Legenden om den gula draken
Han räddade en drake och fick en fin belöning
Illustration av Sun Mingguo/Epoch Times


 

Det finns gott om gamla traditionella berättelser från Kinas femtusenåriga kultur. Det är moralstärkande och sedelärande historier från skilda epoker och dynastier. Berättelserna handlar ofta om modiga och godhjärtade människor som gör goda gärningar och att godhet alltid lönar sig.

Den här berättelsen handlar om Ren Xu, en lärd man som bodde i Le’an när kejsare Dezong regerade under Tangdynastin i slutet av 700-talet. Ren Xu tyckte om att studera i ensamhet i bergen för att kunna ta hand om värdsliga problem i den vanliga världen på bästa sätt.

En dag när han var ensam hemma knackade det på dörren. Han öppnade, utanför stod en märklig gammal man i gula kläder med en vandringsstav i handen.

Ren Xu  bjöd in den gamle mannen och började prata med honom. Den gamle mannen verkade ledsen och bekymrad. Ren Xu frågade honom: ”Ni ser ledsen ut. Är det något som bekymrar er? Är någon i er familj sjuk som ni är väldigt orolig för?”

Den gamle mannen svarade: ”Jag förväntade att ni skulle fråga det. Jag är faktiskt fylld av oro. Jag är en gul drake som lever i en stor damm en kinesisk mil västerut.  Där har jag bott i flera hundra år. Men katastrofen närmar sig, och ni är den enda som kan rädda mig. Därför är jag här för att be er om hjälp.

Ren Xu sade: ”Jag är en världslig man som studerar klassikerna inom Konfucianismen. Jag vet inget om magi eller trolldom. Hur ska jag kunna rädda er från fara?”

”Ni behöver inte vara kunnig i magi eller trolldom. Allt ni behöver göra är att säga några ord”, sade den gamle mannen.

”Var snäll och berätta vilka ord jag ska säga då”, svarade Ren Xu.

Då sade den gamle mannen: ”Var snäll och bege er till dammen på morgonen om två dagar från och med idag. Mitt på dagen  kommer en taoistpräst att komma dit för att tömma dammen i avsikt att döda mig. När dammen tömts ska ni ropa ’Himlen har förordnat att den som dödar den gula draken skall dö!’ Dammen kommer åter att fyllas med vatten. Prästen kommer att fortsätta med sina besvärjelser, och ni ska ropa samma ord igen. Gör detta tre gånger och mitt liv kommer att bli räddat. Jag kommer att belöna er vänlighet generöst. Var snäll och hys inga tvivel om detta.”

Ren Xu lovade att hjälpa den gamle mannen, som tackade honom innerligt innan han gick sin väg.

Besöket vid dammen

Två dagar senare började Ren Xu gå västerut. När han gått ungefär en kinesisk mil kom han fram till en stor damm. Det var ännu inte riktigt mitt på dagen, så han satte sig för att vänta. När klockan slog tolv närmade sig ett molnstråk från väst och sänkte sig ner vid dammens kant. Ur molnet lösgjorde sig en lång taoistpräst. 

Mannen ställde sig vid dammen, och plockade fram några amuletter ur rockärmen som han kastade i vattnet. Omedelbart försvann allt vatten. Med magen tryckt mot botten av dammen låg en gul drake.

Högt ropade Ren Xu : ”Himlen har förordnat att den som dödar den gula draken skall dö!”. Så snart han sagt det fylldes dammen med vatten igen. Prästen blev arg. Han tog fram fler amuletter som hade skrivna röda tecken och kastade dem i dammen. Åter tömdes dammen på vatten, men när Ren Xu ropade fylldes den med vatten igen.

Prästen var rasande. Han tog fram över tio röda amuletter och kastade upp dem i luften. De röda amuletterna förvandlades till röda moln som sänkte sig över dammen, och än en gång tömdes den på vatten. Ren Xu ropade samma ord igen och dammen fylldes.   

”Det har tagit mig tio år att fånga den här draken för att äta upp den”, utbrast prästen ilsket till Ren Xu. ”Du är en lärd man. Varför behövde du rädda en icke-mänsklig varelse?”, rasade prästen och klampade iväg.

Ren Xu gick hem igen. Den natten drömde han om den gamla mannen i gul klädedräkt. Den gamle mannen sade till honom: ”Tack för att du räddade mitt liv från den där prästen. Inga ord kan uttrycka min tacksamhet. Jag ska belöna din vänlighet genom att ge dig en pärla. Du kommer att finna den vid dammen.”

När Ren Xu kom tillbaka till dammen fanns det verkligen en pärla med en diameter på en hel tum i ett buskage vid dammen. Pärlan skimrade och glödde. Ingen kände till en sådan pärla och dess värde.

Ren Xu tog med sig pärlan till marknaden för att se om han kunde hitta en köpare. En Hun (en slags nomadpräst) förstod genast vad det var för pärla och sade: ”Det här är en äkta drakpärla och ingen har någonsin fått tag i en sådan.” Han köpte pärlan och betalade en mycket stor summa för den.

Den här berättelsen kommer från ”Xuanshizhi”, en samling historier om gudar och andar sammanställda av Zhang Du (834-882) under Tangdynastin. Namnet Xuanshi är härlett från spridningskammaren, där kejsaren Wen (202-157 f.Kr.) av Han-dynastin frågade sin minister Jia Yi om odödliga och spöken.