Dr. Sanna Ehdin: Sju steg till inre frid
Författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa


1. Rensa

– Välj bort det som tar energi och lägg till det som tillför energi.

2. Hjärtfokus

– Skifta fokus från hjärnan till hjärtat. Använd intuitionen, träna här och nu, Happy Heart-metoden.

3. Hjärnbalans

– Träna impulskontrollen, minska reaktiviteten och retligheten. Dra ner på intensitet och kick-beroende beteende. Balansera yin-yang – vila och aktivitet, inåt och utåt.

4. Sensefulness

– Träna närvaro och närhet, främst till dig själv (kropp, andning, smak och sinnen).

5. Vardagslycka

– Le och skratta ofta, för ju gladare vi är desto mer höjs vår nivå av tillfredsställelse. Det är enkel autofeedback: det du matar får du mer av. Läs Leende skapar lycka

6. Sinnesro

– Med jämna mellanrum släpp taget om det förflutna genom att acceptera det som hänt och förlåta dig själv. Du gjorde så gott du kunde och handlade enligt din kunskap och övertygelse då. Min FALC-metod kan vara till hjälp.

7. Bliss

– Praktisera vänlighet, godhet och tacksamhet. Lev i kärlek – vi är kärleksvarelser, det är vårt bränsle och drivkraft.


Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.