Exklusiv intervju: Epidemi-expert om Kinas tuffa verklighet
Laurie Garrett, reporter specialiserad på epidemier, gästar The Epoch Times intervjuserie American Thought Leaders. Foto: Skärmavbild/Epoch Times


Laurie Garrett har arbetat i över 30 epidemiska områden, inklusive SARS i Kina och Ebola i Västafrika. Hon har besökt Kina under epidemin med COVID-19 och berättar här om verkligheten för vårdpersonalen, hur kommunistregimens mörkläggning har påverkat, hur benäget viruset är att sprida sig och om hotbilden för en större spridning.

Laurie Garrett är expert på epidemier och har vunnit Pulitzerpriset som reporter. Hon har nyligen rest runt i Kina och berättar i en intervju med The Epoch Times Jan Jekielek om sina erfarenheter och syn på dagens läge.

Överföring av viruset

Garrett betonar att det här är en kontroversiell fråga, men att man nu vet att man smittar innan man har fått symptom. Kanske kan man känna det som när man börjar ana att man har en förkylning på gång, men det behövs varken feber, nysningar eller hosta.

Det finns allt mer bevis för att viruset kan överföras som aerosoler, via mycket små vattendroppar, till exempel när man andas ut. Ny forskning visar att det även sprids via luft, men Garrett säger att man fortsätter att forska på det. Man har också konstaterat att viruset finns i avföringen hos smittade personer.

Enligt en medicinsk rapport från den 17 februari har 3 019 personer som arbetar som medicinsk personal smittats, men hur många av dessa som har dött vet vi inte, säger Garrett.

Att de som dör främst är äldre och som redan har andra sjukdomar, är en myt, säger Garrett. Hon tar också upp läkaren Li Wenliang som tidigt informerade om virussmittan.

– När man ser den här mycket friska, robusta, unge mannen, dö vid 34 års ålder, så vet man att någon inte ger en rätt information.

”Ett helvete” för vårdpersonalen

Situationen för vårdpersonal i de mest utsatta områdena i Kina är ansträngd och mycket påfrestande. Garrett har besökt olika vårdinrättningar i Kina och själv bevittnat läget. 

– Om man aldrig varit i ett epidemiskt [område] och aldrig sett vårdpersonal i frontlinjen, så kan man inte föreställa sig hur stressigt det är. Det enda som kommer i närheten är att vara soldat på ett slagfält.

Epoch Times har tidigare rapporterat om personal vid krematorier som arbetar dygnet runt. Garrett berättar att om man som vårdpersonal kan få fyra timmars god sömn om dagen, så har man gjort det bra. Även om man inte är i tjänst är det svårt att koppla av, eftersom man känner rädsla, stress och är känslomässigt berörd av allt man har sett, förklarar hon.

Hon säger att belastningen är hög och att det är en mycket känslosam situation.

– Patienterna, deras familjer, de bryter ihop. Och det är mer idag än det var igår och det kommer att komma ännu mer imorgon.

Eftersom det inte finns mediciner att ge patienterna så kan personalen bara se på när deras kroppar kämpar mot infektionen.

Något botemedel för de smittade finns inte och därför kan personalen bara se på när deras kroppar kämpar mot infektionen, berättar hon. Det enda de kan göra är att ge extra syre och vatten.

Situationen i Kina gör det inte heller lätt och som vårdpersonal är det inte bara att slå larm om svåra arbetsförhållanden. Garrett säger att om man berättar vad man går igenom så kan man hamna i fängelse; det kommer olika direktiv från mystiskt, byråkratiskt håll; man kan också råka illa ut om man inte följt proceduren och missat att fylla i en blankett.

Hon påminner om något som ofta glöms bort: att även vårdpersonal har familj hemma, kanske små barn, som de oroar sig för. För att skydda familjen från smitta åker de inte hem, och träffar dem inte på veckor eller månader. Hon har sett personal ta fram sin mobil när de haft en ledig stund, för att prata med sina barn och far- och morföräldrar för att höra hur de mår, om de har mat, om de har något att sysselsätta sig med, om barnen får någon skolundervisning via internet ...

– De här människorna går igenom ett helvete, ett sant helvete på jorden.

