Dr. Sanna Ehdin: Kärleksfylld meditation föryngrar
Doktor i immunologi, författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa


Ny forskning bevisar för första gången att meditation som är fokuserad på kärlek och godhet bromsar cellulärt åldrande!

Den här studien visar att denna meditationsform är stärkande på telomerlängden hos DNA:t, vilket är en stark indikation på minskat fysiologiskt åldrande. Meditation är generellt sett skyddande och positivt, men man fick inte samma kraftiga telomerskydd hos de som gjorde Mindfulness eller i kontrollgruppen.

Loving-Kindness meditation är meditation fokuserad på kärleksfulla och vänliga tankar till andra människor …

Vår kronologiska ålder och biologiska ålder behöver inte alls vara samma. Den första beror på när vi föddes, medan den andra beror på hur vi lever. Vår biologiska ålder kopplas ofta till telomerernas längd.

Telomerer är skyddande ”hättar” som sitter i ändarna på vårt DNA (kromosomerna). Dessa telomerer förkortas (krymper) gradvis med celldelning (dvs. åldrande) i allmänhet, och när de blir för korta så kan cellen inte dela sig längre utan dör. Men de kan också förlängas av enzymet telomeras, och det motverkar åldrandet.

Yoga, meditation, att vandra i naturen är sådant som är främjande för våra telomerer. Bara att träna yoga två timmar i veckan innebär ett starkt skydd för telomererna. Dessutom får erfarna meditatörer förändringar i sin genetiska aktivitet efter bara en meditation. Det är mäktigt.

Loving-Kindness meditation (LKM) är meditation fokuserad på kärleksfulla och vänliga tankar till andra människor (och därmed även till sig själv).

Denna studie publicerad i Psychoneuroendocrinology omfattade 176 deltagare mellan 35-64 år som alla hade liten eller ingen erfarenhet av meditation. Deltagarna delades slumpmässigt in i antingen en 6-veckors meditationskurs för kärleksfull-godhet, en 6-veckors mindfulness-meditation eller en kontrollgrupp som mediterade över en väntelista. Telomerlängden mättes via blodprov i början och slutet av studien.

Forskningsstudien visade att 6 veckors övningar med kärleksfull godhetsmeditation – mätt över 12 veckors tid – motverkade förkortning av telomererna, medan telomerlängden minskade signifikant i mindfulness-gruppen och kontrollgruppen.

Sanna Ehdin. Foto: Privat

Workshopen för Mindfulness hjälpte deltagarna, som var noviser på meditation, att odla en icke-dömande attityd och fokusera på nuet. Men den kärleksfulla godhetsmeditationen förstärkte deltagarnas förmåga att känna varma och vänliga känslor gentemot andra (empati).

All meditation och avslappning som involverar hjärtat är fördelaktigt, säger jag, om mediterar varje dag och ofta gör min Blissful Mind-meditation.

När du tränar kärleksfull godhetsmeditation (LKM) ändrar du de facto strukturen i din hjärna. Du stärker de delar av din hjärna som är involverade i empati, medkänsla och kärlek.

Samband meditation, stress och åldrande

Forskning har tidigare visat att mental stress leder till snabbare förkortning av telomererna, vilket påskyndar åldrandet. Men ens stressnivå beror också på ens inställning till det som sker. En studie på vårdgivare till sjuka patienter demonstrerade att de vårdgivare som upplevde vården som en börda hade kortare telomerer, medan de som såg sitt arbete som en möjlighet till ökad medkänsla saknade denna förkortning.

Detta är inte första studien som påvisar samband mellan meditation och telomerlängd. Hos bröstcanceröverlevare som praktiserade LKM behöll telomererna sin längd (studie publicerad i Cancer 2014). En studie från 2018 fann dessutom att telomerlängden ökade hos deltagarna på ett meditationretreat efter tre veckor (publicerad i Brain, Behaviour and Immunity).

Den nya studien är dock den första som jämför meditation med kärleksfull godhet (LKM) och Mindfulness. Men man vet inte varför det blir den här skillnaden, då förändringar i positiva och negativa känslor inte hade någon relation till förändringar i telomerlängd.

Empati och känsla av högre mening förlänger livet

Min teori är att det hänger samman med det som annan forskning visar, att det finns två sorters lycka: hedonistiskt (självisk lycka) och eudaimoniskt välbefinnande. Eudaimoniskt välbefinnande är vår känsla av mening och riktning i livet, vårt engagemang i något större än oss själva, och det ger ett starkt immunförsvar med höga nivåer av antiviral respons och låg nivå av inflammatoriska svar. (Vilket ju är mycket värdefullt i dessa Coronavirustider.) Så det är mycket sannolikt att det som starkt boostar immunförsvaret även motverkar åldrandet. Låter logiskt tycker jag.

Slutsats: Satsa på att skapa och känna ett välbefinnande och lycka i ditt liv som hänger samman med en större mening, riktning och engagemang –samt gör kärleksfull godhetsmeditation ofta, gärna varje dag. Det går också fint med min Blissful Mind-metod. Den tar bara tre minuter varje gång och upprepade övningar drar om nervbanorna i hjärnan och kroppen!

LKM-övningar: Här finns olika kärleksfulla godhetsmeditationer som du kan öva på.

Dr. Sanna Ehdin

Referenser: 

Loving-kindness meditation slows biological aging in novices: Evidence from a 12-week randomized controlled trial (nov 2019) och studien leddes av professor Barbara Fredrickson, som jag skrivit om flera gånger här i bloggen.

– Läs t ex Ny syn på kärlek
– Läs mer: meditation är medicin

Sanna Ehdin. Foto: Thomas Engström

Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.    

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss