Äldreomsorgen blev mer digitaliserad under pandemin
En kvinna på ett äldreboende i Göteborg. Foto: Fredrik Lerneryd/Getty Images


Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället, även inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

– Vi ser påtagliga effekter av den pågående pandemin. Kommunerna har varit tvungna att börja använda digitala lösningar för att klara det dagliga jobbet, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Tillsyn via kamera

– Utvecklingen är särskilt tydlig när det gäller användningen av digital kommunikation mellan såväl tjänstemän som vård- och omsorgspersonal och i kontakter med enskilda personer.

Många kommuner har till exempel börjat med samordnad individuell vårdplanering (SIP), där vård- och omsorgsinsatser planeraras och samordnas via video. Enligt myndigheten får också allt fler äldre med hemtjänst sin nattliga tillsyn via kamera, i stället för att personalen kommer hem till dem.

– En av flera förklaringar till den kraftiga ökningen av digital tillsyn på natten kan vara att enskilda själva har valt att inte ta emot hemtjänstens personal i sitt hem på grund av smittorisken, säger Dick Lindberg.

Många har köpt surfplattor

Under 2020 kunde kommunerna få statliga medel för att utveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Pengarna har huvudsakligen använts till surfplattor och smarta telefoner eller utrustning för videokommunikation. Tekniska lösningar för att förbättra kommunikationen mellan äldre och deras anhöriga samt med personal och handläggare.

– Det här hänger förstås ihop med smittskyddsrekommendationerna för äldre, och särskilt besöksförbudet på särskilda boenden. Kommunerna har behövt köpa in olika digitala hjälpmedel för att motverka isolering och göra det möjligt för de äldre att hålla kontakten med sina nära och kära, säger Dick Lindberg.

En del har även införskaffat olika typer av robotar. Exempelvis medicinrobotar, som hjälper till att dosera läkemedel, och robotkatter, som används för att skapa trygghet och välmående i omsorgen, skriver Socialstyrelsen i pressmeddelandet.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.