Dr. Sanna Ehdin: 6 råd mot virusinfektion
Doktor i immunologi, författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa


Kroppen bekämpar hela tiden virusinfektioner genom att identifiera och eliminera virusinfekterade celler. Nyckeln till bra virusförsvar är därför att hålla sitt immunförsvar starkt och högt! Här får du 6 enkla råd för ett gott första immunförsvar vid vanlig förkylning – att basa kroppen med bikarbonat, näsandas, göra nässköljning, tvätta händerna ofta, åtgärda förstoppning och vara glad och lättsam i humöret!

Förtydligande 19 mars 2020: Denna blogg skrev jag i förkylningstider i början av januari, som mina hälsotips för att stärka kroppen, dvs immunbarriärens första försvar mot förkylningsvirus. Till exempel nämner jag inget om vitaminer, mineraler eller antioxidanter eller kosten – dock är exempel zink och E-vitamin nödvändigt för immunförsvarets förmåga att bekämpa virus. Denna blogg handlar om att undvika att vanliga förkylningsvirus får fäste. Den publicerades först den 7 mars 2020 – och jag vill förtydliga att det har INGET med Coronavirus: Covid-19 sjukdomen (SARS-CoV-2 viruset) att göra.

Immunförsvaret har flera barriärer där det första försvaret är huden, slemhinnorna och den sura och enzymrika magsaften. Dessa ger ett mekaniskt och kemiskt skydd (sur miljö i magsäcken och enzymer som kan bryta ner bakteriers cellvägg). Det andra immunförsvaret finns inne i kroppen, där celler och lösliga aktiva substanser skapar rodnad, värme, svullnad och smärta. Men enormt mycket är vunnet på om vi kan "mota Olle i grind", så infektionen aldrig kan få fäste i vår fina, varma och näringsrika kropp!

Det har visats att pH-nivån är viktig, och till exempel visar forskning att förkylningsvirus kapacitet att infektera andra celler är känsligt för pH värdet. 

FAKTA: Flera faktorer måste samverka för att exempelvis ett virus ska kunna sätta i gång en infektion. Det måste nå en lämplig yta i kroppen och stanna där tillräckligt länge för att kunna fastna på rätt cell. Ett förkylningsvirus behöver alltså landa på slemhinnan i övre andningsvägarna, det räcker inte med att det fastnar på huden. Dessutom behöver viruset binda sig till rätt receptor (det vill säga mottagare på cellytan) för att kunna tränga in i cellen. Väl inne i cellen förökar sig viruset snabbt (med hjälp av värdcellens maskineri) och lämnar cellen genom att döda den. Virusinfektionen stimulerar cellens produktion av interferon, vilket i sin tur skyddar omgivande celler från att bli infekterade. Därefter aktiveras det cellulära immunförsvaret för att på olika sätt oskadliggöra viruset.

I förkylningstider ger immunologen sex bra hälsoråd för att stärka första försvarslinjen:

1. Basa kroppen med bikarbonat – då flera virus funnits vara stabila vid lägre pH (6,0) men inaktiveras vid högre pH 8.
2. Andas bara genom näsan
3. Gör nässköljning
4. Tvätta händerna ofta och tillämpa #notouch
5. Åtgärda förstoppning då 80 procent av immunförsvaret finns i tarmregionen i buken.
6. Var positiv, glad och lättsam i humöret

Längre ner kommer mer ingående information om hur du gör detta.

OBS! alla mina hälsoråd är för vanligen hyfsat friska personer som har en hälsosam livsstil, något annat kan jag inte uttala mig om.

Glädje och positivitet stärker immunförsvaret. Foto: Jordan Bauer

Virala virus

Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer, och de kan inte föröka sig utan att först ha infekterat en levande cell. Med hjälp av värdcellens biokemiska funktioner (metabolism) ser viruset till att replikera sig självt, varvid det spränger (dödar) värdcellen och tar sig ut för att infektera nya celler.

Övre luftvägarna är viktiga skydd mot luftburna infektioner. Därför innehåller luftvägarnas ytvätska en komplex blandning av antimikrobiella faktorer som är direkt dödande för sjukliga organismer. Detta fungerar som en första försvarslinje, och ytvätskans sammansättning är kritisk för den antibakteriella effektiviteten.

Men har väl en infektion skett, som vid luftvägsinfektioner orsakade av bakterier, virus, svampar och mykobakterier, kan man förvänta sig en lokalt sur miljö i sekret från lungorna. Det har visats att pH-nivån är viktig, och till exempel visar forskning att förkylningsvirus kapacitet att infektera andra celler är känsligt för pH värdet. 

