Akut behov av ökad kunskap om långtidscovid
Expertgrupp vill ha fler specialistmottagningar och utökad forskning


Allt fler drabbas av långtidscovid, men kunskapen om sjukdomen är låg och specialistmottagningarna få. Detta kan skapa stora problem både för individen och samhället. Därför behövs omgående fler mottagningar och utökad forskning, enligt en ny rapport.

Behovet av specialistmottagningar för långtidscovid, eller postakut covid-19-syndrom, är mycket stort. I takt med att allt fler smittas av viruset blir detta ett växande problem som måste tas om hand snarast, säger en rapport från Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 som kom ut förra veckan.

– Det här är en ny sjukdom där det gäller att bygga upp erfarenhet och kompetens och utredningsrutiner på ganska kort tid, säger Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning, och en av medlemmarna i expertgruppen, till svenska Epoch Times.

Man måste upprätta specialistmottagningar minst en i varje region, och i de stora regionerna behövs flera.

– Jan Nilsson, överläkare och professor i experimentell kardiovaskulär forskning

Enligt rapporten behöver man samla och sprida kunskap till sjukvården, samt skapa förutsättningar för att snabbt kunna sätta igång med forskningsprojekt.

100 000 kan ha drabbats

I flera länder, exempelvis i England och Danmark, har detta gjorts sedan i höstas, men i Sverige går det trögt.

– Man är så upptagen med den akuta smittskyddssituationen att man inte har kunnat prioritera det här, vilket jag tror är ett stort misstag, säger Jan Nilsson.

– För det här är en stor och växande grupp som har stora problem. 

Jan Nilsson, överläkare och professor i experimentell kardiovaskulär forskning, är en av medlemmarna i expertgruppen som ligger bakom rapporten. Foto: Charlotte Carlberg Barg

En brittisk studie visar att efter 12 veckor hade 13,7 procent av de som varit sjuka i covid-19 kvarstående besvär. Är andelen lika stor i Sverige skulle det betyda att det finns runt 100 000 som har någon grad av postakut Covid-19 syndrom, vilket skulle stämma ganska bra med att man registrerat omkring 10 000 i region Stockholm, menar Jan Nilsson.

– Många kan inte leva sitt dagliga liv, så det här ett stort problem både vad gäller mänskligt lidande och för samhället i stort, säger han.

Ovanliga symtom

Vanliga symtom på långtidscovid är andningsbesvär, trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och minnesluckor, men även sömnproblem, ångest och depression.

Man vet sedan tidigare att virussjukdomar kan ge långvariga symtom, men långtidscovid skiljer sig till viss del från dessa.

– Vi har patienter som initialt haft en väldigt mild sjukdom, som efter tre, fyra månader börjat utveckla rent invalidiserande symtom såsom trötthet, koncentrationssvårigheter och problem från hjärt-kärlsystemet. Det har vi inte sett tidigare, säger Jan Nilsson.

Ett annat exempel är multiinflammatoriskt syndrom, där immunförsvaret attackerar kroppens vävnader, främst hjärta och blodkärl. 

Även åldern skiljer sig åt. Långtidscovid drabbar oftare yngre till medelålders än äldre, och kvinnor oftare än män. 

Specialistmottagningar behövs

Många drabbade upplever att de inte tas på allvar. Vissa har haft symtom i över ett år, men har inte blivit sjukskrivna utan har tvingats arbeta trots svåra problem.

– Patienterna säger att det att inte tas på allvar upplevs som minst lika illa som att man inte kommer in i den utredning och behandling som man ska ha, säger Jan Nilsson. 

Han menar att detta ofta beror på kunskapsbrist. Därför är det viktigt att snabbt organisera specialistmottagningar, där patienter kan tas emot på ett bra sätt och forskning kan inledas på bred front. 

Idag finns mottagningar på Karolinska sjukhuset i Solna och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Nyligen öppnades även mottagningar i Malmö, Göteborg och Umeå.

Det här är bra men inte tillräckligt, enligt Jan Nilsson.

– Man måste upprätta specialistmottagningar minst en i varje region, och i de stora regionerna behövs flera, säger han. 

Svenska Epoch Times har sökt Socialminister Lena Hallengren för en kommentar.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Rapportens förslag på åtgärder

1. Samtliga regioner bör inrätta en eller flera högspecialiserade mottagningar för patienter med långtidskomplikationer av Covid-19. 

2. Mottagningarna bör involvera kompetens från flera olika specialiteter och professioner.

3. Samarbetet mellan forskning och sjukvård behöver stärkas för att så snabbt det är möjligt ta fram ett vetenskapligt förankrat kunskapsunderlag om hur olika långtidskomplikationer av Covid-19 ska diagnosticeras och behandlas. 

4. De drabbades erfarenheter är en viktig del av kunskapsinhämtning och måste på ett tydligare sätt bli en del av forskningsprocessen. 

5. Myndigheter, professionella organisationer, patientföreningar och forskningsfinansiärer måste samarbeta för att säkerställa ett kunskapsbaserat omhändertagande av personer med långtidskomplikationer inom såväl primär- som sjukhusvården.