Naturlig skyddsstrategi mot coronavirus och andra virus
Virus kan vara svåra att bekämpa med moderna läkemedel men det finns alternativa behandlingar med bevisad effektivitet


Varje människa har flera virus i sin kropp, och alla har nog upplevt en virusinfektion någon gång i livet. Trots det vet de allra flesta väldigt lite om virus och hur de kan skydda sig mot den smärta och det lidande som virus orsakar.

Vad är ett virus?

Virus är mycket små mikrober; betydligt mindre än bakterier. De består av genetiskt material med ett yttre proteinhölje. De har några mycket unika egenskaper.

1. De kan inte tillverka protein som vissa andra celler.

2. De är helt och håller beroende av sin värd för att överleva.

3. De kan bara reproducera sig när de är inuti en värdcell.

4. Ett starkt immunförsvar kan hindra virus från att föröka sig.

5. Vid ett försvagat immunsystem sätter viruset in sitt genetiska material i en cell och börjar producera mer virus i värdcellen.

6. Varje virus har en unik form, och dras till mycket specifika organ i kroppen, såsom levern, lungorna eller till och med blodet.

Vilka sjukdomar orsakas av virus?

Det finns en lång lista av sjukdomar som orsakas av virus, exempelvis:

Behandling för virussjukdomar

Det är mycket svårt att behandla virus med konventionella medicinska åtgärder. Några av de mer effektiva behandlingarna är bland andra:

1. Smittkoppor – Ett vaccin har varit effektivt.

2. HIV – Ett fåtal läkemedel har visat sig vara effektiva.

3. Hepatit C – Ett fåtal läkemedel har visat sig vara effektiva.

4. Influensavaccin: Årets version av influensavaccinet (2020) är bara till 10 procent effektivt enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

Den här studie från januari/februari, 2020, antyder att årets dominerande influensavirus är unikt och starkare än tidigare stammar.

Vaccinationer mot influensa och mässling har inte visat sig vara konsekvent effektiva, men det finns vissa förhoppningar för framtiden, och det är värt att fortsätta med dessa ansträngningar. Det finns emellertid flera naturliga tillvägagångssätt som är värda att nämnas, vilka stöds av utmärkta vetenskapliga bevis.

Virus som sprids från djur

Vissa virus kan överföras vid kontakt med djur, exempelvis: 

Virus som sprids från växter

Frukt och grönsaker kan också infekteras med virus. Noroviruskontaminering kan inträffa före och efter skörd från avrinningsvatten som innehåller fekalt material (avföring), eller när infekterade människor rör vid växterna. Norovirus växer inte på växten. De väntar tills infektionen överförs till en människa och börjar sedan föröka sig. Många kommersiella skördar behandlas med bestrålning, vilket kan ha viss effekt på virus men dödar främst bakterier.

Lokalproducerade varor på marknader bestrålas inte. En ny behandlingsmetod har utvecklats av forskare i Quebec i Kanada. De kombinerade tranbärssaft och citrusextrakt i en spray för produkter som sallad och jordgubbar. Andra produktsprayer kan effektivt döda bakterier, men är inte lika effektiva mot norovirus. Den här sprayen visade sig vara mycket effektiv. (Studien publicerades online den 12 februari 2020 i Journal of Applied Microbiology).

Virus som smittar mellan människor

Det finns några virus som sprids genom mänsklig kontakt, såsom:

Förhindra och behandla virussjukdomar naturligt

Det finns en allt större mängd vetenskapliga bevis som visar att en handfull vitaminer, mineraler och örter kan vara effektivt för att förebygga och behandla många virussjukdomar. Nedan följer några exempel på naturliga förebyggande och behandlande protokoll:

Mässling – I en studie 2002 som gjordes på barn under två år med mässling, minskade deltagarnas risk för generell dödlighet och dödlighet kopplad till lunginflammation, efter att ha tagit 200 000 IE vitamin A i två dagar. (Pub Med)

HIV – År 2018 fann en studie på National Institute of Health att låga vitamin D3-nivåer främjar inflammation och avaktivering av viktiga immunsystemelement. Tillskott av vitamin D3 på nivåer mellan 50 - 90 mg/mL kan bidra till att ge utmärkt skydd.
Förkylning och influensa – I april 2012 fann en studie att låga nivåer av vitamin D3 resulterade i en ökning av förkylningar, influensa och autoimmuna sjukdomar. Dessa låga nivåer, under 50 mg/mL, möjliggör en genetisk aktivering av minskad immunfunktion. (Federation of American Scientists for Experimental Biology)

TBC och hepatit C – D3-vitaminbrist har nu visat sig ha en stark koppling till utvecklingen av tuberkulos, hepatit C och bakteriell vaginos. (Kanadensisk AIDS-behandling och informationsutbyte)