Infektion är pH-beroende

Medicinska forskare har i en studie funnit att en 8,4 procentig lösning av bikarbonat är ett tillförlitligt hämmande läkemedel mot tillväxt av bakterier, svamp och mykobakterier i luftvägarna. ”Att höja pH (till ett alkaliskt tillstånd) ökar immunförsvarets förmåga att döda bakterier”, konstaterar även forskare vid The Royal Free Hospital and School of Medicine i London.

Detsamma gäller för bakterier, och pH varierar från 6,2 till 4,5 i det fack inne i makrofagerna (en immuncell) där Tuberkulos Mycobacterier gömmer sig. När natriumbikarbonatlösning används jämfört med saltlösning får man en signifikant minskning av antalet bakterier och svampar i lungorna hos patienter med lunginflammation. Läkemedel som ökar det intracellulära pH:t i cellen har visat sig minska infektionsförmågan hos pH-beroende virus. Men eftersom sådana läkemedel ger biverkningar, är naturliga basande metoder som bikarbonat bättre att använda.

Coronavirus är en virusfamilj med flera virus, som är våra vanligaste förkylningsvirus.

Forskningsdata tyder på att Coronaviruset IBV (den typen som infekterar bronkerna) använder en direkt, lågt pH-beroende virus-cell-fusion (sammansmältning som är en förutsättning för infektion). Fusionen sker inte vid neutralt pH utan processen är beroende av lågt pH. Vid pH 5,5 erhålls en halv-maximal fusionshastighet, medan lite eller inget sker vid ett pH över 6,0. Studien från Cornell Universitetet i USA fann att fusionen även är temperaturberoende, och minskade betydligt vid lägre temperaturer (20°C). (Vetenskapliga referenser finns längst ner)

Till exempel är MHV-A59-stammen ganska stabil vid pH 6,0 (surt), men blir snabbt och oåterkalleligt inaktiverad efter kort behandling vid pH 8,0 (alkaliskt). Humant coronavirusstam 229E ger maximal infektion vid pH 6,0. Vid detta lägre pH kan ett virus infektionsförmåga öka tiofaldigt. (Som referens hålls blodets pH-värde konstant lätt basiskt (alkaliskt) vid 7,35.)

Mina 6 råd mot virusinfektion 

1. Basa med bikarbonat

Vanligt natriumbikarbonat, som är den aktiva ingrediensen i bakpulver, har en rad läkande effekter på kroppen – för att det ändrar pH-balansen och ökar syresättningen till cellerna. Du kan testa att göra bad, dricka det, spraya bikarbonatlösning på kroppen. Bikarbonatets effekter är flera; att minska försurning och göra kroppsvätskorna basiska samt tillföra syre snabbt. Just ökad syresättning i kroppen äv viktigt, och ny forskning visar att intag av bikarbonat kan öka prestanda vid måttlig fysisk träning och förhindra att man får lokal syrebrist i musklerna (mjölksyra eller smärta).

Bikarbonat.

Så gör du: Bikarbonatkuren innebär att du intar en tesked bikarbonat i ett glas vatten innan läggdags i två veckor – många har fått en rad olika positiva hälsoeffekter av detta. Du kan också ta en halv tesked först på morgonen men viktigt att ta det minst en timme innan man intar mat – eftersom pH ska vara lågt i magsäcken för att smälta maten väl.

Bikarbonat kan du köpa i vanliga välsorterade mat- eller hälsokostaffärer. OBS! det ska vara ren bikarbonat, inte bakpulver som är uppblandat med stärkelse. Samt att kuren är två veckor, sedan gör man uppehåll ett tag/veckor. Läs mer här om bikarbonatkuren.

Bikarbonatet ger bara en tillfällig höjning av pH i magsäcken, sedan stimuleras till mer saltsyraproduktion. Övre delen av tunntarmen producerar bikarbonat ändå, för att neutralisera saltsyran från magsäcken, så detta är inga konstigheter utan helt naturligt.

2. Använd näsandning

Näsandningen har en rad fördelar gentemot munandningen, och är ett utmärkt försvar mot övre luftvägsinfektioner:

– Vi andas en mindre volym luft per minut.

– Luften värms och fuktas innan den går ner i luftvägar och lungor.

– Det filtrerar bort majoriteten av bakterier och andra partiklar i luften.

– Stora mängder kväveoxid (NO) produceras i näsan och följer med luften ner i lungorna där det vidgar blodkärlen, vilket ökar syreöverföring till blodet.

– Det förhindrar att vatten och värme lämnar kroppen vid utandningen.

– Problem med torr mun försvinner, vilket minskar risken för hål i tänderna.

– Man undviker att utveckla de sneda tänder eller underbett som munandning orsakar.

Läs om hur du lär dig näsandning genom medveten andning här.

