Europaparlamentet antog en resolution mot organstölder i Kina
Alla EU:s medlemsländers nationsflaggor vajar framför Europaparlamentet i Strasbourg, östra Frankrike, den 12 oktober 2012. Den 12 december 2013 antog EU-parlamentet en resolution som uttrycker ”djup oro" över” trovärdiga rapporter om systematisk, statssanktionerad organstöld från samvetsfångar utan deras medgivande.” (Foto: Frederick Florin/AFP/Getty Images)


Europaparlamentet har meddelat Folkrepubliken Kina att dess organstölder är oacceptabla.

En resolution som antogs på torsdagseftermiddagen i Strasbourg i Frankrike, uttrycker ”djup oro över återkommande och trovärdiga rapporter om systematiska, statssanktionerade organstölder från samvetsfångar i Folkrepubliken Kina, däribland ett stort antal Falun Gong-utövare som fängslats för sin religiösa tro, samt medlemmar av andra religiösa och etniska minoriteter.”

Kina uppmanas i resolutionen att: ”omedelbart upphöra med att stjäla organ från samvetsfångar”, svara på förfrågningar från FN:s särskilda rapportörer om tortyr och om religions- och trosfrihet angående källan till de organ som används vid transplantation och låta rapportörerna göra en undersökning; samt omedelbart frige ”alla samvetsfångar i Kina, inklusive Falun Gong-utövare.”

EU och dess medlemsländer rekommenderas i resolutionen att offentligt fördöma övergrepp relaterade till transplantationer i Kina och att öka medvetenheten bland sina medborgare som reser till Folkrepubliken Kina. Resolutionen uppmanar EU att genomföra en ”fullständig och öppen utredning” av Kinas organtransplantationsmetoder. Den uppmanar också till ”lagföring av dem som befinns ha varit delaktiga i sådana oetiska verksamheter”.

Resolutionen identifierar också de huvudsakliga offren för organstölder i Kina: ”I juli 1999 inledde det Kinesiska kommunistpartiet en intensiv, landsomfattande förföljelse som syftade till att utrota den andliga metoden Falun Gong vilket ledde till att hundratusentals Falun Gong-utövare greps och internerades … det finns rapporter om att uiguriska och tibetanska fångar också har berövats sina organ med våld.”

”Europaparlamentets ståndpunkt är verkligen mycket viktig,” skrev Dr. Rafael Matesanz, chef för National Transplant Organization i Spanien, i ett mejl.

”Att representanterna för medborgarna i 28 EU-länder uttrycker en gemensam ståndpunkt till den kinesiska regeringen och ber dem att omedelbart upphöra med denna oetiska hantering … ska självklart välkomnas”, skrev Matesanz.

Han noterade att ”andra hänsyn” som har ”påverkat många regeringars eller internationella organs ståndpunkt” hade lämnats därhän den här gången. Folkrepubliken använder regelmässigt handelsförbindelser och diplomatiska påtryckningar för att försöka tysta kritiken mot dess brott mot mänskliga rättigheter.

Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center (FDI), sade att EU-resolutionen ”har sänt ett starkt budskap till kommunistregimen om att sådana brott mot mänskligheten inte accepteras av medlemmar av civiliserade samhällen.”

Kirk Ellison, Ph.D., chef för programmet Human Rights and Health vid University of Minnesota, hyllade resolutionen som ett ”betydande steg framåt”.

”Genom att formellt godta bevisen för pågående övergrepp … som trovärdiga,” skrev Ellison i ett mail, ”för det frågan framåt från diskussion till handling.”

”Internationella påtryckningar bör följa samma riktning [som EU-resolutionen] inte bara i Europa utan i hela världen, med internationella organ som WHO, FN eller Europarådet,” skrev Matesanz.

Dr. Torsten Trey, som leder människorättsorganisationen Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, Läkare mot organstölder), tror att resolutionen kommer att sporra till ett internationellt fördömande av Kinas organstölder.