Polio – För nästan 50 år sedan botade Dr. Frederick Klenner 60 personer med polio genom att ge doser med flera gram C-vitamin. Han använde både intramuskulära och intravenösa metoder under en två-dagarsperiod. (Journal of Prevensive Medicine - 1974)

Sepsis (blodförgiftning) – Sepsis är inte ett virus, men det är en mycket farlig infektion orsakad av svårbehandlade bakterier. Att använda C-vitamin som tillägg till anti-bakteriella läkemedel har visat sig vara mycket effektivt för att minska svårighetsgraden och längden på infektionen. Många liv räddas på sjukhusen med hjälp av den här kombinerade behandlingen. (J Crit Care - 2018)

Viral lunginflammation - När Dr. Andrew Saul blev sjuk i viral lunginflammation kunde hans läkare inte erbjuda någon behandling. Dr. Saul kände till arbetet med Dr. Cathcart, som använde megadoser av intravenöst C-vitamin (200 000 mg dagligen). Dr. Saul tog 2 000 mg C-vitamin oralt var sjätte minut och upplevde dramatisk lättnad inom några timmar. Efter att ha intagit 100 000 mg började han uppleva en betydande minskning av symtomen. (www.doctoryourself.com och Journal of Orthomolecular Medicine)

Coronaviruset specifikt

1. C-vitamin

Artikeln Coronavirus: Utforska effektiva näringsbehandlingar, Andrew W. Saul, Orthomolecular News Service; 30 januari 2020, är baserad på mer än 30 kliniska studier som bekräftar den antivirala kraften hos C-vitamin mot ett brett spektrum av influensavirus under flera decennier. C-vitamin inaktiverar viruset och stärker immunsystemet att fortsätta att undertrycka viruset. I många fall kan oralt tillskott upp till 10 000 mg dagligen skapa detta skydd. Vissa virus är dock starkare och kan kräva större doser som ges intravenöst (100 000 till 150 000 mg dagligen). C-vitamin hjälper kroppen både att skapa sin egen antioxidant, glutation, och att tillverka sitt eget antivirala ämne som kallas interferon. Om man inte har tillgång till intravenöst C-vitamin har det funnits fall där personer gradvis har ökat sin orala dos till upp till 50 000 mg dagligen tills de når tarmtoleransen. Pulverformiga eller kristallformade askorbinsyror av hög kvalitet kan tas fem gram (5 000 mg) åt gången var fjärde timme. Alla virus verkar svara på den här typen av behandling, oavsett om det är SARS, fågelinfluensa, svininfluensa eller den nya coronaviruset.

2. Vitamin D3

Vitamin D helps fend off flu, asthma attacks, American Journal of Clinical Nutrition, March 10, 2010. Det här var en dubbelblind placebokontrollerad studie där behandlingsgruppen intog 1 200 IE vitamin D3 under förkylnings- och influensasäsongen, medan kontrollgruppen tog placebo. D-vitamingruppen minskade risken för influensa med 58 procent. D3-vitamin är också mycket effektivt vid behandling av virus/influensainfektioner:

– D3-vitamin hjälper kroppen att producera ett antibiotiskt protein som kallas cathelicidin, som är känt för att döda virus, bakterier, svampar och parasiter.

D-vitaminbrist hos vuxna är 42 procent, men det är felaktigt eftersom standarderna ligger för lågt. Nivåer på 30-50 ng/ml sägs vara tillräckliga, men alla vetenskapliga undersökningar har visat att nivåer på 50-100 ng/ml behövs för verkligt skydd. 

– Kost och solsken är bra D-vitaminkällor, men de flesta behöver tillskott, särskilt under influensasäsongen. Mellan 5 000 och 10 000 IE dagligen rekommenderas ofta i form av ett flytande tillskott av god kvalitet.

– När du får influensa rekommenderar Dr. John Cannel att ta 50 000 IE dagligen under de första 5 dagarna och sedan 5 000-10 000 IE som underhållsdos.

3. Silver 

Silver Kills Viruses, Journal of Nanotechnology, 18 october 2005. Den här studien fann att nanopartiklar i silver dödar HIV-1 och praktiskt taget alla andra virus. Studien genomfördes gemensamt av University of Texas och Mexico University. Efter inkubering av HIV-1-viruset vid 37 ° C dödade silverpartiklarna 100 procent av viruset inom 3 timmar. Silver använder en unik åtgärdsmekanism för att döda virus.

– Silver binder till virusets membran, och begränsar därmed dess syretillförsel och kväver det.

– Silver binder också till viruscellens DNA, och hindrar den från att föröka sig.