Sanna Ehdin.

3. Nässköljning

Att skölja näsan med saltvatten kan lindra problem vid förkylning, pollenallergi, nästäppa och torra slemhinnor. En bra förebyggande åtgärd är att rena näsans fiberhår ofta (dagligen) genom nässköljning med saltlösning som man enkelt gör själv.

Slemhinnan i näsan har en yta av 180 kvadratcentimeter, och den är fylld med så kallade flimmerhår som transporterar bort slem och partiklar bak mot svalget. Så det finns en hel del yta för virus och bakterier att fästa in på. Att skölja näsan med saltlösning är en mycket enkel och skyddande god vana. Docent Per Stjärne på Huddinge Universitetssjukhus har i en artikel redovisat fördelarna med nässköljning och rekommenderar alla patienter med inflammatoriska sjukdomar i näsan till regelbundna sköljningar med saltvatten. 

Gör så här: Värm upp 0,5 l vanligt rent kranvatten till kroppstemperatur och tillsätt en tesked havssalt (bordssalt fungerar också). Rör om tills saltet är löst. Vattnet har nu samma salthalt som kroppen (0,9 procent) och kallas därför fysiologiskt saltvatten. Luta dig över en vask och håll för ena näsborren medan du häller saltvattnet i ena näsborren, så det rinner ut genom andra näsborren. Blås ut på slutet, och upprepa på andra sidan.
Du kan skölja alternerade via båda näsbågarna ett par gånger. Det finns inga kända biverkningar, det kan göras morgon och kväll eller vid behov. Om det svider i näsan vid sköljningen kan detta bero på att för mycket eller för lite salt har tillsatts.

Dr. Ehdins Supertips: Jag smörjer in mina näsborrar varje morgon med 1-2 droppar av Dr Sannas Lugnande Ansiktsolja för att ge skydd och näring till nässlemhinnan. Ansiktsoljan innehåller bland annat lugnande Havtornfruktolja och jättenattljusolja, vars höga halter av fettsyran GLA är skyddande.

4. Tvätta händerna ofta

Virus är mycket motståndskraftiga! Eftersom de inte är levande partiklar är virus motståndskraftiga även mot tuffa miljöer både utanför och innanför kroppen. De kan sitta kvar på dörrhandtag och smitta via direktkontakt, så undvik att röra fingrarna vid näsan och munnen.

Det är viktigt att tvätta händerna ofta, (jag rekommenderar Dr Sannas Hälsosåpa med pH10 – Därför att den rengör effektivt och är återfettande, så den torkar inte ut huden. Hälsosåpan är gjord på ren tallolja utvunnet ur de svenska skogarna, och tallolja har traditionellt använts inom Folkmedicinen länge. Hälsosåpan finns även i paket med Dr Sannas handlotion, för ju friskare och mer intakt huden är – desto bättre immunförsvar redan i huden!)

Ytterligare en skyddsåtgärd är att tillämpa #notouch; vilket innebär att undvika direkt beröring av offentliga ytor – så som det är praktiskt. Ta en pappershandduk, halsduk eller annat tygstycke emellan.

Tips: Köp en reseförpackning med 100 ml flaskor och fyll alkoholgel i den ena och hälsosåpan i den andra, så har du med dig eget kit i väskan/portföljen. Jag använder aldrig andras tvålar eller tvål på offentliga ställen, då många är infektionshärdar – säger immunologen!

För att undvika att föra virus från händerna till mun, ögon och näsa är det viktigt att tvätta händerna noga och ofta.

5. Åtgärda förstoppning

Förstoppning ett stort, dolt problem som är mycket vanligt idag, och det läggs miljontals kronor på olika bulk- och laxermedel för tarmen. Nästan varannan svensk har haft problem med magen det senaste året, och hälften upplever besvär varje vecka visar ”Magrapporten 2019”, beställd av Valio. Det innebär en alarmerande snabb försämring från 30 procent år 2013. Väldigt många lider i det tysta, och kvinnor är mer drabbade än män, och speciellt efter menopausen. Förstoppning får även konsekvenser med ökad risk för sjukdom. 

Eftersom 80 procent av immunförsvaret finns i bukregionen, och det är välkänt att en persons tarmflora har stort inflytande över immunförsvaret, är det inte gynnsamt med en igensatt/förstoppad tarm. För risken är att immunförsvaret blir för upptaget med irritation eller inflammation från tarmarna – när de behövs för att skydda dina övre luftvägar. Jag rekommenderar min nya ”Saltbas-kur” som är mycket enkel att göra och mycket effektiv i att få loss förstoppningen. Epsomsalt är ett traditionellt medel för att lösa förstoppning, som också förskrivs inom sjukvården. Här lägger jag till lite bikarbonat. Eftersom metoden är ny är det än så länge enbart beprövad erfarenhet. 

