Politiker världen över stöttar uttalande mot förföljelsen av Falun Gong
Falun Gong-utövare gör en rekonstruktion av hur samvetsfångars organ skördas av Kinesiska kommunistpartiet, under en demonstration i Washington den 19 april 2006. Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images


Ett internationellt gemensamt uttalande till stöd för ett omedelbart stopp mot förföljelsen av Falun Gong i Kina har nått 30 länder och fått stöd från 600 parlamentariker på nationell och regional nivå, senatorer och före detta parlamentariker. Här finns hela uttalandet och namnen på de svenska beslutsfattare som undertecknat.

De två kanadensiska parlamentsledamöterna och före detta ministrarna Peter Kent och Judy Sgro startade det internationella uppropet för några veckor sedan.

I Sverige tog riksdagsledamoten Ann-Sofie Alm (M) initiativ till att sprida uttalandet vidare. Hittills har 26 svenska riksdagsledamöter, EU-parlamentariker, regionala politiker och före detta riksdagsledamöter skrivit under uttalandet.

Nedan följer namnen på de svenskar som stöttar uttalandet mot den nu 21 år långa förföljelsen av qigongmetoden Falun Gong i Kina. Här finns också hela uttalandet i svensk översättning.

Officiellt ställningstagande

I ett officiellt tal till medierna skriver Ann-Sofie Alm:

"Den 20 juli har det gått 21 år sedan förföljelsen av Falun Gong-utövare började.

Den fria världen blir långsamt medveten om de horribla grymheter som Kinas kommunistparti begår mot sitt eget folk.

Jag vill göra människor medvetna om de många Falun Gong-utövare och andra minoriteter i Kina som har låsts in i omskolningsläger, fängelser och interneringsanstalter som samvetsfångar utan rättslig prövning.

Det vittnas om systematisk tortyr och rapporteras till och med om organstölder.

Förföljelsen av minoriteter i Kina är bland de värsta brotten mot mänskliga rättigheter som någonsin setts i världen. Det har av internationella observatörer och rättsliga instanser beskrivits som folkmord.

Det här är anledningen till initiativet att samla parlamentariker över hela världen för att göra detta gemensamma uttalande.

Vi i den fria världen måste stå upp för folket i Kina och vi behöver stå upp tillsammans.

Det kinesiska kommunistiska partiet behöver veta vad den fria världen vill:

Vi vill få slut på de grymma förföljelserna av oliktänkande och av minoriteter i Kina.

Dessa grymheter måste genast stoppas.

Ann-Sofie Alm"

En av de kanadensiska initiativtagarna, Peter Kent, säger:

"Jag uppmanar det internationella samfundet att tala ut med större kraft och mer öppet i fördömandet av den kinesiska regeringens fortsatta statssanktionerade förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter.

Vi måste fortsätta att arbeta och hoppas att Kina en dag kommer att respektera rättssäkerhet, yttrandefrihet, mötesfrihet, och religionsfrihet; en dag när Falun Gong-utövarna kan tala högt på Himmelska fridens torg: Sanning, Medkänsla, Tålamod."

Judy Sgro, säger:

"Jag berömmer Falun Gong-utövare för deras orubbliga engagemang att stå upp för de universella principerna Sanning, Medkänsla, Tålamod."

Bland de internationella beslutsfattare som skrivit under har några gjort officiella uttalanden.

"Som nationell ställföreträdare och medlem i Utrikes- och trosutskottet kan ni räkna med mitt engagemang för att försvara mänskliga rättigheter och jag fördömer förföljelsen av utövare av den andliga metoden Falun Gong."

- Francisco Sánchez, ledamot i Argentinas lagstiftande församling

"Förföljelsen av Falun Gong-utövare, som har fått lida av förtryck, tortyr och övergrepp, är en av de mest fruktansvärda kampanjerna som har startats av det kinesiska kommunistpartiet. Jag kommer alltid att visa sympati och stöd för de som utövar den här fredliga, andliga efterlevnaden."

