Mobilberoende ger beteendeproblemVi vill nog alla ge våra barn goda förutsättningar så de klarar av livet på bästa möjliga sätt. Vad många dock inte tänker på är mobilanvändandets konsekvenser gällande barns kognitiva och socioemotionella utveckling.

Föräldrar som inte kan släppa mobilen har ofta barn med beteendeproblem, enligt en forskningsstudie utförd av forskare vid University of Michigan och Illinois State University. Studien publicerades i tidskriften Nature.

Den visar även att bristande interaktion mellan föräldrar och barn kan påverka tal- och språkutvecklingen hos små barn. Hur språket utvecklas har stor betydelse för många kognitiva processer. 

Studien följde 183 föräldrapar, där 40 procent av mammorna och 32 procent av papporna sade att de ägnade alltför stor uppmärksamhet åt sina skärmar.

Resultatet av studien visade att föräldrar som regelbundet skriver och svarar på meddelanden och tittar på sociala medier – alltså de som inte kan slita blicken från sina skärmar – inte ger tillräckligt med uppmärksamhet till sina barn.

Barnen är inte ignorerade: Vad gäller tid tillsammans så ser det faktiskt ut som om föräldrarna till stor del deltar i sina barns liv, men enligt studien ger föräldrarna barnen endast korta stunder av tid och uppmärksamhet.

De växlar hela tiden mellan webbsidor, meddelanden, mejl, telefonsamtal och barnen. Varje stopp får endast en snabb koll. Eller så lägger föräldrarna helt enkelt in barnen i en rundgång – facebook, instagram, barn, meddelanden, samtal, barn – där allt i tur och ordning bara flyktigt uppmärksammas.

Situationen kallas ”technoference”, och innebär att en elektronisk enhet, till exempel en mobiltelefon, avbryter eller styr interaktionen mellan föräldrar och barn.

Ibland använder föräldrarna hörlurar och inväntar synliga tecken på när de ska ge barnen uppmärksamhet.

Sex-månadersstudien visade att mammor som använder skärmar har större påverkan på sina barns beteenden än pappor. Detta troligtvis på grund av att mammor spelar en större roll vid uppfostran av barnen, särskilt när de är små.

Resultatet blev att barnen var mer benägna att bli tjuriga, gnälliga, få vredesutbrott, bli hyperaktiva eller så blev de lätt frustrerade. Barnen blev antingen utåtagerande för att få uppmärksamhet eller så vände de sig istället inåt, eller upplevde att de inte fick några gränser och blev oresonliga.

En annan upptäckt var att föräldrarnas och barnens beteende bildade en återkopplande cykel. När föräldrarna gav barnen mindre uppmärksamhet, så blev barnen mer utåtagerande. Det gjorde i sin tur att föräldrarna blev mer benägna att använda sig av sina elektroniska enheter, enligt artikeln i Nature.

Jenny Radesky, vid universitetet i Michigan, genomförde en studie i maj 2017 kring hur familjer umgås vid måltiderna. I studien filmades 225 föräldrapar när de åt tillsammans med sina barn.

Filmerna visade en drastisk nedgång i aktivt föräldraskap när mammorna hade sin mobil framme.

Samtalen vid måltiden minskade med en femtedel, medan den icke-verbala kommunikationen minskade med nästan det dubbla. Mammornas muntliga uppmuntran till barnen minskade med 28 procent.

Enligt vården kan tal- och språkutveckling påverkas negativt när föräldrar lägger alltför mycket tid på att vara uppkopplade istället för att kommunicera och vara med sina barn.

Michelle Morris som är tal- och språkterapeut i Salford, Storbritannien, berättar för the Telegraph:

– När man går runt på stan ser man hur barnen gör sådana ofattbara försök att kommunicera med den vuxne de är med, men som är omedveten om dem eftersom man har hörlurar på sig. Jag tycker det är mycket oroande.

Barnet får ingen chans att kommunicera med den vuxne.

– Om man går på gatan och lyssnar på musik, då kan man inte ha sin uppmärksamhet på vad barnet gör. Så länge barnet inte säger något väldigt högt eller drar i den vuxne, så finns det inte en chans att kommunicera, fortsätter hon.

Vuxna spelar en viktig roll för barnen och om de inte ger barnen möjlighet att interagera med dem kan det få negativa konsekvenser.

– Barnet får ingen lön för mödan att kommunicera och barnet kan med tiden lära sig att det inte är någon poäng att prata. För små barn är det genom de här interaktionerna med en vuxen som de lär sig språk och hur man uttrycker sig genom talet, säger Michelle Morris.

 
Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!