Goda effekter av myndighetssamarbete mot organiserad brottslighet
Kombinationen av myndigheternas olika verktyg är nyckeln till framgång i arbetet mot organiserad brottslighet. Foto: Kronofogden


Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet har trots pandemin gett ett bra resultat. Det skriver Kronofogden i ett pressmeddelande. Under 2020 har 282 personer åtalats och 145 har dömts till fängelsestraff i sammanlagt 349 år. Det är den högsta lagföringen i arbetet mot organiserad brottslighet hittills.

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot organiserad brottslighet på uppdrag av regeringen. Och resultaten är relativt goda.

– Tillsammans ser vi till att kriminella inte fritt kan visa upp sina statussymboler som bilar, kontanter, smycken och klockor. Kronofogden kommer åt tillgångar som vi annars inte hade hittat, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg i pressmeddelandet.

– Och pengar som troligen skulle ha finansierat nya brott går istället till att betala skadestånd till brottsoffer, skatter, obetalda underhållsstöd och andra skulder som de kriminella har. Samtidigt upptäcker vi folkbokföringsbrott och förhindrar bidragsfusk. Samverkan är viktigt.

Fokus på brott mot välfärdssystemet

Prioriteringen och utvecklingen av arbetet med att begränsa kriminellas systematiska utnyttjande och missbruk av välfärdssystemet fortsatte under 2020. Enligt Kronofogden är kravet på återbetalning till de som missbrukat systemet på en betydligt högre nivå under 2020, än tidigare år.

De samverkande myndigheterna har fortsatt att utveckla det brottsförebyggande arbetet, där koordinering mellan olika myndigheter kan göra stor skillnad. En bra och utvecklad samverkan med kommunerna är också en förutsättning för att stärka arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Under 2020 gjordes mycket stora beslag av narkotika och sprängmedel, och många lagfördes för grova narkotikabrott. Stora brottsvinster återfördes i form av återkrav och förverkande av brottsutbyte. Det visar de den årliga redovisningen som överlämnats till regeringen.

Enligt Kronofogden har drygt 1 200 personer åtalats och 565 har dömts till fängelse i sammanlagt drygt 1 300 år under de senaste fem åren 2015-2020.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.