händelser.

– Vi försöker verka brett så att vi inte inriktar oss på något sätt. Det är känsligt med allmänna sammankomster, det är yttrandefriheten som vi tullar på när vi går in.

För att kunna utdöma vite behöver länsstyrelsen identifiera en arrangör i förväg och delge föreläggande.

– Vårt agerande är beroende av om vi hittar en arrangör i tid. Kommer det upp något i sista sekund kan vi inte agera.

– Vi ger alla arrangörer en chans att rätta sig eller på något sätt säkerställa att man inte är fler än lagen tillåter.

Gör man inte det kan länsstyrelsen meddela att arrangören kan åläggas vite. Bensinupproret valde att köra bilkortege i Stockholm och då bröt man mot föreläggandet, förklarar hon.

Elisabeth Larsson säger att definitionen på allmän sammankomst inte gör skillnad på om man är inomhus, utomhus, i bil eller i tält.

– Är det öppet för allmänheten att komma så spelar det ingen roll hur man kommer.

– Men väger man konsekvensen av att ställa in, hålla evenemanget digitalt eller att vara åtta personer, mot att hålla nere smittan så kanske man kan acceptera de här gränsdragningarna, säger Elisabeth Larsson.

Befogenhet att utföra åtgärder

Polisen bedömer fallet på plats. Kristoffer Lidre är gruppchef vid Polisen i Vänersborg.

– Alla polisiära insatser bedöms från fall till fall beroende på objektiva grunder på plats. Varje enskild polis har befogenhet och är ålagd att också utföra åtgärder med stöd i lag.

Polisen skapar sig en uppfattning av om händelsen omfattas av pandemilagen. Sedan bedömer man om en åtgärd är nödvändig, förklarar han. Oftast sker det i samråd med överordnad chef.

Bensinupprorets talesperson Peder Blohm Bokenhielm föreläggs nu vite på 20 000 kronor för bilkortegen i Växjö. Han kommer att överklaga.

Något besked från Länsstyrelsen Stockholm har inte kommit.

Han säger att stockholmspolisen på plats sade att bilsamlingen på parkeringen inte var en allmän sammankomst.

– Men så fort vi kliver in i bilarna och åker iväg, då blir det det, sade de. Det finns ingen rimlighet i det, säger Peder Blohm Bokenhielm.

Peder Blohm Bokenhielm är talesperson för Bensinupproret 2.0, en Facebookgrupp med över 550 000 medlemmar. Foto: Privat

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

 

 

 

Fakta

Bilkorteger första maj

Socialdemokraterna i Mellerud körde med tillstånd för användande av offentlig plats. Deltagarantalet var begränsat. Max åtta personer fick gå ur bilarna vid ett bestämt stopp.

Socialdemokraterna i Marks kommun bjöd in via Facebook till bilkortege utan tillstånd. De bjöd in ”alla som vill att ansluta sig med sin bil” och använde fanor och musik.

Bensinupproret bjöd in via Facebook till bilkorteger i Stockholm, Göteborg, Kalmar, Växjö, Falun och Luleå. De sökte inte tillstånd. Polisen sade att om de inte har opinionsbildande material på bilarna ses det inte som allmän sammankomst.

I Kalmar såg polisen det som allmän sammankomst även utan material på bilarna. I Göteborg fick Bensinupproret köra i begränsat antal bilar, utan banderoller.

I Växjö körde Bensinupproret i kortege. Polisen fanns inte på plats.

I Stockholm deltog 34 bilar från Bensinupproret. Polisen upplöste kortegen.