Brist på medicinsk utrustning

Garrett berättar att det även är kris när det gäller tillgången på skyddsutrustning, och det gäller inte bara i Kina; skyddsdräkterna håller på att ta slut över hela världen. Det mesta av tillverkningen sker i Kina och de exporterar ingenting nu, säger hon. Inför en framtida spridning av smittan till övriga världen kommer behovet av skyddsutrustning att växa.

– Jag vet inte varifrån dräkterna ska komma om vi får hit den här epidemin, för vi kommer inte att få dem från Kina.

Det är samma sak när det gäller ansiktsmasker och handskar, säger hon. Större delen av produktionen av gummifri latex sker i Malaysia och Indonesien, som ligger nära Kina, och när epidemin når dit så kommer det att bli svårt att få tag i sådant som latexhandskar, förklarar hon.

Det finns också behov av utrustning för att kunna ge andningsstöd till patienter, och i Kina råder det redan brist på syretankar, respiratorer och annan utrustning för att ge andningsstöd, säger Garrett. Hon har hört sig för om tillgången på sådan vårdutrustning i USA och fått veta att en pågående influensaepidemi gör att en del människor kommer in på sjukhus och har behov av sådan utrustning för att få andningshjälp.

– Vårt förråd är redan ganska belastat.

Laurie Garrett i intervju med The Epoch Times Jan Jekielek. Foto: Skärmavbild/The Epoch Times

Viruset ger influensaliknande symptom, men vad är skillnaden mot vanliga influensaepidemier? Garrett säger att en epidemi alltid är en extra börda ovanpå sjukdomar vi redan har; den är också både oväntad och oförutsägbar. Men mot influensa finns det mediciner och en ganska bra förståelse för sjukdomen. Personalen vet hur man hanterar influensa, säger hon. En skillnad i det här fallet är att vårdpersonalen är mycket rädda för att bli smittade.

Vad gäller virulensen hos COVID-19 så kommer olika resultat från olika håll i Kina, säger hon och hänvisar till Gabriel Leung, erkänd epidemiolog och dekan vid Hong Kong Medical School. Han gjorde nyligen förutsägelsen att smittan kommer att bli pandemisk och kan smitta över 60 procent av mänskligheten, med en dödlighet på 1 procent.

Det är en bedömning man inte gör lättvindigt, och hon hoppas att han har fel.

Kommunistpartiets hantering

För att övriga världen ska kunna veta så gott det är möjligt vad vi ska förbereda oss för behöver vi få ta del av Kinas erfarenheter och de kunskaper man har om viruset, men situationen är inte enkel. 

– Det är alldeles för mycket felaktig information som kommer från Kina för att vi verkligen ska kunna generalisera och gissa vad som kommer att hända med världen.

Dels handlar det om att kommunistpartiets representanter ändrar sin berättelse och information, men det handlar också om misstag som begås av överbelastad vårdpersonal, säger Garrett.

– Vi vet att antalet är enormt, och vi vet att de officiella siffrorna som kommer ut [från Kina] inte stämmer.

Hon säger att det dessutom pågår en inre konflikt i ledarskapet hos kinesiska kommunistpartiet, där Xi känner att hans makt är hotad. Därför ändras historien hela tiden. 

Nyligen avskedade Xi chefen för hela den medicinska beredskapen och ersatte honom med säkerhetschefen. Det här är ett exempel som pekar på graden av allvar och Xis sätt att hantera krisen. 

– Det har gått från att vara ett medicinskt problem till ett nationellt säkerhetsproblem.

Och hur Xi Jinping och hans regim hanterar krisen i Kina har stor betydelse för framtiden, inte minst för Xi själv, säger Garrett. 

– Mycket mer av Xis framtid vilar nu på hur han hanterar den här epidemin. Om partiet misslyckas med det här så kommer de ekonomiska och politiska konsekvenserna att bli enorma.

Många säger att de redan har misslyckats.

Många säger att de redan har misslyckats. Som exempel tar hon hur visselblåsaren Li Wenliang inte tilläts av partiet att varna folket. Att partiet istället för att ta hand om det första fåtalet fallen när larmet kom valde att mörklägga alltihop har fått allvarliga konsekvenser, säger hon.

– Den mörkläggningen har utsatt det kinesiska folket för en risk, och hela världen.

Att ute i världen få information som stämmer är inte lätt. Människor delar kommentarer, erfarenheter och videos på sociala medier och här kan man få en hel del information. Men, som Garret säger är det svårt att kunna verifiera informationen både på grund av att människor blir gripna om de är kritiska på sociala medier och därför gör sig så anonyma som möjligt, och för att där finns många troll som delar falsk information.