– Silver kan också förhindra överföring av viruset från en person till en annan genom att blockera virusets förmåga att hitta en värdcell att leva på. Alla virus behöver värdceller för att överleva.

Kolloidalt silver kan också användas i doser på 10-20 ppm. Nanopartikelsilver är att föredra.

Bakterier och virus kan inte utveckla resistens mot silver som de kan med många andra behandlingar. Silver inaktiverar ett viktigt enzym och mekanism i patogener, så att de inte kan överleva.

Andra bevisade växtbaserade strategier för influensa

Förutom de tidigare nämnda vitaminstrategierna för att förebygga och behandla virusrelaterade sjukdomar finns det flera växtbaserade läkemedel som också är effektiva. Här är några som stöds av vetenskapliga bevis:

Fläderbär - I en studie publicerad i Journal of Alternative and Complementary Medicine fann man att fläderbär kan användas som en säker och effektiv behandling mot influensa A och B.

Calendula – En studie från University of Maryland Medical Center fann att örondroppar som innehåller calendula kan vara effektiva för att behandla öroninfektioner hos barn.

Astragulus – Vetenskapliga studier har visat att Astragulus har antivirala egenskaper och stimulerar immunsystemet. En studie i Chinese Medical Sciences Journal drog slutsatsen att Astragulus kan hämma tillväxten av coxsackie B-virus.

Lakritsrot – Lakrits har blivit allt populärare som förebyggande och behandling av olika sjukdomar, såsom hepatit C, HIV och influensa. (The Chinese Journal of Virology publicerade en granskning av dessa upptäckter)

Olivblad - Olivblad har visat sig vara effektivt vid behandling av förkylnings- och influensavirus, meningit, lunginflammation, hepatit B, malaria, gonorré och tuberkulos. En studie vid New York University School of Medicine fann att extrakt av olivblad vände många HIV-1-infektioner.

Det här är bara några av de många antivirala medel som alla borde ha i sitt medicinskåp. Det finns också olika livsmedel som kan ge ett starkt skydd mot virus.  Några av de bästa livsmedlen i den här kategorin inkluderar:

– Vilda blåbär

– Groddar

– Cilantro

– Kokosolja

– Vitlök

– Ingefära

– Sötpotatis

– Gurkmeja

– Rödklöver

– Persilja

– Kål

– Fänkål

– Granatäpple

Sammanfattning

Det är ett allmänt accepterat faktum att när väl ett virus kommit in i kroppen försvinner det väldigt sällan. De läkemedel, vitaminer och örter som har visat sig vara effektiva undertrycker bara viruset och begränsar dess förmåga att föröka sig. Ett starkt immunförsvar är nyckeln till att förebygga och/eller framgångsrikt behandla alla kroniska sjukdomar. De viktigaste faktorerna i detta skyddsprogram inkluderar:

1. Att äta en växtbaserad ekologisk kost med begränsade animaliska produkter.

2. Ett dagligt intag av kosttillskott såsom ett flertal vitaminer och mineraler, 2000 mg C-vitamin med bioflavonoider, upprätthålla vitamin D3-nivåer på 50-90 ng/ml, 1000-2000 mg Omega 3-fetter, ett vitamin B-komplex och cirka 400 mg magnesium beroende på hur mycket man tränar.

3. Undvik toxiner och använd avgiftningsprogram med jämna mellanrum.

4. Regelbunden daglig träning, inklusive kondition, styrka och flexibilitet.

5. Undvik stress och utöva yoga och meditation för att hantera stress.

6. Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du rört ytor som andra rört vid.

7. För hemmet finns det en ny produkt, PureGreen24, som dödar Staph, MRSA och de flesta virus inom två minuter. Denna produkt har en EPA IV-toxicitet och är säker och effektiv både för sjukhus och för barn och husdjur hemma.

8. Undvik att ha händerna i ansiktet.

9. Undvik människor som har influensa och förkylningssymtom.

10. Vid första tecken på förkylning eller influensasymtom ska man börja ett ganska aggressivt behandlingsprogram. Ju snabbare behandlingen börjar desto större är chansen att infektionen kan stoppas och/eller kontrolleras.

Genom att följa den här grundläggande antivirala strategin är det möjligt att minska risken betydligt för att få en av dessa virussjukdomar, liksom de flesta andra sjukdomar. Konventionell medicin erbjuder mycket lite för att förebygga eller behandla de flesta virussjukdomar. Naturmedicin erbjuder betydligt fler lösningar.

Charles Bens har en doktorsexamen i näringslära och använder funktionell medicin som grunden för sitt konsultföretag Healthy at Work i Sarasota, Florida. Artikeln publicerades ursprungligen på GreenMedinfo.com

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss