Säpo vill ha lagskärpning mot extremister som vill driva skolor
Säpo välkomnar effektiva lagändringar som hindrar extremister från att bedriva skolverksamhet. Foto: Säkerhetspolisen


Säkerhetspolisen säger att det finns flera personer med kopplingar till våldsbejakande extremism som driver skolor och förskolor i Sverige. Myndigheten välkomnar därför effektiva lagändringar för att hindra extremister från att starta och driva skolverksamhet.

Enligt Säpo har de våldsbejakande extremistiska miljöerna i landet vuxit kraftigt de senaste åren. Man menar att det leder till ”ökad risk för ideologiskt motiverade våldshandlingar” och att det på lång sikt kan hota det demokratiska systemet.

Välkomnar ett kunskapscentrum

Samtidigt menar myndigheten att offentliga bidrag till skolverksamheten på sikt kan bidra till radikalisering och tillväxt i de extremistiska miljöerna.

– Extremister och andra antidemokratiska krafter ska inte kunna bedriva offentligt finansierad skolverksamhet som kan bidra till extremistmiljöernas fortlevnad eller tillväxt. Staten ska inte finansiera skolverksamheter som undergräver Sverige och demokratin genom att stödja våldsbejakande extremism. För att förhindra detta behövs effektiva och rättssäkra metoder som ger bidragsgivande myndigheter förutsättningar att neka eller återkräva bidrag, säger Johan Olsson, operativ chef vid Säkerhetspolisen, i ett pressmeddelande.

I ett remissvar till regeringen välkomnar Säpo inrättandet av ett kunskapscentrum som ska kunna hjälpa myndigheter vad gäller bedömningar av bland annat organisationer och olika aktörer som exempelvis bedriver skolverksamhet.

”Effektiva och rättssäkra verktyg behövs”

– Lagändringar med effektiva och rättssäkra verktyg behövs för att förhindra och förebygga att extremister och andra antidemokratiska krafter kan starta skolverksamhet och driva skolor och förskolor. Säkerhetspolisen anser att de skärpningar av ägar- och ledningsprövning som föreslås ska omfatta alla enskilda huvudmän, oavsett om verksamheten har konfessionell inriktning eller inte. Det är viktigt att prövningen får ett så brett genomslag som möjligt, säger Johan Olsson.

I februari fick den fristående förskolan Lär & Lek i Angered i Göteborg tillfälligt verksamhetsförbud efter misstankar om kopplingar till våldsbejakande extremism.

I december förra året blev den omstridda Safirskolan, tidigare Vetenskapsskolan, i Göteborg av med sitt tillstånd på grund av bristande lämplighet. Tidigare huvudmannen och ägaren till skolan, Abdel-Nasser el-Nadi, är en av de sex radikala islamister som Säpo bedömer som ett säkerhetshot mot Sverige och som regeringen har beslutat att utvisa.

Förskola stängs i Göteborg – misstänkta kopplingar till extremism

Friskola med kopplingar till jihadism mister tillståndet

Säpo om friskola i Gävle: Risk att barn radikaliseras

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.