Ny rapport: Transplantationsläkare bekräftar att man stjäl organ från Falun Gong-utövare i Kina
Organtransplantation i Kina. Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln. Skärmdump från filmen "Harvested Alive – 10 Years of Investigations".


Telefonsamtal direkt till ledande transplantationskliniker i flera provinser har bekräftat att organstölder från Falun Gong-utövare alltjämt pågår i Kina.

Samtalen skedde med läkare på tolv kinesiska transplantationssjukhus och visar att organskörd från levande Falun Gong-utövare betraktas som ett rutinförfarande på dessa anläggningar. Ingen av läkarna, som alla är ledande inom den kinesiska transplantationsverksamheten, visade tecken på överraskning, bestörtning eller ånger när de fick frågor om huruvida organen tas från Falun Gong-utövare.

Samtalen har bidragit med de senaste undersökningsresultaten om organstölder i Kina, något som utvecklades som en del av den omfattande förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong, även kallat Falun Dafa, som har pågått sedan 1999.

Av totalt 16 läkare som utredarna pratade med bekräftade elva läkare på nio sjukhus att organ från Falun Gong-utövare används till transplantationer. Övriga fem läkare förnekade det inte, eller så svarade de inte på frågan. Det framgår av rapporten från World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), som innehåller utskrifter från samtalen:

”Ni använder Falun Gong-utövare som donatorer, alltså sådana friska donatorer?”

”Definitivt friska. Det skulle inte gå an om de inte vore friska?!”

Detta sades i ett samtal som utredaren Wang Zhiyuan, ordförande i WOIPFG, förde med Peng Zhihai, ched för transplantationscentret och vice ordförande för Shanghai General Hospital, den 11 november. Wang Zhiyuan uppgav att han ringde för att hjälpa en släkting som behövde en levertransplantation. Han sade dessutom att han var en högt uppsatt chef inom Sichuanprovinsens politisk-rättsliga utskott, vilket sannolikt gjorde att läkarna kände att de kunde prata friare än om han hade varit en vanlig medborgare.

Det politisk-rättsliga utskottet ansvarar för förföljelsen av Falun Gong och som hög befattningshavare där kunde Wang antas känna till organstölderna, och läkarna kan ha upplevt att de talade med en sammansvuren.

Wang Zhiuyan, ordförande för World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, talar på Capitol Hill i Washington den 26 maj 2016. Foto: Gary Feuerberg/Epoch Times

– Denna omgång av undersökningarna genomfördes från 19 oktober till 2 december 2018, och involverade 16 läkare från 12 kinesiska sjukhus, sade Wang, som tidigare varit chefsläkare vid det kinesiska flygvapnet och forskat på mänskliga vävnader (histologi) vid Harvard medical school.

De kontaktade sjukhusen finns i Peking och Tianjin i norr och ner till Shanghai, Nanjing och Guangzhou i söder.

Samtliga läkare Wang talade med innehar ledande positioner vid Kinas ledande transplantationssjukhus.

– Många är ansvariga för projekt på nationell nivå inom organtransplantationsområdet, säger han.

Sju av läkarna bekräftade att både organskörd och transplantation sker vid deras sjukhus.

Informationen från ett sjukhus tyder extra tydligt på det. En läkare talade om levertransplantation utan ischemi. Ischemi är en medicinskt term för otillräcklig tillförsel av syrehaltigt blod och ischemitiden är avgörande för avstötningsrisk och överlevnadschans.

Det vanligaste vid transplantationer i hela världen är att organen kyls och bäddas in i is och konserveringsvätska efter att de har tagits ut ur donatorns kropp. Under tiden flödar inget varmt syresatt blod genom organet. Det kallas kall ischemitid.

Det finns även varm ischemitid. Den anger tiden organet finns kvar i kroppen utan att förses med friskt syresatt blod (vanligen på grund av att hjärtat har stannat).

Lever, hjärta och lungor är särskilt känsliga för syrebrist och fordrar minimal varm ischemitid för att fungera bra i den nya kroppen.

Här återges delar av ett samtal den 16 november mellan Wang och He Xiaoshun, vice ordförande för Sun Yat-sen-universitetets första universitetssjukhus i Guangzhou i sydöstra Kina:

Wang: ”Du nämnde att ni har ny teknik som kan förkorta den varma ischemitiden?”

He Xiaoshun: ”Korrekt, det har vi... Egentligen är det inte för att korta tiden, utan för att (ohörbart)”

Wang: ”Oj, menar du det? Betyder det att det inte blir någon varm ischemitid alls?”

He: ”Ja, ja. Vi genomför alltid transplantationerna när levrarna har kontinuerlig blodcirkulation under hela processen.”

Wang: Oj, vad kallar ni teknologin när det är blodcirkulation under hela förloppet?”

He: ”Vi kallar det 'utan ischemi'. Det finns ingen blodförlust så vi kallar det 'levertransplantation utan ischemi'.”

Wang: ”Oj, låt mig bara dubbelkolla med dig: Samtliga organ ni använder kommer från Falun Gong-utövare som är friska. Då är det väldigt friska organ, inte sant?”

He: ”Precis. Det finns inget behov att skölja [organen] med iskallt vatten eller förvara dem i is. Alla sådan procedurer är överflödiga.”

Wang: ”Det låter rimligt. Det ligger i sakens natur att organ från Falun Gong[-utövare] är mycket bra. Dessutom förekommer ingen ischemitid och det är ju ännu bättre.”

He: ”Precis.”

Wangs tolkning av detta är att levertransplantationer utan ischemitid med största sannolikhet betyder att organen tas från levande människor.

He Xiaoshuns försäkran om att sådana operationer kan utföras vid behov indikerar att organen inte kommer från frivilliga donatorer som drabbats av hjärndöd, vilket vanligen inträffar efter en allvarlig huvudskada, utan kommer från personer som hålls i fångenskap.

Även det faktum att läkarna, i syfte att garantera organens kvalitet, bekräftade att det förekommer organskörd på deras sjukhus antyder att det förekommer organstölder från levande människor eller dödande av människor för deras organs skull, på sjukhusen, sade Wang.

De flesta av läkarna Wang talade med sade att transplantationen kunde ske inom en vecka eller två. Den längsta väntetiden var två månader och den kortaste ”redan i morgon”.

Den genomsnittliga väntetiden för en lever i USA är tre till fem år. Enligt Wang är Kinas korta väntetider endast möjliga om det finns ett stort antal individer tillgängliga för att dödas när en matchning har skett.