Hon berättar att regimen i Kina använder epidemin för att förtrycka folket, och tar som exempel medborgarjournalisten Fang Bin som ”försvann”, och där människor blir argare ju längre tid han är borta.

Garrett berättar mer om situationen i Kina och om hur polisen tvingar människor att hålla sig i sina hem.

– Där jag gissar att de kommer att svälta ihjäl.

Det finns också videofilmat när människor förs bort i metallådor. Vi vet inte vart de tar dem eller vad som händer dem, konstaterar hon.

Vidare spridning och framtidsutsikter

En vidare spridning av viruset i världen innebär flera utmaningar. 

En av svårigheterna är att ställa en diagnos. Hon jämför med att göra ett graviditetstest, som ger ett snabbt och pålitligt svar, men för det här viruset finns det inget snabbt och säkert sätt. Standardtestet som nu finns i USA ger en viss andel falska negativa svar, vilket innebär att en del som är smittade visar negativt på testet. Garrett förklarar att det dessutom krävs 4-5 timmar i laboratoriet för att få svar när testet väl är gjort. Hon berättar att det inte finns tillräckligt med testkit i Kina och påminner om att även människor som inte visar symptom skulle behöva testas, men att man i Kina har erfarenheten av SARS och därför gör feberkontroller på människor i samhället och utgår från det.

Utsikterna för att snart få ett fungerande vaccin ser hon som dåliga. Hon tar SARS, från 2003, som exempel, där vi inte har något vaccin. Det tar tid att utveckla ett fungerande vaccin och att göra kliniska prövningar. Sammtidigt behöver läkemedelsföretagen se lönsamhet för att satsa på vaccinutveckling. Hon tillägger dock att om det hade funnits ett vaccin mot SARS så hade det varit till hjälp för att ta fram ett för COVID-19, eftersom de har likheter.

– Jag är inte optimistisk över att vi ska kunna ta oss ut ur den här krisen med hjälp av ett vaccin, inte inom den närmsta tiden.

Hur framtiden kommer att bli går bara att spekulera om, men Garrett berättar i intervjun om olika scenarier. För att vi ska kunna göra bättre bedömningar om den vidare spridningen och sjukdomsbilden pekar Garrett på Singapore, Japan och Hongkong dit smittan börjat komma, om än i mindre antal.

För den närmsta tiden säger hon att om vi kommer att se en explosiv spridning i Singapore och Hongkong, som är avancerade platser med många invånare på liten yta, så ser hon stora svårigheter för hela världen. Singapore drabbades hårt av SARS och har sedan dess tagit lärdom, säger hon.

– Om Singapore inte kan hålla det under kontroll så kan vi ge upp allihop, för de har det bästa systemet i världen.

Se hela intervjun här.

Förebygga hemma

Precis som när man vill skydda sig i förkylningstider så tipsar Garrett om att använda olika handdukar hemma och att gärna märka handdukarna i badrummet. Vad gäller att tvätta händerna så bör man använda varmare vatten, men inte brännhett, använda tvål och gnida händerna länge, säger hon. I Sverige är rekommendationen att tvätta med tvål i 30 sekunder, vilket är ungefär den tid det tar att sjunga "Blinka lilla stjärna".

Värme och UV-strålning, till exempel från solen, gör att virusen dör snabbare. Virus förs över via saker som man tagit i, så försök att undvika att ta med handen i ansiktet.

Hur är det då med ansiktsmask? När Garrett själv går in i anläggningar där smitta kan finnas så använder hon inte ansiktsmask. Varför? Hon säger att det bara är ett fåtal sorter som fungerar. En anledning är att när masken blir fuktig så förändras strukturen och blir genomsläpplig för virus. Masken blir fuktig bara genom utandningsluften. Hon säger också att många av de masker som bärs i Kina idag har tagits fram för att skydda mot partiklar som orsakar allergi, vilka är betydligt större än virus.

Däremot fungerar masken som en påminnelse för andra människor som ser en person bära en mask att hålla avstånd.

American Thought Leaders är en intervjuserie av Epoch Times. Den finns på Facebook och YouTube.
Följ Jan på Twitter: @JanJekielek

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.