Resolutionen ”kommer att fungera som en ledstjärna för många andra suveräna stater och regioner med krav på att Kina omedelbart lever upp till 21:a århundradets grundläggande rättigheter”, skrev Dr. Trey i ett mejl.

Matesanz sade att resolutionen ger ”en klar definition av vad som inte bör göras för patienter: att åka utomlands för att köpa ett organ av oetiskt ursprung.” Den ger också vägledning till ”vissa europeiska läkare, som ’förstår’ eller till och med underlättar användandet av sådana metoder till teoretiskt gagn för deras patienter.”

Matesanz har arbetat
i sitt hemland Spanien för att driva igenom en lag som gör det olagligt för en spansk medborgare att ta emot ett organ från någon som inte gett sitt medgivande, oavsett om transplantationen ägde rum i Spanien, Kina eller någon annanstans.

Trey skrev: ”Den här resolutionen kommer att bidra till få länder runt om i världen mer benägna att anta regler som sätter stopp för oetisk handel med och anskaffande av organ.”

EU:s resolution bygger på det arbete som gjorts för att utreda och fördöma den kinesiska regimen för dess organtransplantationer med våld och dess brott mot mänskliga rättigheter.

Resolutionen hänvisar
till FN:s konventioner, tidigare EU-resolutioner, utfrågningar där ”tidigare kanadensiske statssekreteraren för Asien-Stillahavsområdet David Kilgour och människorättsadvokaten David Matas” vittnade, samt rapporter från FN:s särskilda rapportörer.

Det arbete som tidigare gjorts i frågan om Kinas organstölder har gett resultat, inte bara när det gäller EU-resolutionen utan även i flera andra initiativ på senare tid.

Den 9 december överlämnade en delegation från DAFOH en petition till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter som hade undertecknats av 1,48 miljoner människor från 53 länder.

Petitionen ber högkommissarien att uppmana till ”ett omedelbart slut på organstölder från Falun Gong-utövare i Kina,” att inleda utredningar som leder till åtal mot de ansvariga för detta brott mot mänskligheten och uppmana den kinesiska regeringen att stoppa förföljelsen av Falun Gong.

Den 6 december presenterade den kanadensiske parlamentsledamoten Irving Cotler en lag som syftar till att förhindra att kanadensare får ett organtransplantat som inte donerats frivilligt.

Det amerikanska representanthuset väntas snart rösta om en resolution med 165 medsponsorer som fördömer organstölder från samvetsfångar.

I Australien kommer parlamentet i delstaten New South Wales, när det återupptar sitt arbete början av 2014, att ta ställning till ett lagförslag som förbjuder patienter att ta emot organ från personer som inte gett sitt medgivande.

Tunne Kelam, Europaparlamentariker från Estland, tror att den grundläggande orsaken till organstölderna i Kina är systemet.

Han berättade för en reporter från New Tang Dynasty att han som estländare: ”är mer bekant med det totalitära systemet, de kan göra vad som helst, eftersom det är en diktatur.”

På ett forum som hölls i Europaparlamentet den 11 december, dagen före omröstningen om resolutionen, beskrev Edward McMillan-Scott, vice ordförande i EU-parlamentet med ansvar för mänskliga rättigheter och demokrati, Kina som ”förmodligen det mest terrorbaserade landet på jorden.” Han sade: ”De repressiva, brutala och godtyckliga taktikerna som används av den kinesiska regimen … [är] resultatet av totalitarismen.”

Erping Zhang från FDI skrev att metoden med organstölder i Kina ”är i grunden ett uttryck för kommunistpartiets system att utplåna alla avvikande röster.”

”Den ultimata lösningen för att avskaffa det orättfärdiga i dagens Kina är att förändra systemet, det vill säga ett Kina utan kommunistpartiet, där medborgarna i Kina fritt kan utöva sina personliga övertygelser och följa sina kulturella traditioner”, skrev Zhang.

Översatt från engelska