OBS! alla mina hälsoråd är för hyfsat friska personer som har en hälsosam livsstil, något annat kan jag inte uttala mig om.

Dr. Ehdins Saltbaskur

Ta detta helst på morgonen, men minst en halvtimme innan måltid (eftersom bikarbonat är alkaliskt). Det går bra under dagen också men i god tid innan man äter mat, alternativt precis innan läggdags. Att dricka denna saltlösning är inte konstigare än att skölja näshålan med saltlösning. Skölja ur och rensa regelbundet – så hjälper du kroppen till högre funktion!

Gör så här: Rör ut 2 teskedar epsomsalt och 1 tsk bikarbonat i ett glas vatten så att det löser sig, drick allt på en gång. Drick sedan ett stort glas vatten. Alternativt tar du en tesked bikarbonat i 1 deciliter färdigblandad epsomsaltlösning (se nedan).

Tips: Blanda en flaska med epsomsaltlösning och ha stående i kylskåpet, ta av den till procedurerna. Då löser du upp 5 matskedar epsomsalt i knappt 1 liter lätt varmt vatten (så löser det sig fortare). Flaskan kan även stå i rumstemperatur när du använder av den, ta 1 deciliter för detta protokoll.

6. Var positiv, glad och lättsam i humöret

Virus använder samma receptorer som neuropeptiderna för att ta sig in i en cell . De konkurrerar om samma mål, och finns det en större mängd peptider har viruset svårare att nå fram till receptorn. Så hur vi mår känslomässigt kan påverka om vi blir förkylda eller inte (referens prof Candace B Pert). Så mitt avslutande antivirala råd är att vara positiv och lättsam, inte ta saker så allvarligt. Le och skratta ofta, för då mättar (blockerar) du receptorerna med dina egna må-bra-peptider! Samt att glädje direkt aktiverar immunförsvaret!

Dr. Candace Pert (1946-2013) var en internationellt erkänd neuroforskare och farmakolog som publicerade över 250 forskningsartiklar och var en betydande bidragsgivare till att ”mind-body”-medicin blev ett erkänt  vetenskapligt forskningområde på 1980-talet.

Dr. Sanna Ehdin

Referenser:

Viruses are pH Sensitive
The Avian Coronavirus Infectious Bronchitis Virus Undergoes Direct Low-pH-Dependent Fusion Activation during Entry into Host Cells J Virol. 2006 Apr; 80(7): 3180–3188. 
Effect of sodium bicarbonate 8.4% on respiratory tract pathogens, Chest Lung Res 2018 1(1):3-7.
– Läs mer om nässköljning på SweNurse.
Molecules of Emotion – Why You Feel the Way You Feel, Candace B Pert, Scribner, New York, 1997.
Läs även om Biofilm – skadlig eller skyddande?

FAKTA virus: är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer, och de kan inte föröka sig utan att först ha infekterat en levande cell. Med hjälp av värdcellens biokemiska funktioner (metabolism) ser viruset till att replikera sig självt. De definieras därför som obligata intracellulära parasiter. Virus består av enbart genmaterial (DNA eller RNA), och kan inte förflytta sig av egen kraft. De sprids genom direkt kontakt med smittokälla (kroppsvätskor, fysisk kontakt och avföring) eller via luften i aerosoler (nysningar). Virus kan gömma sig i kroppen, ligger latenta som Epstein-Barr-virus), och hålls då i schack av immunförsvaret. Kroppen bekämpar virusinfektioner genom att identifiera och eliminera virusinfekterade celler. Nyckeln är att hålla sitt immunförsvar starkt och högt!

FAKTA: pH-balansen viktig Kroppen behöver hålla blodets pH-värde 7,35 konstant, och det finns därför starka, inbyggda buffrande mekanismer. När blodets pH-värde sjunker under 6,95 inträder koma. Eventuellt syra-överskott lagras på platser i kroppen där det inte påverkar blodets pH-värde: såsom bindväv (leder), skelett och celler. En felaktig syra-bas balans (försurning) kan därför ge upphov till fibromyalgi, cancer, reumatiska sjukdomar, gikt etc. Alla funktioner och kemiska reaktioner i kroppen styrs av enzymer, vilka är helt beroende av kroppens pH-värde. De arbetar effektivast vid ett pH på drygt 7, vid avvikelser fungerar enzymerna sämre och alla reaktioner i kroppen sker långsammare. Då fungerar såväl näringsupptag som avgiftning sämre.

Sanna Ehdin. Foto: Thomas Engström

Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.    

Hjälp oss att driva tidningen vidare! 

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.