Forskning: Vistelse i naturen minskar symtom av ADHD, depression och negativa tankar


Att utomhustid är bra för kroppen och hälsan med färre stressande faktorer, distraktionsmoment och mindre buller, det känner de flesta av oss till. Men forskarna menar att det även har djupgående och påvisbara effekter på såväl vår hjärnkapacitet som mentala hälsa.

Snart 70 procent av jordens befolkning lever i städer, och även om det förknippas med välstånd och utveckling utgör dessa miljöer en stor påverkan på vår hälsa. Stadsbor löper ökad risk för kroniska sjukdomar, ångestsyndrom och humörstörningar. Att vistas i naturen löser naturligtvis inte alla våra problem, men att regelbundet tillbringa tid i grönområden har en signifikant påverkan på våra liv.

Dämpar ångest, depression och negativa tankar

Forskare har kommit fram till att de som lider av depression, ångest, hetsätning, posttraumatiskt stressyndrom och negativt ältande påverkas positivt av att tillbringa tid i naturen. I studien jämförde de två grupper med samma symtom, den ena fick gå i stadsmiljö och den andra i naturen. Man fann att de som tillbringat 1,5 timmar i naturen rapporterade minskat grubbel, och efter en hjärnscanning kunde man även se minskad neural aktivitet i den del av hjärnan som associeras till psykisk sjukdom, grubblande, oro och depression. Hos de som vistats i stadsmiljö under lika lång tid kunde dessa förändringar inte uppmätas.

Foto: Johannes Plenio

Ökar självförtroendet och vårt mentala välbefinnande

I en rapport i Journal of Environmental Science and Technology påvisades att så lite som 5 minuters bensträckare i naturen påverkade vårt självförtroende till det bättre, och att närheten till vatten verkade ha allra störst påverkan.

Minskar symtom på ADHD och koncentrationssvårigheter

Utomhusaktiviteter i naturen har visat sig minska symtomen hos barn betydligt. I en studie fick föräldrar ange observationer av sina barns symtom efter 49 olika kvälls- och helgaktiviteter. Effekterna jämfördes mellan aktiviteter i grönområden med aktiviteter både inom- och utomhus i stadsmiljö.

Studien påvisade att vistelse i gröna naturområden, i jämförelse med aktivitet i andra miljöer, markant dämpade symtomen hos barnen. Forskarna konstaterade också att utomhusaktiviteter i naturen och grönområden har en positiv effekt på alla som lider av koncentrationssvårigheter eller hyperaktivitet.

Ökar hjärnkapaciteten, minnet och förmågan att lösa problem

I en studie utförd av två psykologiforskare fick testdeltagarna vandra i naturen i fyra dagar utan uppkoppling och användning av teknologi. De ombads utföra uppgifter som innebar komplex problemlösning och krävde kreativt tänkande. Man fann att deras prestationer ökat med 50%. Forskarna noterade att vår ständiga uppkoppling såväl som stadsbuller tar mycket av vårt fokus på bekostnad av våra kognitiva funktioner.

I en annan studie på hur lågintensiv träning påverkar äldre kvinnor fann man att den kognitiva förmågan och minnet förbättrades. Fysisk aktivitet, som till exempel vandring, minskar även stress, ångest och frigör endorfiner vilket gör oss mer tillfreds.

Foto: Frank Winkler

Främjar empati och medmänsklighet

Koreanska forskare undersökte skillnader i hjärnans aktivitet när deras studiegrupp tittade på naturbilder kontra bilder på stadsmiljöer. För de som tittade på stadsmiljöer ökade blodtillförseln till amygdalaregionen, som bland annat är kopplad till utsöndring av stresshormoner och rädsla. Hos de som tittade på naturmiljöer kunde man se att de områden i hjärnan som är kopplade till empati och osjälviskhet aktiverades.

Att ge sig ut på hike eller vandring är en bra och hälsosam aktivitet för hela familjen och som förstås kan göras i sällskap av vänner. Leta upp några spännande vandringsleder och planera in din nästa utflykt redan nu.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.