Hård kritik mot förskola


En förskola i Norrköping får skarp kritik. En utredning utförd av kommunen visar på outbildad personal, felskyltade nödutgångar och barn som lämnas ensamma.

När utredningen var färdig sekretessbelades den av kommunen, skriver Norrköpings Tidningar.

– Det var ett beslut som togs på inrådan av vår jurist, säger Olle Johansson, kommunalråd med ansvar för skolfrågor, till tidningen.

Kammarrätten har nu beslutat att utredningsdokumenten ska offentliggöras.

Trots att förskolan på papperet har full bemanning har den under lång tid inte haft någon legitimerad personal, vilket har drabbat barnen.

Två vikarier kan ensamma ha ansvar för 25 barn, visar utredningen, och förskolan har saknat en chef.

(TT)