Många kvinnor väljer att föda barn efter 40

Idag är det vanligt att man väljer att få barn senare trots att den naturliga fertiliteten minskar med åldern. Foto: Pixabay


I både Sverige och Danmark har det blivit allt vanligare att få barn efter att man fyllt 40 år. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 fördubblats under en tioårsperiod. Det visar en studie ledd av forskare från Göteborgs universitet.

Studien visar att barnafödandet bland kvinnor i åldrarna 40 till 44 år har ökat kontinuerligt både i Sverige och Danmark under en tioårsperiod. Sverige ligger i topp med 14,3 födslar per tusen kvinnor och år. I Danmark ökade antalet från 9,5 till 12 födslar per tusen kvinnor under samma tid, medan Norge legat stabilt på cirka 11 födslar.

Dagens preventivmedel ger goda möjligheter att planera sin graviditet, och nuförtiden är det många som väljer att göra klart sina studier och skaffa fast jobb innan man bildar familj. Men studien visar även att det är svårare att bli gravid i högre åldrar, vilket innebär att assisterad reproduktionsteknologi är en viktig hjälp för att hålla födelsetalen uppe i den här åldersgruppen.

– Resultaten bekräftar att allt fler skjuter upp sitt barnafödande, en trend som observerats i större delen av Europa. Många kvinnor önskar i dag studera färdigt och etablera sig på arbetsmarknaden innan man skaffar första barnet, vilket kan bidra till att fler har svårare att bli gravida på grund av ålder, och färre skaffar två eller tre barn, säger Ingela Lindh, barnmorska och forskare inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Fler behöver assisterad befruktning

Under tioårsperioden har fler behövt hjälp att bli gravida och studien visar att andelen kvinnor 40-49 år som genomgått assisterad befruktning har fördubblats. I Danmark ökade andelen från 0,71 till 1,71 per tusen kvinnor och år, i Sverige från 0,43 till 0,81 och i Norge från 0,25 till 0,53.

– Vi ser även att fler förstföderskor än tidigare söker hjälp på fertilitetskliniker. Kvinnor kan vara omedvetna om att fertiliteten minskar ju högre upp i ålder man kommer. Studien ger värdefull information för att förbättra kvinnors kunskap om sin fertilitet, säger Ingela Lindh.

Assisterad befruktning handlar oftast om insemination där spermier hanteras utanför kroppen, eller in vitrofertilisering, IVF, där både spermier och ägg hanteras utanför kroppen.

Samtidigt har också aborterna ökat i åldersgruppen 40-44 år under tioårsperioden. Sverige hade den största ökningen från 7,7 till 8,1 aborter per tusen kvinnor och år. 

Studien är en så kallad tvärsnittsstudie som bygger på registerdata om alla kvinnor i åldern 40 till 49 år i Sverige, Norge och Danmark, totalt 1,5 miljoner individer under perioden 2008–2018.