Forskning: Föräldrars andliga tro kopplad till lägre självmordsrisk hos barn
Barn till föräldrar som tycker att religiös eller andlig tro är viktigt har 39 procent lägre risk för självmordstankar och försök till självmord, enligt en studie.


Det är ovanligare att barn till föräldrar som lägger vikt vid religiös eller andlig tro tänker på självmord eller försöker ta sitt liv, enligt en slutsats från en mindre studie.

Det stämmer även för barn som inte själva tycker att religiös tro är viktigt, enligt resultaten som publicerades i JAMA Psychiatry.

De nya upptäckterna kommer från en 30-årig, tre-generationers familjestudie, som genomfördes av New York State Psychiatric Institute och Columbia University. Forskarna samlade frivilliga personer i två grupper: en bestod av människor som hade haft svår depression och den andra gruppen av människor som inte hade haft depression. Den nya studien fokuserade på de vuxna barnen (andra generationen) och barnbarn (tredje generationen) i åldrarna 6 till 18 år, vid tiden när studien påbörjades.

– Känslan att religion eller andlighet är viktigt antyder ”en inre styrka”, säger Myrna Weissman, en av författarna till studien och professor i epidemiologi och psykiatri vid Columbia University College of Physicians and Surgeons. Hon är också medlem i American Foundation for Suicide Preventions vetenskapliga råd.

– Det handlar inte om hur mycket tid du är i kyrkan eller vilken religion du tillhör; det handlar om att ha en inre tro som ger dig en sorts styrka som visar sig i ditt beteende. Och det är inte beroende av dina barns åsikter om religion.

Weissman och hennes kollegor hade inte förväntat sig det resultatet.

– Vi blev ganska överraskade, och det var därför det tog tid för oss att publicera, säger hon.

I den nya studien intervjuade Weissman och hennes kollegor 214 tredje generationens barn tillsammans med 112 av deras föräldrar. Föräldrar och barn fick tre frågor om andlighet: Hur viktigt är religion eller andlighet för dig? Hur ofta, om alls, går du till kyrkan, synagogan eller andra religiösa eller andliga förrättningar? Vilken kyrka eller samfund tillhör du?

Fler föräldrar än barn svarade att religion eller andlighet betydde mycket för dem, 45 procent jämfört med 25 procent. Fler barn än vuxna svarade att det inte var viktigt alls, 15 procent jämfört med 4 procent.

När forskarna analyserade uppgifterna såg de att för flickor, men inte för pojkar, kunde känslan av att religion eller andlighet är viktigt kopplas till en 52 procent lägre risk för självmordsbeteende. För religiöst deltagande fanns också en koppling för flickor, men inte för pojkar, till 36 procent lägre chans till självmordsbeteende i jämförelse med dem som inte deltog.

För både flickor och pojkar fanns en koppling mellan att deras föräldrar tyckte att religion eller andlighet var viktigt till en 39 procent lägre risk för självmordstankar eller försök till självmord. Samma koppling fanns inte till föräldrarnas närvaro vid andliga förrättningar.

Nu arbetar forskarna på en annan studie för att förstå varför föräldrarnas tro ger ett sådant stöd för barnen.

– Vi gör…en studie på 300 människor, där vi ställer alla möjliga frågor om religion och att hantera livet. Vi antar att det handlar om att ta till sig av en viss uppsättning värden. Detaljerna kring de värdena spelar ingen roll. Men de måste vara upplyftande, säger hon.

Resultaten var ingen överraskning för John Walkup, professor i psykiatri vid Northwestern University’s Feinberg School of Medicine. Han är också ordförande för avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago.

– Om familjer har en organiserande princip för vilka de är och hur de lever, och har uppfostrat sina barn i det trossystemet, då finns det en sorts struktur som kan hjälpa till att förhindra självmord eftersom det ger en känsla av mening i familjen, säger han generellt.

Det finns en teori som föreslår tre komponenter som leder till att en person begår självmord, säger Emanuel Maidenberg, som är professor i psykiatri vid David Geffen School of Medicine vid University of California i Los Angeles. Han är också chef för UCLA Cognitive Behavioral Therapy Clinic.

– För det första uppfattar de sig själva som en börda för andra. De saknar också en känsla av tillhörighet. Den tredje komponenten är att de har lärt sig att inte vara rädda för att skada sig själva, säger Maidenberg, som inte är delaktig i arbetet med den nya forskningen.

Det är möjligt att föräldrarnas inställning till religion ger ett stöd eftersom ”det kan ge en känsla av tillhörighet”, säger Maidenberg.

Tanken låter trolig för Walkup som säger:

– Religion ger dig en samhörighet med likasinnade människor.

(Linda Carroll/Reuters)