Kraftig ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar under pandemin
Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade kraftigt under pandemin. Foto: Mia Åkerström


Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade dramatiskt under 2020. Det gäller framförallt inom vård och omsorg. Samtidigt är antalet anmälda arbetsolyckor och arbetsolyckor med dödlig utgång färre. Det skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

På onsdagen släppte myndigheten en rapport om officiell statistik över anmälda arbetsskador för det gångna året. 

84-procentig ökning

Nästan 19 500 arbetssjukdomar anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2020. Det är en ökning på 84 procent jämfört med 2019, då cirka 10 600 anmälningar gjordes. Anmälda arbetssjukdomar bland kvinnor gick upp med 117 procent jämfört med året innan, medan männens ökade med 27 procent, skriver myndigheten.

– Den betydligt större ökningen bland kvinnor jämfört med män beror till stor del på hur pandemin slagit olika hårt mot olika branscher. Här ingår bland annat vård, omsorg och sociala tjänster, som har en hög andel kvinnliga arbetstagare, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet, i pressmeddelandet.

Arbetsolyckor minskar

Samtidigt har de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro minskat något. Under 2020 anmäldes cirka 33 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro, vilket är drygt 5 procent färre jämfört med året innan.

– Både den kraftiga ökningen av anmälda arbetssjukdomar och minskningen av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro är med stor sannolikhet en konsekvens av den pågående pandemin, säger Ann Ponton Klevestedt.

– I rapporten ser vi även att antalet anmälda olyckor till och från jobbet har minskat med nära 30 procent under 2020, förmodligen på grund av det ökade arbetet hemifrån.

Färre dödsolyckor på arbetsplatser

Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsolyckor med dödlig utgång minskat något. Under 2020 anmäldes 24 dödsolyckor på arbetsplatser, året innan 36 och 2018 anmäldes 50 arbetsolyckor med dödlig utgång. Men även om de anmälda dödsolyckorna är färre är det alldeles för tidigt att dra några positiva slutsatser av detta, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i pressmeddelandet.

– Vi kan alla göra mycket för att förebygga dödsolyckorna, men det är alltid arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen som gör den största skillnaden. Och det systematiska arbetsmiljöarbetet, där man hittar riskerna och åtgärdar dem, är extremt viktigt i det här sammanhanget. Alla kan begå misstag – men det måste kunna ske utan katastrofala konsekvenser, säger Zelmin-Ekenhem.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99 kr – klicka här för mer information.