Förskola riskerar vite – ingen i personalen talar svenska


När utbildningsnämnden i Norrköpings kommun kom på tillsynsbesök på Missansia förskola upptäckte man att personalen inte talade svenska. Ingen bland personalen har inte heller någon utbildning som förskolelärare, skriver Norrköpings tidningar.

Enligt skollagen ska alla barnen ha tillgång till svenska språket och möjlighet att lära sig att använda svenska.

Utbildningsnämnden är därmed oroliga att barnen riskerar att få en sämre start än sina övriga klasskamrater. Detta, menar myndigheten, kan innebära att kunskapsutvecklingen blir sämre och kan i slutändan leda till utanförskap.

Myndigheten har därför beslutat att förelägga förskolan att vidta åtgärder före den 20 augusti.

– Om förskolan inte vidtar några åtgärder alls får vi ta upp det som ett ärende i nämnden igen och vi har möjlighet att utdöma vite, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden, till tidningen.

Enligt Johansson är det viktigt att kvalitéten på friskolor som Missansia förskola är likvärdig de kommunala förskolorna. Enligt honom måste de uppfylla skollagens krav på att förskolorna ska ha utbildad personal.

På Missansias förskola är 25 barn inskrivna. När utbildningsnämnden gjorde ett tillsynsbesök där fann man alltså att inte någon i personalen är legitimerad förskolelärare.

Inte ens förskolechefen Mona Blommaberg har någon relevant utbildning. Hon har förvisso en examen i pedagogik från Egypten och läser för närvarande en förskollärarutbildning på Södertörns högskola.

Hon menar själv att det räcker med att hon snart har den utbildning som behövs då det ”är en liten verksamhet och det behövs inte mer än en förskollärare” eftersom de övriga anställda är barnskötare. Samtidigt säger Blommaberg till Norrköpings Tidningar att hon inte vill kommentera de brister utbildningsnämnden har anmärkt på. Inte heller vill hon kommentera om förskolan kommer att vidta några åtgärder.

– Förskolan ska bedrivas på svenska – det är extra viktigt när de talar sitt modersmål hemma. Grunden är att vi måste garantera barns rätt till en bra förskola, säger Olle Johansson.

Missansia förskola har tidigare fått kritik, rapporterade TT i juli förra året. En utredning som kommunen gjorde visade då att man hade outbildad personal, felskyltade nödutgångar och barn som lämnas ensamma. Två vikarier kunde ensamma ansvara för 25 barn och förskolan saknade då en chef, visade utredningen.