Läka med en intention
Fokus, klarhet och att engagera sinnets kraft – allt kan vi få genom vår intention
Akupressur kan vara en kraftfull behandlingsmetod, och än mer så med användning av intentionen.


Under åren har jag behandlat många patienter med olika tillstånd. En del minns jag väl, medan minnet av andra har bleknat mer. Jag minns dock tydligt min första patient den första dagen jag hade min akupunkturpraktik.

Det var en trevlig kvinna som hade svår ischiassmärta, ett tillstånd som ofta kan behandlas effektivt med akupunktur. Jag minns dagen särskilt eftersom jag var nervös och det kändes som att sinnet var i kaos. Jag bävade eftersom jag nu efter åratal av studier och praktik skulle träffa min första patient som faktiskt skulle betala mig för att göra det jag gillade att göra.

Jag var rätt tafatt; eftersom jag aldrig hade behandlat någon i min nya lokal blev det inget flöde i vårt möte. Jag lämnade persiennerna öppna medan jag satte nålar på hennes rygg, bakdel och ben; det var först halvvägs igenom som jag kom ihåg att vrida om dem. Behandlingen kändes oorganiserad och ofokuserad, trots att jag visste vad jag gjorde. Det var ingen överraskning att patienten sedan inte svarade så bra på den dagens akupunkturbehandling.

Jag har fortsatt att behandla patienter med ischias och piriformissyndrom med liknande punkter och tekniker som den där första gången – och mina patienter blir bättre. Skillnaden? Det är vad jag skulle kalla för intention.

En ögonblickets vägledande princip

Vad är intention? Det kan beskrivas på flera sätt, men för mig är det en avsikt eller vägledande princip för precis det ögonblicket. Intentionen är det meddelande jag sänder ut till universum om vad jag vill ska hända. Det synkroniserar mitt hjärta och sinne och vägleder mina handlingar. Intention handlar egentligen inte om att sätta upp mål. Jag tror att intention är omedelbar, medan att sätta upp mål handlar om motivation och planer för framtiden. För mig känns intention som något för ögonblicket.

Men kan intentionen påverka läkandeprocessen? Det tror jag och här är anledningarna:

- Intention kräver en klar diagnos och en väl genomtänkt plan för behandling, som är baserad på de underliggande orsakerna bakom deras problem.

Det här handlar om varför. Om jag inte vet varför min patient upplever sina symptom eller sin sjukdom och vad jag gör åt det, så är det egentligen som att kasta prick i mörkret på deras symptom.

- Den här klarheten över diagnos och behandling ger en förväntan på att mina handlingar kommer att vara effektiva.

Jag pratar igenom det här med mina patienter. Jag berättar om min plan för behandlingen, och under behandlingen förklarar jag syftet med varje akupunkt jag använder och varför jag använder den på patienten. Genom att göra det vidarebefordrar jag mina förväntningar – min intention – på deras läkning.

- Intention förvandlar kaos till fokus.

Smärtan och den känslomässiga påverkan av en patients lidande kan få dem att känna sig överväldigade och utan kontroll. Genom att sortera igenom lagren i deras problem och avgöra både den underliggande orsaken och en behandlingsstrategi så känner vi båda att det finns en tydlig väg framåt.

Genom forskning vet vi att sinnet är ett kraftfullt redskap både när det gäller att utveckla sjukdomar och att läka dem.

- Intention mobiliserar sinnets kraft.

Genom forskning vet vi att sinnet är ett kraftfullt redskap både när det gäller att utveckla sjukdomar och att läka dem. Genom att lägga till intentionen så använder jag patientens sinnes läkande kraft för att hjälpa dem att bli bättre.

Den hemliga ingrediensen

Sammanfattningsvis erbjuder kinesisk medicin flera mycket effektiva behandlingssätt. Oavsett om det är akupunktur, kinesiska örter, matterapi eller koppning, så tror jag att intentionen är den hemliga ingrediensen som fokuserar behandlingen och inger förtroende i läkningsprocessen.

När jag tänker tillbaka på min första patient den där första dagen så inser jag att min nervositet och att jag var obekant med den nya lokalen inte gav något utrymme för en klar intention. Men under åren sedan dess har jag lärt mig att fokusera sinnet på den pågående läkningsprocessen. Kinesisk medicin kan vara ett kraftfullt system för läkning och tillsammans med intention kan det vara mer än så.

Lynn Jaffee är licensierad akupunktör och författare till “Simple Steps: The Chinese Way to Better Health.” Artikeln publicerades ursprungligen på Acupuncturetwincities.com