Nu kan Gustaf Vasa kyrka åldras med värdighet
Gustaf Vasa Kyrka har återinvigts efter omfattande renovering. Foto: Anders Fredriksén


Renoveringen av Gustaf Vasa kyrka i Stockholm är landets största sedan 60-talet. Nu slipper kistbärarna ta trapporna, och norra Europas främsta nybarockkonstverk är räddat för eftervärlden. Kyrkan har fått nya golv och nya fönster, fasad och bänkar har fått ny kulör.

Gustaf Vasa är landets näst största kyrka i volym efter Uppsala domkyrka, och en av få nybarockkyrkor i Sverige. Altaruppsatsen är norra Europas främsta barockkonstverk och utfördes ursprungligen för Uppsala domkyrka. Kolumbariet under kyrkan är Sveriges största och rymmer 35 000 urnor.

Ombyggnationen pågick i ett och ett halvt år och är landets största kyrkorenovering sedan 60-talet. Fönstren glipade och uppvärmningen skadade den känsliga miljön. Alla tekniska system var bristfälliga liksom brandsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Det behövdes en omfattande renovering för att anpassa kyrkan till 2000-talet och för framtiden. Mona Lantzourakis från AIX Arkitekter var ansvarig arkitekt, och det har varit många svåra avvägningar att göra, berättar hon.

En del av de tillägg som gjordes på 30-60-talen har ändrats tillbaka till Agi Lindegrens ursprungsutförande från 1906. Bland annat har fasaden fått tillbaka sitt enfärgade, ljusa utförande för att bättre framhäva de rika utsmyckningarna. Fönstren har åter fått klarglas för bättre insyn och mer naturligt ljus. Bänkarna har återfått sin mörka ursprungsfärg för att grunda det omfångsrika rummet. Konservatorerna från Stockholms Målerikonservering har konserverat alla målningar på upp till svindlande 44 meters höjd.

– De ändringar och tillägg som vi gjort har underordnat sig det ursprungliga utförandet. Viktigt har varit att i alla delar använda genuina och traditionella material som håller över tid och åldras värdigt, säger Mona Lantzourakis.

Gustaf Vasa Kyrka har återinvigts efter omfattande renovering. Foto: Anders Fredriksén

Den tidigare uppvärmningen fungerade dåligt och därför har golvvärme installerats. Heltäckningsmattan från 60-talet har tagits bort. Nu framhävs gångarnas utsprungliga mönstrade stengolv, som inramas av bänkkvarter med nya golv av kalksten från från Öland och Kinnekulle. Kyrkan har moderniserats och anpassats till de nödvändiga tekniska lösningar som behövs idag.

Alla nya funktioner och tillägg ligger utanför kyrkorummet för att minimera inverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön, till exempel vaktmästarexpedition, tillgänglighetsanpassad wc, brudkammare, pentry, nya kontor, en ny entré samt tre nya hissar som tillgängliggör kyrkan och är viktiga för kisttransporter och ommöblering. Kyrkan öppnade för allmänheten igen 1 december 2017.

Gustaf Vasa kyrka har nominerats till "Årets Bygge", byggbranschens stora pris som delas ut av Svensk Byggtjänst och Byggindustrin på Cirkus i mars.