Myndighet betvivlar mål om egna vårdkontakter
Regeringens mål om att alla ska ha egna, ordinarie vårdkontakter är orealistiskt, bedömer myndigheten som utreder vården. Arkivbild. Foto: Fanni Olin Dahl/TT


Att alla invånare i Sverige ska ha en fast läkarkontakt – vilket regeringen siktar på – är inte realistiskt, enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

"Primärvården lider bland annat av personalbrist, särskilt när det gäller allmänläkare, samt en låg resurstilldelning internationellt sett. En omställning pågår mot en stärkt första linjens vård, men vi ser inga tecken på att den ännu har förverkligats", skriver generaldirektören Jean-Luc af Geijerstam, projektdirektör Nils Janlöv och utredare Peter Nilsson på Dagens Nyheters debattsida.

Myndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en rapport om hur människor upplever att vården fungerar. Jämfört med andra länder är det en väldigt liten andel som säger sig ha en ordinarie vårdkontakt att vända sig till. Därtill beskrivs bland annat väntetiderna till icke-akut vård som långa och få personer som haft behov av behandling för sin psykiska hälsa säger sig ha fått det.

Regeringen och regionerna bör se till att andelen fasta vårdkontakter i första hand utgår från behov och nytta, skriver debattörerna. Regeringen uppmanas göra det enklare att följa upp hur jämställd vården är över landet och regionerna uppmanas göra stödsamtal och liknande mer tillgängligt. Dessutom, skriver de, bör samordningen av patientinformation förstärkas.

(TT)

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: