Beautimetern ska mäta städers skönhet
Vy över Rom. Foto: Högskolan i Gävle


Professor Bin Jiang har utvecklat en matematisk modell som inte bara anger varför en design är vacker, utan också hur mycket skönhet den har. Han kallar den beautimeter. 

Bin Jiang är professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle. Hans forskning handlar om hållbarhet i städer, och han säger att två lagar styr geografiska former och processer: Skallagen och Toblers lag.

Professor Bin Jiang. Foto: Högskolan i Gävle

Skallagen säger att det finns mycket fler mindre saker än stora globalt, medan Toblers lag säger att närliggande saker tenderar att vara mer eller mindre lika lokalt. I linje med dessa två lagar finns det två designprinciper, som kallas differentiering och anpassning.

– De flesta städer och byggnader som byggts under det senaste århundradet är inte hållbara enligt de två lagarna, eftersom de inte blev byggda enligt de två designprinciperna, säger Bin Jiang.

Beautimetern

Beautimetern öppnar en ny horisont för hållbar stadsdesign. Genom att ta några topologiska strukturer av traditionella stadsplaner, som Amsterdam, Venedig eller Rom, kan algoritmerna automatiskt skapa motparter av dessa stadsplaner med hög grad av skönhet.

– Inte bara när det gäller hur de ser ut, utan också hur de fungerar. Verktyget kommer att kunna bedöma om en viss stadsplan skulle göra staden mer hållbar eller mindre hållbar, säger Bin Jiang.

Bin Jiang säger att det skulle göra våra städer, eller byggnader, smartare, mer livliga och mer hållbara. Att professionella designers inom stadsdesign och planering, och studenter inom fysisk planering, med datorverktyget, direkt skulle dra nytta av denna forskning.

Forskarna har till exempel, tillsammans med några av Alexanders nära samarbetspartners, nu etablerat ett nytt masterprogram för arkitektur i Italien, kallat Building Beauty.