- George Christensen, parlamentsledamot, Australien

I Sverige står följande 26 riksdagsledamöter (MP), europaparlamentariker (MEP) och lokala politiker bakom uttalandet:

Foto: Riksdagen, Europaparlamentet

Foto: Riksdagen

Ann-Sofie Alm (M), MP

Abir Al-Sahlani (C), MEP

Jan R Andersson (M), MP

Helena Antoni (M), MP

Maria Lundqvist-Brömster (L), före detta MP och medlem i OSSE

Staffan Eklöf (SD), MP

Fredrick Federley (C), MEP

Lotta Johnsson Fornarve (V), MP

Johan Hultberg (M), MP

Lars Jilmstad (M), MP

David Josefsson (M), MP

Elisabet Lann (KD), kommunalråd Göteborg

Ann-Sofie Lifvenhage (M), MP

David Lega (KD), MEP

Göran Lindblad (M), före detta MP

Betty Malmberg (M), MP

Niclas Malmberg (MP), former MP

Lars Nordström (L), medlem i partistyrelsen Västra Götaland

Charlotte Quensel (SD), MP

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), MP

Hans Rothenberg (M), MP

Marie-Louise Hänel Sandström (M), MP

Maria Stockhaus (M), MP

John Weinerhall (M), MP

Markus Wiechel (SD), MP

Boriana Åberg (M), MP

Gemensamt uttalande

Upprop mot förföljelsen av Falun Gong

"Vi är djupt oroade över de pågående övergreppen mot Falun Gong-utövare i Kina – ett brott mot mänskliga rättigheter.

Vi är införstådda med att Falun Gong (även kallat Falun Dafa) är en andlig meditationsmetod grundad på principerna Sanning, Medkänsla och Uthållighet.

Den 20 juli 2020 är det 21 år sedan det Kinesiska kommunistpartiet startade en systematisk och brutal kampanj i syfte att ”utrota” Falun Gong. Sedan juli 1999 har miljontals Falun Gong-utövare i Kina blivit godtyckligt arresterade och hållits fängslade utan korrekt rättslig prövning, och många har torterats eller till och med dödats.

Lågt räknat har tusentals dött till följd av sådan tortyr och andra övergrepp i polisförvar.

Grymheterna har dokumenterats utförligt av människorättsorganisationer, statliga organ och av FN.

2007 års rapport från USA:s utrikesdepartement fastslog att: ”[FN:s särskilde rapportör om tortyr Manfred] Nowak rapporterade att Falun Gong-utövare utgjorde 66 procent av offren för påstådd tortyr som befann sig i statligt fängsligt förvar.”

Amnesty International sade i sin rapport från 2017/18: ”Falun Gong-utövare utsätts för fortsatt förföljelse, godtycklig internering, orättvisa rättegångar, tortyr och annan misshandel.”

Förföljelsen av Falun Gong i Kina varit en av de hårdaste kampanjerna mot en grupp troende i modern tid.

År 2013 antog Europaparlamentet en resolution 2013/2981(RSP) där man ”…uttrycker sin djupa oro över ständiga och trovärdiga rapporter om systematisk, statssanktionerad organskörd från samvetsfångar utan deras medgivande i Folkrepubliken Kina, däribland från ett stort antal Falun Gong-utövare.”

År 2016 antog USA:s kongress enhälligt en liknande resolution, H.Res.343.

År 2019 fastslog en oberoende tribunal i Storbritannien, med Sir Geoffrey Nice QC som ordförande, att: ”organskörd med våld har begåtts i åratal runtom i hela Kina i avsevärd omfattning och att Falun Gong-utövare har varit en – och troligtvis den största – källan till organ.”

Vi som undertecknare uppmanar därför den Kinesiska regeringen att respektera internationella normer och FN:s internationella konvention om medborgerliga- och politiska rättigheter som Kina undertecknat, att omedelbart stoppa förföljelsen av Falun Gong i Kina och att villkorslöst frige alla fängslade Falun Gong-utövare och alla andra samvetsfångar."

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.