Lär känna ditt qi
Qi, liksom luft eller elektricitet, är osynligt för det mänskliga ögat. Foto: Epoch Times arkivbild


Qi uttalas ”chi” och är ett kinesiskt namn för att beskriva alla sorters mänskliga, livsnödvändiga energier. Den övre delen av det kinesiska tecknet för Qi 氣, representerar energier som luft, och den nedre delen representerar mat, som ris. De energier du får i dig genom andningen och matsmältningen hjälper dig att säga vem du är.

Inom den traditionella kinesiska medicinen indikerar det här tecknet två källor till Qi som den mänskliga kroppen behöver för att överleva och trivas: luft och mat.

Vi kanske tar det för givet att våra liv börjar med vårt första andetag och slutar med vårt sista, men luft är livsviktigt. Vi måste fortsätta att äta och andas för att hålla oss levande, utvecklas, fortplanta oss, och fungera. Därför skulle en passande översättning av Qi kunna vara livsviktiga energier tillsammans med livsviktiga kemikalier som kroppen behöver, som vitaminer.

Skydda källan till ditt Qi

Vårt andningssystem för luften in och ut ur kroppen. Vårt kärlsystem cirkulerar syret som vi andas in, så att det kan användas av våra organ och vävnader, och för koldioxid till lungorna för utandning.

Vårt matsmältningssystem spjälkar och absorberar mat. Det metaboliserar den absorberade födan till energi i en process som modern biokemi benämner Krebscykel eller citronsyracykeln.

Det Qi vi får från luft och mat kallas postnatalt Qi, alltså efter födseln.

Men, våra liv börjar med äggets befruktning. Den vitala energi som sätter igång befruktningen och fostrets tillväxt kommer från mammans ägg som befruktas av en pappa, och senare av mammans Qi under graviditeten. Det här kallas prenatalt Qi, vilket är avgörande för att främja den första utvecklingen hos ett barn. Därför är en förälders hälsa mycket viktig för deras barns hälsa.

Studier har visat att äldre föräldrar kan kopplas till en något högre risk för missfall eller dödfödsel, vissa ovanliga födelseskador (inklusive defekter i utvecklingen av skalle, lemmar och hjärta), ADHD, schizofreni, och akut lymfatisk leukemi. Och självklart, om föräldrarna röker eller dricker så kan det påverka fostrets hälsa allvarligt.

Var medveten om ditt Qis status

Qi är, precis som luft eller elektricitet, osynligt för det mänskliga ögat. Men man upplever Qis verkan så länge man lever. En av dem är kroppens temperatur. När Qi är i balans och tillräcklig, är kroppstemperaturen i det normala området och kan självreglera mot omgivningens förändringar. När kroppstemperaturen är en grad högre eller lägre än normalt känns det mycket obehagligt. Högre kroppstemperatur kan indikera en infektion, medan lägre kroppstemperatur kan ha sin orsak i otillräckligt fungerande sköldkörtel eller binjurar.

När vi mäter hjärtats elektriska aktivitet med elektrokardiogram, EKG, så är det egentligen hjärtats Qi vi mäter.

Hjärtslagen är en annan av Qis livsviktiga funktioner. Våra hjärtslag för ut blodet till kroppens alla delar, inklusive huden, musklerna, de inre organen, lemmarna och hjärnan. Vi kallar det för hjärtats Qi. När vi mäter hjärtats elektriska aktivitet med elektrokardiogram, EKG, så är det egentligen hjärtats Qi vi mäter. När hjärtats Qi är otillräckligt kan man uppleva dålig blodcirkulation, andfåddhet och i mer allvarliga fall hjärtfel. När hjärtats Qi har stagnerat eller är blockerat, kan man uppleva smärta i bröstet. Det här kan vara steget innan en omfattande hjärtattack.

Bra matsmältning omfattar rörelse i matsmältningssystem, matstrupe, tarmar och gallblåsa. Det här är en annan av Qis funktioner. När Qi är otillräckligt kan de här organen bli förlamade.

Neuroner kommunicerar genom elektriska överföringar i hjärnan och nervsystemet. Den här processen är beroende av att Qi i varje inre organ fungerar normalt. Varje inre organsystem bidrar specifikt till hjärnans unika funktion.

Till exempel hjälper njurar och urinblåsa med koordination, liksom med kognitiva funktioner som minne, koncentration och motivation. De här organen hjälper till med hörseln och att uppleva rädsla i farliga situationer. Lever och gallblåsa hjälper till med utförande, som planering, att göra strategier, prioritera, organisera och beslutsfattande. Den här kombinationen hjälper till att reglera sömn, syn och att uppleva ilska i orättvisa situationer.

Det Qi som alla inre organ förser hjärnan med kan mätas med kvantitativ elektroencefalografi (qEEG) och en brist i den här energin kan bidra till flera funktionsrubbningar i hjärnan, som depression, ångest, tvångstankar, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), demens, uppmärksamhetsstörningar (ADHA) och sömnrubbningar.

När man får en infektion eller inte känner sig bra så behöver man se på vad som orsakar störningen av Qi i de inre organen.

Qi i de inre organen förser också hela kroppen med näring och immunfunktion. När man får en infektion eller inte känner sig bra så behöver man se på vad som orsakar störningen av Qi i de inre organen. Det kan särskilt handla om känslomässig stress och brister i livsstilen.

När du har en klar bild av ditt Qi kan du ta mycket bättre hand om det. Anledningen till att människor säger att du är vad du äter och tänker, är för att det bidrar till ditt Qi. Här ska vi tillägga: du är också det du andas. I ett ord – du är ditt Qi!

Dr Jingduan Yang är neurolog, psykiatriker och expert på akupunktur, kinesisk medicin och integrativ medicin. Han grundade Yang Institute of Integrative Medicine, Tao Clinic of Acupuncture, och American Institute for Clinical Acupuncture. Yang är medförfattare till två böcker: “Facing East: Ancient Health and Beauty Secrets for the Modern Age” och “Clinical Acupuncture and Ancient Chinese Medicine.”

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.